“มะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก” พืชเศรษฐกิจทำเงิน

SME in Focus
05/09/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 11694 คน
“มะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก” พืชเศรษฐกิจทำเงิน
banner

"มะพร้าวน้ำหอม" เป็นพืชที่อยู่คู่ชีวิตคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ อาชีพมั่นคง ลงทุนคุ้มค่า ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะยาว 10-20 ปี สามารถทำรายได้สูงมากกว่า 5 หมื่นบาทต่อไรต่อปี โดยภาคกลางเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับทั่วโลกที่ จ.ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และ ฉะเชิงเทรา ขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติความหวานหอมอร่อย ดื่มแล้วชื่นใจ เป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนจะขายดีเป็นพิเศษเพราะผู้บริโภคนิยมดื่มคลายร้อน

ไม่เพียงแต่ตลาด มะพร้าวน้ำหอม”ในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่องเท่านั้นตลาดต่างประเทศเติบโตไม่หยุดเช่นกัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รวบรวมตัวเลขทางการตลาดปี 2561มีมูลค่าสูงถึงปีละ 2,556 ล้านบาท โดยไทยส่งออกเป็นเบอร์ 1 ของโลกหรือมีส่วนแบ่งตลาด 80% และปี 2562 ตลาดทั่วโลกยังคงต้องการมะพร้าวน้ำหอมจากประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าจะเป็นเลขส่งออกเป็นเท่าตัว

โดยตลาดส่งออกสำคัญ สหรัฐอเมริกา ยุโรป รัสเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง จีน และฮ่องกง จึงเป็นโอกาสทองที่เกษตรกรชาวไทยจะลงทุนทำสวนปลูกมะพร้าวน้ำหอมส่งออกป้อนตลาดโลก โดยไทยครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 80%

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

วิสาหกิจชุมชนปลูกมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก

จากคำยืนยันและเกษตรกรผู้ส่งออก นายประยูร วิสุทธิไพศาล” ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออก จ.ราชบุรี ที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก” ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสามารถผลิตมะพร้าวน้ำหอมส่งออกไปจำหน่ายตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง สร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้งดงามอย่างน่าทึ่ง โดยใช้กลยุทธ์การทำตลาดต่างชาติเน้นให้สมาชิกปลูกพืชผลไม้ปลอดภัยสารพิษ ทำเกษตรออร์แกนิก ที่กลุ่มประเทศดังกล่าวกำลังนิยมรับประทานอาหารพืชผลไม้ไร้สารพิษ โดยพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน USDA ,มาตรฐาน EU ซึ่งลูกค้าต่างชาติสามารถตรวจสอบย้อนได้ รวมไปได้รับการขึ้นทะเบียน GI (บ่งชี้ถึงภูมิศาสตร์)ทำให้ลูกค้าทั่วโลกยอมรับ

หลังประสบความสำเร็จปลูกมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกจนติดลมบนต่างประเทศ ทำให้เกษตรกรรายอื่นที่เคยปลูกชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง ใช้สารเคมีก็เปลี่ยนมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมด้วยกันเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาแย่งตลาดกัน จึงได้รวบรวมกันตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออกซึ่งเกษตรกรทุกคนที่เข้าร่วมกลุ่มต้องปลูกมะพร้าวหอมออร์แกนิก หรือทำการเกษตรออร์กานิกลดละเลิกใช้สารเคมี

ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 60 ราย ส่วนใหญ่กระจายอยู่ใน จ.ราชบุรี ที่มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวได้ทั้ง 7 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.วัดเพลง อ.ดำเนินสะดวก อ.บางแพ และ อ.บ้านโป่ง แต่คาดว่าภายในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีเกษตรกรภาคกลางเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 100 ราย เนื่องจากเกษตรกรเห็นผลจากทำเกษตรแบบออร์กานิก ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ทุกวันนี้ จ.ราชบุรี มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิกทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ ต้นมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกคือ 40 ต้นต่อไร่ จาก 1 ต้นให้ผลผลิต150-200 ลูกต่อปี ซึ่งการปลูกแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้นานมากกว่า 10 ปี โดยเฉลี่ยรายได้ 5 หมื่นบาทต่อไร่เป็นอย่างต่ำ

สำหรับมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชที่มีชื่อเสียงของ จ.ราชบุรี ปลูกมากที่สุดในประเทศไทยและดีที่สุดในโลก แม้จะมีคู่แข่งในตลาดแต่ยังเทียบคุณภาพกับประเทศไทยไม่ได้ มีข้อมูลตัวเลขพื้นที่ปลูกประมาณกว่า 7 หมื่นไร่ แต่หากรวมทั้งจังหวัดคาดว่าไม่ต่ำกว่า 1 แสนไร่ และจากข้อมูลในเดือนต.ค. 2561 มีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 341 ล้านตัน และยังคงส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุด โดยเฉพาะแหล่งปลูกที่ดำเนินสะดวกสร้างรายได้ต่อปี 5-6 หมื่นบาท/ไร่/ปี

“มะพร้าวน้ำหอมจะมีราคาแพงในช่วงเดือนเม.ย., พ.ค., มิ.ย. เพราะเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดและไม่มีผลผลิตในตลาด แต่กลุ่มเรามีความโดดเด่นสามารถสร้างผลผลิตบุกตลาดได้ ต่างประเทศยอมรับ แม้ราคาจะต่างกันกับราคามะพร้าวที่ปลูกปกติเพียงเล็กน้อย 1-2 บาทต่อลูก แต่ในตลาดจะเลือกผลผลิตจากเรา โดยมีตลาดส่งออกหลักคือสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สเปน เยอรมนี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก อิสราเอล อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร์ ”


ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษเพื่อส่งออก จ.ราชบุรี จะส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 80-90% คู่ค้า 10 กว่าประเทศ มีบริษัทรับซื้อ 10 กว่าบริษัท ส่วนอีก 10% จะเป็นตลาดขายปลีกภายในประเทศ แม้ว่าการส่งออกไปยังต่างประเทศจะมีปัญหาการได้เงินล่าช้ามากกว่าการขายภายในประเทศ แต่คู่แข่งและการตัดราคาหรือต่อรองราคาซื้อขายง่ายกว่าในประเทศที่มีข้อกำหนดหลายขั้นตอน ถือเป็นการผลักดันเกษตรกรให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายของการทำเกษตรออร์แกนิกอย่างแท้จริง

ตลาดมะพร้าวน้ำหอมในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แต่ครองส่วนแบ่งยังไปได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นกับเกษตรกรว่ามีความซื้อสัตย์ต่อผู้บริโภคแค่ไหน เวลานี้มะพร้าวน้ำหอมจากประเทศไทยขายได้ราคาสูงที่สุด เช่น ในจีนลูกละประมาณ 70 บาท ถ้าเป็นในยุโรปลูกละ 100 บาทขึ้นไป ขณะที่มะพร้าวจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม ฟิลิบปินส์ ศรีลังกา อินเดีย ฯลฯ ราคาถูกกว่ากันมาก กระนั้นประเทศเหล่านั้นจะไม่ได้ใช้ “ความหอม” เป็นจุดขาย แต่จะเน้นความเป็นมะพร้าวอ่อนสีเขียวที่สด ราคาถูก


สินค้าเกษตรไทย ยังอนาคตสดใสในต่างประเทศ

จับ “ข้าว” ใส่นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘มาม่อนเค้ก’ ขนมเค้ก นุ่ม ฟู ที่กินครั้งแรกก็ติดใจ จนกลายเป็นธุรกิจ ‘มิสมาม่อน’

‘มาม่อนเค้ก’ ขนมเค้ก นุ่ม ฟู ที่กินครั้งแรกก็ติดใจ จนกลายเป็นธุรกิจ ‘มิสมาม่อน’

การเป็น ‘เจ้าของธุรกิจ’ คือสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะได้ทำในสิ่งที่ชอบ บวกกับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ท้าทายความสามารถของตัวเองในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง…
pin
75 | 17/07/2024
เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’  เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’ เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

ในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปตลาดต่างประเทศ 8.7 ล้านตัน เป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวอาจลดลงเล็กน้อย…
pin
332 | 14/07/2024
ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

‘ภูเก็ต’ จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี…
pin
274 | 12/07/2024
“มะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก” พืชเศรษฐกิจทำเงิน