innoFive บริการออกแบบซอฟต์แวร์ครบวงจร ช่วย SME ไทย ขยายไปสู่ Digital Transformation

SME in Focus
30/06/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 672 คน
innoFive บริการออกแบบซอฟต์แวร์ครบวงจร ช่วย SME ไทย ขยายไปสู่ Digital Transformation
banner
จากการเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ ที่สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนาน บวกกับการมองเห็นถึงปัญหา และช่องว่างทางการตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณเขมวัฒน์ บัวลาศ CEO บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด จึงร่วมมือกับกลุ่มเพื่อนทั้งหมด 5 คน เพื่อใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่มาช่วยแก้ปัญหาให้กลับกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม และขนาดกลาง

โดยเฉพาะธุรกิจ SME ให้ได้เข้าถึงและใช้ระบบออนไลน์เหมือนกับบริษัทใหญ่ทั่วโลก ด้วยการทำธุรกิจสื่อสารและสารสนเทศทุกประเภท การพัฒนาซอฟแวร์, เน็ตเวิร์ค, เซิร์ฟเวอร์, ทำและออกแบบเว็บไซต์คุณเขมวัฒน์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ จากช่องว่างทางการตลาดด้านเทคโนโลยี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำระบบไอทีมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการธุรกิจให้กับลูกค้า ช่วยปัญหาการทานที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ด้วยการใช้งานออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายช่วยพิชิตใจลูกค้า 


คุณเขมวัฒน์ บัวลาศ CEO บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด

บริการแบบครบวงจร ช่วยสร้างช่องทางให้ธุรกิจในยุค Digital

บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกแพลตฟอร์มให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขจัดปัญหาลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซึ่งระบบที่มีการจัดทำขึ้น ก็คือ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งประกอบด้วยระบบขายหน้าร้าน (POS : Point Of Sale), ระบบคลังสินค้า และระบบบัญชี ที่จะเข้ามาใช้ในการวางแผน จัดการการผลิต การบริการ การเงิน รวมไปถึงกระบวนการอื่นๆ ขององค์กร

โดยถือเป็นการสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจ ด้วยการนำระบบ POS แบบครบวงจร ที่ใช้ในธุรกิจเล็กจนไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งพัฒนามาจากระบบ HBMS (Hardware Building Management System) เพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายต่างๆ

ซึ่งสิ่งที่ ERP แตกต่างจาก ระบบ HBMS นั้นก็คือ มีระบบบัญชีที่สามารถทำเอกสารสำหรับยื่นสรรพากรได้ง่าย และถูกต้อง และยังสามารถจัดการคลังสินค้า การพิมพ์เอกสารต่างๆ ในรูปแบบกระดาษ A4, A5 รวมไปถึงใบเสร็จสำหรับการซื้อขายสินค้า การเรียกดูรายงาน การเรียกดูยอดขายต่อวัน และการบริหารจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ ใช้งานรูปแบบออนไลน์ที่ทาง ‘อินโนไฟฟ์’ มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) แบบรายวันสำหรับการสำรองข้อมูลลูกค้า  นอกจากนี้ ยังมีบริการออกแบบ Web Application, Web Design, Mobile Application ที่ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร เช่น Cloud, Virtualization, Firewall, Email, Backup & Recovery, Security และ Server ที่นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบไอที

ซึ่งการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานในปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะหากออกแบบและติดตั้งระบบโดยผู้ไม่ชำนาญ หรือผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในระบบการทำงานขององค์กรนั้นๆ ก็จะทำให้ระบบ Network ไม่สอดคล้องกับการทำงาน ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบการทำงานขององค์กรแน่นอน พนักงานก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบาย ในส่วนด้านเจ้าของบริษัทก็จะต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมและแก้ไขระบบบ่อยๆ 

“สิ่งที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการติดใจ เป็นเพราะว่าเราเขียนได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งระบบที่เรามี สามารถช่วยสร้างเว็บไซต์ช่วยผู้ประกอบการและ SME ได้เป็นอย่างดี”บริการให้เช่า Domain and Hosting ให้ลูกค้าเลือกสิ่งที่ต้องการ

เมื่อมีฐานลูกค้ามากขึ้นและมีการขอใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Server) ในปริมาณที่มากขึ้นทางบริษัทจึงตัดสินใจลงทุนและดำเนินการสร้างระบบ INNOFIVE Private Cloud เพื่อให้บริการลูกค้าได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมมีบริการให้เช่า Domain and Hosting Service

ซึ่งเป็นบริการด้านการจดโดเมน และให้เช่าโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์ องค์กรหรือบุคคลที่ต้องการมีโดเมน และโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์เป็นของตัวเอง พร้อมพื้นที่สำหรับเก็บฝากไฟล์ของเว็บไซต์ แต่ไม่ต้องการจะลงทุนด้านเครื่องเซิร์ฟเวอร์และไม่มีเวลาดูแลเอง ซึ่งมีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นแบบเช่ารายปี และเช่ารายเดือน โดยมีทั้ง Cloud Hosting, Dedicated Host, Share Hosting

นอกจากนี้ ยังมีบริการให้เช่า Email Hosting สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก หรือไม่มีเวลาติดตั้งและดูแลอีเมลเอง โดยเรามีบริการให้เช่าในรูปแบบรายเดือน ซึ่งทางเรามีระบบคัดกรองอีเมลและแบ็คอัพอีเมลให้ด้วย

ธุรกิจ IT การบริการหลังการขาย สำคัญที่สุด

นอกจากความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ยังมุ่งมั่นดูแลลูกค้าด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ด้วยการเน้นเรื่องบริการหลังการขายที่เป็นกันเอง และใส่ใจในลูกค้าทุกคน มีทีมให้บริการที่มีคุณภาพสามารถเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทันท่วงที จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการให้บริการต่างๆ มากมาย

คุณเขมวัฒน์ ย้ำถึงแนวคิดสำคัญในการทำธุรกิจที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม คุณภาพของบริการที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีทีมงานโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญและเพียบพร้อมกับการพัฒนาระบบ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด

“เราสอนลูกค้าจนสามารถใช้งานและสามารถขายสินค้าได้ผ่านระบบที่ลูกค้าต้องการ หากลูกค้าเกิดปัญหาก็สามารถโทรศัพท์หาเราได้ตลอด เพราะเราพร้อมให้บริการช่วยเหลือ พร้อมเน้นไปให้บริการถึงที่” 
Marketing แบบบอกต่อ ทำอย่างไร? ให้คนพูดถึง

สำหรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทอินโนไฟฟ์ คุณเขมวัฒน์ เล่าว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจจากการแนะนำหรือบอกต่อคนรอบตัวต่อๆ กันไป หรือที่เรียกว่า ‘การตลาดแบบปากต่อปาก’ จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ SME อย่างยิ่ง

เพราะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำ Marketing โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรมากมาย เพียงแต่ต้องสร้างระบบให้มีความเชื่อถือได้ และใช้งานง่าย จนเกิดความประทับใจบอกต่อคนรอบข้างในที่สุด

“เราเติบโตจากการบอกต่อ เช่น หลายบริษัทที่จ้างเราไปช่วยระบบหลังบ้าน หรือระบบการขายต่างๆ แล้วเราสามารถทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ เมื่อลูกค้าขยายธุรกิจ เขาก็ให้ความเชื่อมั่น ใช้งานในระบบเราต่อ และบอกต่อคนอื่นๆ ด้วย หรือเวลามีคดีความ หากทนายอยากได้เทคนิคข้อมูลเกี่ยวกับไอที หรืออยากได้ทุกข่าวที่มีชื่อเขาอยู่ในหน้าสื่อ เราก็เข้าไปช่วย พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้”

นอกจากการบอกต่อที่ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแล้ว บริษัทยังมีโอกาสและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทพาร์ทเนอร์ชื่อดังอีกหลายองค์กร ให้เข้าไปช่วยดูแลระบบหลังบ้าน 

อนาคตพร้อมมุ่งเน้นเข้าถึงตลาดออนไลน์มากขึ้น สร้างคอนเทนต์ให้ลูกค้ารับรู้ผ่านช่องทาง Facebook, YouTube ให้มากขึ้น

จากการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม คุณภาพของบริการที่ได้มาตรฐาน และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขจัดปัญหา ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ทำให้ บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ และสามารถสร้างโอกาสเติบโตในตลาดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของ บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี


รู้จัก บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด ได้เพิ่มเติมที่ : https://innofive.co.th/

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘โรงน้ำแข็ง ไพฑูรย์ (1999)’ จากยี่ปั๊วสู่เจ้าของโรงงานผู้ผลิต Luxury Ice น้ำแข็งพรีเมี่ยม ละลายช้า ไม่เสียรสชาติ ตอบโจทย์การบริโภคยุคใหม่

‘โรงน้ำแข็ง ไพฑูรย์ (1999)’ จากยี่ปั๊วสู่เจ้าของโรงงานผู้ผลิต Luxury Ice น้ำแข็งพรีเมี่ยม ละลายช้า ไม่เสียรสชาติ ตอบโจทย์การบริโภคยุคใหม่

มองเป็นเห็นโอกาส Bangkok Bank SME ขอนำเสนอเรื่องราวการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ อย่างงดงามของ บริษัท โรงน้ำแข็ง ไพฑูรย์ (1999) จำกัด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการต้นแบบ…
pin
83 | 19/08/2022
Know How - Knowledge 30 ปี ‘ลอนดอน อินดัสตรี’ Supply Chain ผลิตเส้นทอใยสังเคราะห์ให้กับบริษัทชั้นนำโลก

Know How - Knowledge 30 ปี ‘ลอนดอน อินดัสตรี’ Supply Chain ผลิตเส้นทอใยสังเคราะห์ให้กับบริษัทชั้นนำโลก

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้หลายธุรกิจชะลอตัว แต่สำหรับธุรกิจผลิตเส้นทอใยสังเคราะห์ ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะความต้องการใช้เพิ่มขึ้นและเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้า…
pin
133 | 17/08/2022
ศึกษาการเดินหมากทายาทธุรกิจรุ่น 3 ‘ลุงเชาวน์ฟาร์ม’ ปั้นโคขุน Local Beef ไทยสู่เนื้อคุณภาพเกรดพรีเมียมเทียบเท่าต่างแดน

ศึกษาการเดินหมากทายาทธุรกิจรุ่น 3 ‘ลุงเชาวน์ฟาร์ม’ ปั้นโคขุน Local Beef ไทยสู่เนื้อคุณภาพเกรดพรีเมียมเทียบเท่าต่างแดน

‘ลุงเชาวน์ฟาร์ม’ ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่ส่งไม้ต่อจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน ผู้พัฒนาและเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนสายพันธุ์คุณภาพระดับพรีเมียม…
pin
138 | 16/08/2022
innoFive บริการออกแบบซอฟต์แวร์ครบวงจร ช่วย SME ไทย ขยายไปสู่ Digital Transformation