ฟาร์มไก่เนื้อรักษ์โลก ‘สุรชัยฟาร์ม’ ติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ พ่วงช่วยการบริหารต้นทุน

SME in Focus
21/07/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 4130 คน
ฟาร์มไก่เนื้อรักษ์โลก ‘สุรชัยฟาร์ม’ ติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ พ่วงช่วยการบริหารต้นทุน
banner
รู้ไหม? ติดตั้ง Solar Rooftop สามารถช่วยภาคธุรกิจด้านต้นทุนได้มหาศาลเพียงใด Bangkok Bank SME ขอพารู้จัก ‘สุรชัยฟาร์ม’ ฟาร์มไก่เนื้อระบบปิด ซึ่งได้ศึกษาการติดตั้ง โซลาร์รูฟท็อป เพื่อผลิตพลังงานสะอาดนำมาใช้ในธุรกิจตามกระแสเทรนด์รักษ์โลก จนประสบความสำเร็จในการบริหารต้นทุนระยะยาว สู่ Case Study ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรบ้านเรา ในการนำไปเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของตนเอง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจยุคปัจจุบันเกษตรกรยุคใหม่ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลก

คุณสุรชัย โรจน์เจริญชัย เจ้าของฟาร์ม ‘สุรชัยฟาร์ม’ เผยว่า ฟาร์มไก่เนื้อของตนเองตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งในอดีตเราเป็นเกษตรกรรายเล็กที่เริ่มจากฟาร์มไก่เนื้อระบบเปิด แต่ด้วยต้องการควบคุมโรคระบาดและเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสินค้า จึงพัฒนาระบบโรงเรือนแบบปิด ซึ่งมีความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเลี้ยง ซึ่งโรงเรือนระบบปิดใช้พลังงานไฟฟ้าตลอด 24 ชม. ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อสูงขึ้น กำไรจากการเลี้ยงน้อยลง ทางฟาร์มจึงคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไร เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษา ‘โซลาร์รูฟท็อป’ ในเวลาต่อมา เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ พร้อมกับยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

“สุรชัยฟาร์มแห่งแรก เริ่มก่อสร้างโรงเรือน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะเป็นฟาร์มเปิด โดยเลี้ยงไก่เนื้อกว่า 10,000 ตัว จากนั้นมีการขยายกิจการ เติบโตเรื่อยมาสร้างฟาร์มแห่งที่ 2 ณ จังหวัดลพบุรี เมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีฟาร์มทั้งหมดรวม 9 เฟส ประมาณ 100 โรงเรือน”

แม้ระบบฟาร์มแบบเปิดจะมีต้นทุนต่ำกว่าระบบปิด ค่าไฟฟ้าก็จ่ายน้อยกว่า แต่ความปลอดภัยจากโรคต่างๆ ระบบปิดดีกว่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ด้วย สามารถป้องกันโรคระบาดอย่างเช่น ไข้หวัดนก ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วโดยข้อดีของฟาร์มระบบปิดคือป้องกันโรคได้ดีกว่าฟาร์มเปิด โดยใช้ระบบโรงเรือนปรับอุณหภูมิ (Evaporative Cooling System : EVAP) เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน ซึ่งระบบ EVAP ก็คือ การใช้แผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) กับพัดลม เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิความร้อน โดยใช้พัดลมดูดอากาศออกเพื่อระบายอากาศข้างใน จึงทำให้ต้นทุนด้านค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก ตลอด 24 ชม.

ในส่วนของ ‘ค่าไฟฟ้า’ ทางฟาร์มมองว่าเป็นต้นทุนการผลิตต่อไก่ 1 ตัวที่ค่อนข้างสูง คิดเป็นประมาณ 40% ของต้นทุนการผลิตเลยทีเดียว จึงต้องหาวิธีทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง โดยตอนแรกมีแนวคิดติดตั้ง Solar Cell แต่ก็ติดปัญหาจะติดตั้งตรงไหนอย่างไร และต้นทุนในการติดตั้งค่อนข้างสูงกว่าแบบ ‘โซลาร์รูฟท็อป’ และหากใช้แบตเตอรีเป็นตัวเก็บสะสมพลังงานจะยิ่งมีต้นทุนที่สูง นอกจากนี้แบตเตอรีมีอายุการใช้งานประมาณ 4 - 5 ปี ด้วยเหตุนี้ตนเองจึงมองหาวิธีอื่นๆ เพิ่มเติมSolar Rooftop ทางเลือกภาคธุรกิจอินเทรนด์รักษ์โลก ตอบโจทย์การบริหารต้นทุน

คุณสุรชัย อธิบายว่า หลังจากที่ตนเองได้ศึกษา Solar Cell ก็พิจารณาว่าการติดตั้งรูปแบบไหนที่เหมาะสมกับฟาร์ม จึงได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับ ‘โซลาร์รูฟท็อป’ โดยมองว่าโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อของฟาร์มมีเนื้อที่บนหลังคาค่อนข้างเยอะ ซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถนำแผงโซลาร์รูฟท็อปมาติดตั้งบนหลังคาโรงเรือนได้ไม่ต้องใช้พื้นที่เพิ่มหรือทำโครงสร้างใหม่ ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนการติดตั้งได้ค่อนข้างเยอะ หลังจากติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปในเฟสแรกเสร็จเรียบร้อย ผลที่ได้จากการติดตั้งคือไก่ 1 รุ่น ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 75 วัน พบว่า จากต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อไก่ 1 ตัว ประมาณ 3 บาท ลดเหลือประมาณ 1.80 บาท เมื่อมองเห็นเป็นรูปธรรม จึงขยายไปสู่เฟสที่ 2

ปัจจุบันฟาร์มใช้ระบบ Solar Rooftop จำนวน 20 โรงเรือน และจะขยายต่อไปอีกในอนาคตเนื่องจากช่วยในการบริหารต้นทุน ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างยั่งยืน (Sustainability) ติดตั้งครั้งเดียวสามารถใช้ได้ในระยะยาว 20 - 30 ปี เกิดความคุ้มค่าแน่นอน และข้อสำคัญอีกอย่างก็คือ Solar Rooftop เป็นพลังงานสะอาด ใช้ได้ไม่มีวันหมด และยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“การติดตั้งระบบ Solar Rooftop จะช่วยให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการและ SME รวมถึงเกษตรกร สามารถเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานในระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก มีส่วนช่วยให้ไม่ถูกกีดกันทางการค้าจากมาตรการของยุโรปและจากสหรัฐฯ”โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ทางฟาร์มคิดจนตกผลึกแล้วว่ามีความเหมาะสม เพราะช่วยในการบริหารต้นทุนได้จริง แต่ด้วยเกษตรกรทั่วไปอาจไม่มีเงินทุนจำนวนมาก จึงต้องนำโครงการดังกล่าวมาปรึกษากับทางสถาบันการเงิน ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อบัวหลวงกรีนจากธนาคารกรุงเทพ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการนำพลังงานสะอาดมาใช้กับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน นำมาสู่การติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป อย่างเช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อระบบปิดของตนเอง เป็นต้นต้น


นอกจากการคิดสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการและ SME ก็คือการบริหารต้นทุน ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ โดยหลังจากติดตั้งไปแล้ว 5 - 6 ปี แผง Solar Rooftop ก็จะเป็นของเรา นอกจากนี้ยังมีข้อดีก็คือ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดเมืองไทยและต่างประเทส รวมถึงการส่งออกที่ทางยุโรปเริ่มนำมาตรการซีแบม ((Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) โดยเป็นมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป ซึ่งมาตรการภาษีที่ทุกธุรกิจจะต้องเจอในอนาคต หากผู้ประกอบการและ SME ไม่ Business Transformation องค์กร ก็อาจจะต้องเสียภาษีในส่วนนี้รวมถึงอาจโดนกีดกันทางการค้าด้วยจากวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจของคุณสุรชัย โรจน์เจริญชัย เจ้าของฟาร์มไก่เนื้อระบบปิด ‘สุรชัยฟาร์ม’ นอกจากทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจลดลง และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลให้กิจการประสบความสำเร็จเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) เป็นอีกหนึ่งต้นแบบการทำธุรกิจที่เกษตรกร ผู้ประกอบการและ SME บ้านเรา เหมาะนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง

รู้จัก ‘สุรชัยฟาร์ม’ เพิ่มเติมได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=WOp_PC5qgEU

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘คุณาธรโต๊ะมุก’ สืบสานตำนานเฟอร์นิเจอร์มุก รุกออนไลน์ ขยายตลาดของทายาทธุรกิจรุ่น 2

‘คุณาธรโต๊ะมุก’ สืบสานตำนานเฟอร์นิเจอร์มุก รุกออนไลน์ ขยายตลาดของทายาทธุรกิจรุ่น 2

ประณีตศิลป์ เลอค่า เหลือบล้อแสงสี แวววาว งานประดับมุก หรือหัตถศิลป์ประดับมุก ประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีมานับตั้งแต่สมัยทวารวดี…
pin
236 | 23/05/2024
Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

อาชีพเกษตรกรยุคดิจิทัล เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเป็นเพียงผู้ผลิต มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ผสมผสานความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่…
pin
611 | 17/05/2024
‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมถึงยังแทรกซึมเข้ามาในระบบการศึกษาไทย ทำให้ปัจจุบัน…
pin
400 | 16/05/2024
ฟาร์มไก่เนื้อรักษ์โลก ‘สุรชัยฟาร์ม’ ติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ พ่วงช่วยการบริหารต้นทุน