กรมพัฒน์ฯ เชิญผู้ประกอบการร่วมโครงการ “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. – 27 ส.ค. สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ถึง 25 พ.ค. 61

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการศึกษา กลุ่มบริการ กลุ่มความงามและสปา และกลุ่มค้าปลีก ซึ่งแนวทางการพัฒนาจะเน้นสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

สำหรับ โครงการ “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ ในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น ความรู้พื้นฐานธุรกิจแฟรนไชส์, การวางแผนการเงินในระบบแฟรนไชส์, ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า, การสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน, การวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์, การทำกลยุทธ์สร้างร้านค้าต้นแบบและกำหนดร้านต้นแบบของธุรกิจแฟรนไชส์  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้ฝึกปฏิบัติทำแผนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/PRB2BFracn.pdf

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์: 02-547-5963

E-mail : [email protected], www.dbd.go.th, สายด่วน 1570

แสดงความคิดเห็น