4 เครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดยุคนี้ต้องใช้

SME in Focus
08/10/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 4255 คน
4 เครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดยุคนี้ต้องใช้
banner

เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเป็นผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่มีชีวิตมีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น หลังการเข้ามาของโรคระบาดโควิด 19 ที่ทำให้เกิดการ Disruption การใช้ชีวิตเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเลี่ยงไม่ได้ สังคมไทยจึงเดินหน้าเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างพร้อมเพียง ทั้งในฝั่งของผู้บริโภคและฝั่งของธุรกิจ ทำให้กระแสการทำตลาดแบบ Digital Market กลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่พลาดที่จะพัฒนา ปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ Online Market ที่มีเป้าหมายคือกลุ่มขนาดใหญ่ ที่ใช้ชีวิตแบบมีตัวตนเด่นชัดอยู่บนโลกออนไลน์แบบ Realtime

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

พฤติกรรมการออนไลน์ของคนไทย

จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ที่เผยผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562 หรือ Thailand Internet User Behavior 2019 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่า 91.2% ใช้อินเทอร์เน็ตไปกับ Social Media (Facebook, Line, Instagram TikTok) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมยอดฮิต 7 ปีซ้อน รองลงมาคือ ดูหนัง ฟังเพลง 71.2%, ค้นหาข้อมูลออนไลน์ 70.7%, รับ-ส่งอีเมล 62.5% และการชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางออนไลน์ 60.6% ซึ่งปี 2562 เป็นปีแรกที่การชำระเงินติด 1 ใน 5 ของกิจกรรมยอดฮิต สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ Online payment services ของไทยที่เพิ่มมากขึ้น

ขณะที่กิจกรรมออนไลน์ที่กำลังมาแรงและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นหากเทียบกับปี 2561 คือการสั่งอาหารออนไลน์ ได้รับความนิยมมากสุด เพิ่มขึ้นจากปี 61 ถึง 15.1% รองลงมาคือ การชำระค่าสินค้าและบริการ ใช้บริการเพิ่ม 11.4% และการรับ-ส่งสินค้า/พัสดุ/เอกสารทางออนไลน์ เพิ่มขึ้น 11.0% 

เมื่อพิจารณาช่องทางออนไลน์ไหน ถูกใจคนซื้อ-ขายมากที่สุด พบว่า ช่องทางที่ผู้ซื้อเลือกใช้เพื่อซื้อสินค้ามากที่สุด คือ e-Marketplace ได้แก่ Shopee 75.6% รองลงมาคือ Lazada 65.5% และ Social Media ได้แก่ Facebook Fanpage 47.5% และ Line 38.9% ต่างจากช่องทางที่ผู้ขายนิยมใช้เพื่อขายของออนไลน์มากที่สุด คือ Facebook Fanpage 64.0% รองลงมาคือ Shopee 43.1% และ LINE 39.5% และยังพบว่า คนไทยนิยมใช้ LINE ติดต่อสื่อสาร 98.5% รองลงมาคือ Facebook Messenger, FaceTime และ WhatApp  

ขณะที่ปัจจุบัน TikTok ก็เป็นอีกช่องทางกระแสแรงที่คนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานสถิติผู้ใช้มากกว่า 50% มีอายุระหว่าง 18-34 ปี นิยมใช้ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีการดาวน์โหลดมากกว่า 10 ล้านครั้ง นับเป็นอีกแพลตฟอร์มที่กระแสแรงมาก และปัจจุบันนักการตลาดต่างให้ความสำคัญกับการตลาดใน TikTok เป็นอย่างมาก

เครื่องมือ Digital Marketing ที่กำลังมาแรง

นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไม Digital Marketing มีสำคัญมากต่อการทำธุรกิจในยุคนี้ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจได้ดีจากอดีตถึงปัจจุบันและกำลังจะส่งผ่านต่อไปสู่อนาคต โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเน้นการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จัก หรือการเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมาก มาเป็นความสามารถในการปิดการขายได้ในตัว ผ่านการนำ Sale และ Marketing มาผสมผสานกัน เพื่อตีโจทย์ทำการตลาดและขายให้แก่ผู้บริโภคในยุคนี้ ร่วมกันกับข้อมูลของผู้บริโภคที่มี เพื่อนำมาสู่การปรับเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลแบบที่มีทั้ง Awareness, Engagement และ Conversation สื่อสารแทน Sale ได้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการปิดการขายให้มีมากขึ้น บน KPI ที่ต้องประเมินได้จากยอด Like, Share, Comment และ Sale ผ่าน 4 เครื่องมือสำคัญในการทำ Digital Marketing ยุคต่อไป ได้แก่

1. Chanel เป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมีสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิ Facebook (mesenger, Stories), Instagram, Youtube, TikTok, Twister และ Search Engine เป็นช่องทางเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการกับกลุ่มผู้บริโภค ซึ่ง Facebook และ Instagram ยังคงได้รับความนิยมในการทำตลาด จากจำนวนผู้ใช้งานที่มีมาก ตามหลักการตลาดพื้นฐานที่ว่า "หากตรงไหนมีคนอยู่มากมาย ย่อมมีโอกาสที่คนจะเห็นสินค้าและบริการได้มาก"

2. Content ต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผ่านการพัฒนาแบบยกระดับไปอีกขั้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่จะทำให้เกิดความแตกต่าง น่าจดจำ และนำโด่งเหนือคู่แข่ง บน KPI ที่มียอดขายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น Content ในยุคนี้จะต้องทำหน้าที่ขายและปิดการขายได้ด้วยในตัว แต่ยังต้องคงความเป็นประโยชน์สูงสุดที่ผู้บริโภคหรือผู้อ่านจะได้รับเอาไว้ด้วย ผ่านการประเมินความต้องการของผู้ติดตามรับสารหรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักอยู่ที่ต้องนำเสนอในสิ่งที่เขาต้องการรู้ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการบอกเล่า แบบ 70% ให้ประโยชน์และ 30% เป็นการส่งเสริมการขาย

3. Conversation Marketing สำหรับในข้อนี้เริ่มมีการนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคอนเทนต์และการสื่อสารระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคผ่าน Chatbot กันมากขึ้น ซึ่งยังจัดว่าเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นของการสื่อสารที่ยังคงต้องพัฒนาต่อไป เนื่องจากการที่คนเข้าถึงธุรกิจได้มากขึ้น ง่ายขึ้น การนำระบบ Chat โดย Bot เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการตลาด จึงเป็นตัวช่วยลดต้นทุนการจัดการด้าน Customers Service ได้ไปในตัว ทำให้สามารถตอบรับเรื่องได้อย่างรวดเร็ว และช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการช่วยขาย การช่วยแก้ปัญหา ตอบคำถาม ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า การติดตามการจัดส่ง ก็สามารถจัดการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็ว จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับไปสู่การเป็น The Moment is Now หรือเป็นพฤติกรรมที่ถ้าต้องการอะไรก็ต้องได้มาในทันที การตลาดที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ผ่านระบบ Chatbot จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยคงฐานลูกค้าไว้ได้ และเป็นเทรนด์หนึ่งใน Digital Marketing ที่ต้องให้ความสำคัญ

4. Data Driven เป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนงานในส่วนของการพัฒนาและการวิจัย เพื่อนำไปสู่แผนการทำตลาดที่ตอบโจทย์ ตรงจุด และเข้าถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด Data จึงมีส่วนช่วยทำให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคได้ การเล็งเห็นโอกาสที่เกิดจาก Data จึงเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จในยุคนี้ โดยสามารถเก็บวิเคราะห์ Data ได้หลายช่องทางจากเครื่องมือ Google Analytics, Social Media, Member, Website และอื่นๆ ตามแต่ความสะดวกในการเลือกใช้เพื่อการทำธุรกิจ เนื่องจาก Data เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะช่วยชี้ชัดให้ได้ว่าจะต้องดำเนินการทำธุรกิจอย่างไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร มีพฤติกรรมแบบไหน ต้องการสินค้าอะไร และทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนกว่าการดำเนินธุรกิจโดยไม่มี Data เป็นเครื่องมือ

 

แหล่งอ้างอิง

 https://www.etda.or.th/

https://www.thumbsup.in.th/

https://stepstraining.co/ 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


วิถีใหม่สินค้า Luxury หลังโควิด สู่ร้านช้อปปี้งออนไลน์

เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภคยุคปัจจุบันBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’  เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’ เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

ในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปตลาดต่างประเทศ 8.7 ล้านตัน เป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวอาจลดลงเล็กน้อย…
pin
205 | 14/07/2024
ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

‘ภูเก็ต’ จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี…
pin
224 | 12/07/2024
ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ความมุ่งมั่นที่อยากยกระดับ เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรไทย โดยเฉพาะ ‘โกโก้’ กลายเป็น Passion ในการสร้างธุรกิจคราฟต์ช็อกโกแลตระดับพรีเมียมสัญชาติไทยแท้…
pin
431 | 10/07/2024
4 เครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดยุคนี้ต้องใช้