ISMED เผยแผนปี 61 ดึงผู้เชี่ยวชาญติวเข้ม SME

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กางแผนนโยบายปี 2561 มุ่งเป้าเสริมแกร่ง SME ดันผู้ประกอบรายเล็กให้เติบโต เชื่อเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กล่าวว่า ทางสถาบันฯ เตรียมแผนพัฒนาผู้ประกอบการระดับ Micro SME เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่ธุรกิจสำคัญของประเทศ หากได้รับการพัฒนาที่ตรงจุดจะช่วยให้ภาคธุรกิจโดยรวมสามารถขับเคลื่อนได้ ซึ่งในปี 2561 นี้จะเน้นการปฏิบัติเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐฯ และสถาบันทางการศึกษา ส่งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านโครงการ “Train the Coach” เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ โดยตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 1,400 คน สำหรับที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.Biz Mentor เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักบริหารด้านการเงิน กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ บริษัทเอกชน และธนาคารพาณิชย์ เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ถ่ายทอดนวัตกรรม และพัฒนาเครื่องจักรที่ทันสมัยสอดคล้องปริมาณความต้องการสินค้าของผู้บริโภค

2.Tech Expert คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ เช่น สถาบันไฟฟ้าฯ สถาบันเหล็ก สถาบันพลาสติก สวทช. สถาบันอาหาร และบริษัทเอกชนที่คร่ำหวอดในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ เป็นต้น จะเป็นการทำงานร่วมกับกลุ่ม Biz Mentor แต่จะมีการนำเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตด้วย

3.Biz Transformer จะเป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดด้านงานออกแบบ มีไอเดียสร้างสรรค์ แหวกแนวไม่ซ้ำใคร ซึ่งจะเข้ามาช่วยเติมเต็มกลุ่มธุรกิจ SME ที่ต้องการจะพัฒนาหรือพลิกโฉมให้แตกต่าง

“ISMED ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการกลุ่ม MSMEs ที่มีกว่า 2.9 ล้านราย ซึ่งเป็นกลุ่มรากหญ้า และอยู่ในภาคการเกษตร โดยจะเน้นไปที่เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ที่จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในภาคธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม ที่ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” นายธนนนทน์ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ “Train the Coach” จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME สู่ยุค 4.0 โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

 

แสดงความคิดเห็น