เศรษฐกิจแดนมังกร ท่ามกลางสงครามการค้า

SME Go Inter
06/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1349 คน
เศรษฐกิจแดนมังกร ท่ามกลางสงครามการค้า
banner
ท่ามกลางกลเกมสงครามการค้า หลายท่านอาจสงสัยว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมาก ซึ่งจากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจหลักๆ ของจีนในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า ผลผลิตทางอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวก่อนของปีที่แล้ว มูลค่ายอดค้าปลีกอยู่ที่ 3.39 ล้านล้านหยวน หรือ 4.79 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 7.5  และในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของจีนขยายตัวร้อยละ 5.5 ในขณะที่การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 10.5
ตัวเลข FDI(การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ) จีน ยังแสดงให้เห็นว่าการลงทุนจากต่างชาติยังแข็งแกร่ง โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่า FDI ของจีนอยู่ที่ 604,000 ล้านหยวน หรือ 85,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 6.9 มีบริษัททุนต่างชาติที่ลงทุนในจีนรวม 27,704 แห่ง ในขณะที่ FDI โลกลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2561 FDI โลกลดลงร้อยละ 13

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


กระทรวงพาณิชย์จีนเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ใช่ทางการเงินของจีน (non-financial ODI) อยู่ที่ 493,090 ล้านหยวน หรือประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยจีนได้ลงทุนใน 159 ประเทศและภูมิภาค ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจีนได้ลงทุนใหม่ 53 ประเทศตามเส้นทางในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 8,970 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของ ODI จีนทั้งหมด โครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศของจีนเน้นที่ภาคบริการธุรกิจและการให้เช่า ภาคการผลิต การค้าปลีกและการค้าส่ง เป็นต้น
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์แห่งชาติจีน (SASAC) เผยว่า การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจีนมีความคืบหน้าอย่างมั่นคง โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 กำไรของรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ 943,190 ล้านหยวน หรือ 133,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 

คุมเข้มตลาดทุน – การเติบโตแต่ละมณฑล
ในด้านกฎระเบียบและนโยบาย จีนเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ IPO เพื่อเพิ่มคุณภาพของบริษัทที่อยู่ในตลาดฯ ตั้งแต่ต้นปี 2562 รวมไปถึง การขจัดบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตามปกติ (zombie enterprises) โดยข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดทุน (China Securities Regulatory Commission หรือ CSRC) แสดงว่าตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 มีบริษัทที่ไม่ผ่านการพิจารณาจำนวน 42 บริษัทแล้ว
ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของ 21 เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของมณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน และมณฑลเฮยหลงเจียง อยู่ในภาวะซบเซาเนื่องจากขาดแคลนแรงขับเคลื่อนใหม่ ๆ และบางเมืองมีการปลอมแปลงตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งถูกรัฐบาลกลางจีนลงโทษ โดยในครึ่งแรกของปี 2562 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมณฑลเหลียวหนิง มณฑลจี๋หลิน และมณฑลเฮยหลงเจียงอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 4.3 ตามลำดับ

ท่องเที่ยวยังขยายตัว 
ด้านการบริการและการท่องเที่ยว สมาคมเมืองท่องเที่ยวโลก (World Tourism Cities Federation : WTCF ) เผยรายงาน 10 อันดับเมืองท่องเที่ยวทั่วโลก ได้แก่ (1) นิวยอร์ก (2) โตเกียว (3) ลอนดอน (4) ปารีส (5) ปักกิ่ง (6) ดูไบ (7) ฮ่องกง (8) โซล (9) เซี่ยงไฮ้ และ (10) บาร์เซโลนา โดยที่ผ่านมารัฐบาลกลางจีนมุ่งให้ความสำคัญกับการกระตุ้นตลาดวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพสินค้า
ข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนเผยว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา วัฒนธรรมและสินค้าบันเทิงต่อหัวอยู่ที่ 1,033 หยวน หรือ 145 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ในภาคการท่องเที่ยว ช่วงครึ่งแรกของปี 2562 นักท่องเที่ยวจีนได้ท่องเที่ยวภายในประเทศราว 3,100 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ซึ่งมีรายได้รวม 2.78 ล้านล้านหยวน หรือ 3.93 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในเพิ่ม
จากรายงานของ International Data Corporation (IDC) คาดการณ์ว่า ปี 2562 รายได้ธุรกิจ big data ภายในประเทศจีนจะสูงถึง 9, 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และระหว่างปี 2562 – 2566 จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 23. 5 ต่อปี โดยกลุ่มสินค้ายอดนิยมเช่น (1) กลุ่มสินค้าฮาร์ดแวร์ เช่น เซิฟเวอร์ และอุปกรณ์เก็บข้อมูล เป็นต้น (2) กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) กลุ่มงานบริการพาณิชย์ (Commercial Service) เป็นต้น
นอกจากนี้ กรุงปักกิ่งวางแผนลงทุน 850 ล้านหยวน หรือ 119. 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอุตสาหกรรมสุกรในอีกสามปีข้างหน้า ซึ่งจะเน้นไปที่การยกระดับและการสร้างฟาร์มสุกรใหม่ ทั้งนี้ กรุงปักกิ่งวางแผนจะลงทุน 150 ล้านหยวนในการกำจัดมูลสัตว์ทุกปีและให้เงินกู้ค้ำประกันแก่ฟาร์มสุกร ที่ผ่านมาอุปทานหมูในจีนลดลงอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ไข้หมูแอฟริกันและต้นทุนการเลี้ยงหมูที่สูงขึ้นทำให้ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้น
ด้านการคมนาคม เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท CRRC ZhuZhou Electric ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาระบบมอเตอร์แม่เหล็กถาวร (permanent magnet traction motor) ที่ใช้สำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็ว 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดย CARC Zhuzhou Electric ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จีนจะใช้รถไฟฟ้าความเร็ว 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ครั้งแรกในปี 2565 สำหรับเส้นทางระหว่างกรุงปักกิ่งกับเมืองจางเจียโข่ว มณฑลเหอเปียเพื่อรองรับงานโอลิมปิกฤดูหนาว
ถึงตรงนี้พอจะกล่าวได้ว่า เศรษฐกิจจีนในช่วงที่ผ่านมายังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง 

อ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

เทรดวอร์ไม่สะเทือน“ส่งออกอัญมณี” 

สินค้าเกษตรไทย ยังอนาคตสดใสในต่างประเทศ


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230535 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
82123 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
35650 | 21/01/2020
เศรษฐกิจแดนมังกร ท่ามกลางสงครามการค้า