กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดทำ Big Data คลังข้อมูลการค้าสำหรับ SME

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับ 66 หน่วยงาน จาก 17 กระทรวง จัดทำ Big Data รวบรวมข้อมูลการค้าไทย ช่วย SME นำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่ากรมฯ ได้ร่วมมือกับ 66 หน่วยงาน ภายใต้ 17 กระทรวง จัดทำข้อมูลทางการค้าไทยเผยแพร่ผ่าน www.thailandntr.com ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ที่กำหนดให้สมาชิกต้องจัดทำคลังข้อมูลการค้า ประกอบด้วยข้อมูลด้านกฎการค้าของประเทศ, อัตราภาษีศุลกากร, มาตรการที่มิใช่ภาษี, กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า, กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกของไทย เพื่อสร้างความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

“การจัดทำคลังข้อมูลนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำ Big Data ซึ่งคลังข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อ SME ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าของไทยและของประเทศคู่ค้าในอาเซียน” นางอรมน กล่าว

นางอรมน กล่าวต่อว่า ปัจจุบันกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายคลังข้อมูลให้มีความครอบคลุมเรื่องการค้าบริการ รวมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการค้า การบริการ ตารางข้อผูกพันภาคบริการ กฎหมายและข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น