กรมการค้าต่างประเทศจับมือผู้ส่งออกข้าวไทย สานความร่วมมือการค้าข้าวไทย-เวียดนาม

กรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย–เวียดนาม ระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมอาหารเวียดนาม ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของทั้งสองประเทศ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางดวงพร รอดพยาธิ์) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางพร้อมกับกรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย–เวียดนาม ครั้งที่ 14 ระหว่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมอาหารเวียดนาม ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐของทั้งสองประเทศเข้าร่วมด้วย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวและนโยบายของแต่ละประเทศ ซึ่งทั้งสองประเทศได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยในปี 2561 เวียดนามคาดการณ์การส่งออกข้าวอยู่ที่ 6.2 ล้านตัน ในขณะที่ไทยคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวที่ 10 ล้านตัน และในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 มีการคาดการณ์ว่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และประเทศในภูมิภาคแอฟริกา จะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่จีนจะชะลอการซื้อข้าวเนื่องจากมีการนำเข้าข้าวทางชายแดนจากเมียนมาร์และยังคงระบายสต็อกข้าวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายในฐานะประเทศผู้ส่งออกข้าวหลักให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Security and Food Safety) รวมทั้งการสร้างความสมดุลและความเป็นธรรมในตลาดค้าข้าว

“การประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมืออันดีระหว่างไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลกแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวที่เป็นประโยชน์ รวมถึงร่วมหารือแนวทางแก้ไขอุปสรรคทางการค้าข้าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าข้าวของทั้งสองประเทศ โดยภาครัฐพร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มและความร่วมมือทางการค้าข้าวของภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ

 

แสดงความคิดเห็น