innoFive บริการออกแบบซอฟต์แวร์ครบวงจร ช่วย SME ไทย ขยายไปสู่ Digital Transformation

SME in Focus
30/06/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1962 คน
innoFive บริการออกแบบซอฟต์แวร์ครบวงจร ช่วย SME ไทย ขยายไปสู่ Digital Transformation
banner
จากการเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ ที่สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนาน บวกกับการมองเห็นถึงปัญหา และช่องว่างทางการตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณเขมวัฒน์ บัวลาศ CEO บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด จึงร่วมมือกับกลุ่มเพื่อนทั้งหมด 5 คน เพื่อใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่มาช่วยแก้ปัญหาให้กลับกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม และขนาดกลาง

โดยเฉพาะธุรกิจ SME ให้ได้เข้าถึงและใช้ระบบออนไลน์เหมือนกับบริษัทใหญ่ทั่วโลก ด้วยการทำธุรกิจสื่อสารและสารสนเทศทุกประเภท การพัฒนาซอฟแวร์, เน็ตเวิร์ค, เซิร์ฟเวอร์, ทำและออกแบบเว็บไซต์คุณเขมวัฒน์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ จากช่องว่างทางการตลาดด้านเทคโนโลยี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำระบบไอทีมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการธุรกิจให้กับลูกค้า ช่วยปัญหาการทานที่ยุ่งยาก ซ้ำซ้อน ด้วยการใช้งานออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายช่วยพิชิตใจลูกค้า 


คุณเขมวัฒน์ บัวลาศ CEO บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด

บริการแบบครบวงจร ช่วยสร้างช่องทางให้ธุรกิจในยุค Digital

บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกแพลตฟอร์มให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขจัดปัญหาลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซึ่งระบบที่มีการจัดทำขึ้น ก็คือ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งประกอบด้วยระบบขายหน้าร้าน (POS : Point Of Sale), ระบบคลังสินค้า และระบบบัญชี ที่จะเข้ามาใช้ในการวางแผน จัดการการผลิต การบริการ การเงิน รวมไปถึงกระบวนการอื่นๆ ขององค์กร

โดยถือเป็นการสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจ ด้วยการนำระบบ POS แบบครบวงจร ที่ใช้ในธุรกิจเล็กจนไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งพัฒนามาจากระบบ HBMS (Hardware Building Management System) เพื่อนำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายต่างๆ

ซึ่งสิ่งที่ ERP แตกต่างจาก ระบบ HBMS นั้นก็คือ มีระบบบัญชีที่สามารถทำเอกสารสำหรับยื่นสรรพากรได้ง่าย และถูกต้อง และยังสามารถจัดการคลังสินค้า การพิมพ์เอกสารต่างๆ ในรูปแบบกระดาษ A4, A5 รวมไปถึงใบเสร็จสำหรับการซื้อขายสินค้า การเรียกดูรายงาน การเรียกดูยอดขายต่อวัน และการบริหารจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ ใช้งานรูปแบบออนไลน์ที่ทาง ‘อินโนไฟฟ์’ มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) แบบรายวันสำหรับการสำรองข้อมูลลูกค้า  นอกจากนี้ ยังมีบริการออกแบบ Web Application, Web Design, Mobile Application ที่ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร เช่น Cloud, Virtualization, Firewall, Email, Backup & Recovery, Security และ Server ที่นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบไอที

ซึ่งการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานในปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะหากออกแบบและติดตั้งระบบโดยผู้ไม่ชำนาญ หรือผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในระบบการทำงานขององค์กรนั้นๆ ก็จะทำให้ระบบ Network ไม่สอดคล้องกับการทำงาน ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบการทำงานขององค์กรแน่นอน พนักงานก็จะไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบาย ในส่วนด้านเจ้าของบริษัทก็จะต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมและแก้ไขระบบบ่อยๆ 

“สิ่งที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการติดใจ เป็นเพราะว่าเราเขียนได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งระบบที่เรามี สามารถช่วยสร้างเว็บไซต์ช่วยผู้ประกอบการและ SME ได้เป็นอย่างดี”บริการให้เช่า Domain and Hosting ให้ลูกค้าเลือกสิ่งที่ต้องการ

เมื่อมีฐานลูกค้ามากขึ้นและมีการขอใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Server) ในปริมาณที่มากขึ้นทางบริษัทจึงตัดสินใจลงทุนและดำเนินการสร้างระบบ INNOFIVE Private Cloud เพื่อให้บริการลูกค้าได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมมีบริการให้เช่า Domain and Hosting Service

ซึ่งเป็นบริการด้านการจดโดเมน และให้เช่าโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์ องค์กรหรือบุคคลที่ต้องการมีโดเมน และโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์เป็นของตัวเอง พร้อมพื้นที่สำหรับเก็บฝากไฟล์ของเว็บไซต์ แต่ไม่ต้องการจะลงทุนด้านเครื่องเซิร์ฟเวอร์และไม่มีเวลาดูแลเอง ซึ่งมีการคิดค่าบริการตามจริงเป็นแบบเช่ารายปี และเช่ารายเดือน โดยมีทั้ง Cloud Hosting, Dedicated Host, Share Hosting

นอกจากนี้ ยังมีบริการให้เช่า Email Hosting สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก หรือไม่มีเวลาติดตั้งและดูแลอีเมลเอง โดยเรามีบริการให้เช่าในรูปแบบรายเดือน ซึ่งทางเรามีระบบคัดกรองอีเมลและแบ็คอัพอีเมลให้ด้วย

ธุรกิจ IT การบริการหลังการขาย สำคัญที่สุด

นอกจากความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ยังมุ่งมั่นดูแลลูกค้าด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ด้วยการเน้นเรื่องบริการหลังการขายที่เป็นกันเอง และใส่ใจในลูกค้าทุกคน มีทีมให้บริการที่มีคุณภาพสามารถเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทันท่วงที จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการให้บริการต่างๆ มากมาย

คุณเขมวัฒน์ ย้ำถึงแนวคิดสำคัญในการทำธุรกิจที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม คุณภาพของบริการที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีทีมงานโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญและเพียบพร้อมกับการพัฒนาระบบ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด

“เราสอนลูกค้าจนสามารถใช้งานและสามารถขายสินค้าได้ผ่านระบบที่ลูกค้าต้องการ หากลูกค้าเกิดปัญหาก็สามารถโทรศัพท์หาเราได้ตลอด เพราะเราพร้อมให้บริการช่วยเหลือ พร้อมเน้นไปให้บริการถึงที่” 
Marketing แบบบอกต่อ ทำอย่างไร? ให้คนพูดถึง

สำหรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทอินโนไฟฟ์ คุณเขมวัฒน์ เล่าว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจจากการแนะนำหรือบอกต่อคนรอบตัวต่อๆ กันไป หรือที่เรียกว่า ‘การตลาดแบบปากต่อปาก’ จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ SME อย่างยิ่ง

เพราะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำ Marketing โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรมากมาย เพียงแต่ต้องสร้างระบบให้มีความเชื่อถือได้ และใช้งานง่าย จนเกิดความประทับใจบอกต่อคนรอบข้างในที่สุด

“เราเติบโตจากการบอกต่อ เช่น หลายบริษัทที่จ้างเราไปช่วยระบบหลังบ้าน หรือระบบการขายต่างๆ แล้วเราสามารถทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ เมื่อลูกค้าขยายธุรกิจ เขาก็ให้ความเชื่อมั่น ใช้งานในระบบเราต่อ และบอกต่อคนอื่นๆ ด้วย หรือเวลามีคดีความ หากทนายอยากได้เทคนิคข้อมูลเกี่ยวกับไอที หรืออยากได้ทุกข่าวที่มีชื่อเขาอยู่ในหน้าสื่อ เราก็เข้าไปช่วย พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้”

นอกจากการบอกต่อที่ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแล้ว บริษัทยังมีโอกาสและได้รับความไว้วางใจจากบริษัทพาร์ทเนอร์ชื่อดังอีกหลายองค์กร ให้เข้าไปช่วยดูแลระบบหลังบ้าน 

อนาคตพร้อมมุ่งเน้นเข้าถึงตลาดออนไลน์มากขึ้น สร้างคอนเทนต์ให้ลูกค้ารับรู้ผ่านช่องทาง Facebook, YouTube ให้มากขึ้น

จากการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม คุณภาพของบริการที่ได้มาตรฐาน และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขจัดปัญหา ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ทำให้ บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ และสามารถสร้างโอกาสเติบโตในตลาดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของ บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และสำนักงานสาขา ตั้งอยู่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี


รู้จัก บริษัท อินโนไฟฟ์ จำกัด ได้เพิ่มเติมที่ : https://innofive.co.th/

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

เมื่อโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่จากการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนจากปัจจุบันที่มีอยู่ราว…
pin
159 | 20/06/2024
แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

หากใครกำลังสนใจอยากเริ่มธุรกิจอาหารทะเลสด ห้ามพลาดกับการแชร์เรื่องราวจากประสบการณ์จริง ของแบรนด์ปูไข่ดอง ยอดขายหลักล้าน โดย คุณตรีชาวัชร์…
pin
225 | 18/06/2024
‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

การก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบของ ‘ธุรกิจครอบครัว’ มักจะมีคำกล่าวว่า “ธุรกิจครอบครัว อยู่รอดได้ไม่เกิน 3 ชั่วอายุคน” กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่เริ่มสร้างกิจการ…
pin
539 | 14/06/2024
innoFive บริการออกแบบซอฟต์แวร์ครบวงจร ช่วย SME ไทย ขยายไปสู่ Digital Transformation