เช็คอุณหภูมิเศรษฐกิจเมียนมา หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

SME Go Inter
16/05/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 760 คน
เช็คอุณหภูมิเศรษฐกิจเมียนมา หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย
banner

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เริ่มมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของเมียนมาเช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก โดยกระทั่งถึง 5 พฤษภาคม 2563 มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 161 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมที่พบการระบาดเพียง 15 ราย ส่งผลเชื่อมโยงต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี เมียนมาในปีนี้ให้มีความเสี่ยงที่จะขยายตัวได้ต่ำกว่าคาดการณ์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดไว้ว่าจะขยายตัว 6% 

โดยที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาได้มีมาตรการเข้มงวดเช่นเดียวกับทั่วโลก ทั้งการยกเลิกการจัดงานพิธี หรือการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม การยกเลิกทั่วบินโดยสารเข้าเมียนมา โดยยกเว้นให้เฉพาะทั่วบินขนส่งสินค้า และเที่ยวบินทางการแพทย์ ที่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ประกาศปิดสถานบันเทิงตลาด รวมถึงร้านอาหารเพื่อลดโอกาสแพร่เชื้อด้วย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 โดยมุ่งไปที่กลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิต หรือ Cut Make Produce (PMC) ธุรกิจโรงแรม รวมถึงกิจการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) ซึ่งรัฐบาลได้จัดให้มีกองทุน COVID-19 วงเงิน 1 แสนล้านจ๊าต หรือประมาณ 2,300 ล้านบาท เป็นเงินที่มาจากรัฐบาลร้อยละ 50%  เพื่อนำมาปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 1 ระยะเวลาให้กู้ยาว 1 ปี

ทั้งยังได้มีมาตรการผ่อนผันด้านภาษีรายไตรมาส และภาษีการค้ารายเดือน สำหรับธุรกิจ CMP ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และเอสเอ็มอี โดยกำหนดให้ขยายระยะเวลาชำระภาษีออกไปจากเดิมจะสิ้นสุด 30 มิถุนายน เป็น 30 กันยายน 2563 และการชำระภาษีการค้าจากเดิมสิ้นสุด 31 สิงหาคม เป็น 30 กันยายน 2563 นอกจากนี้ในส่วนของภาษีเงินได้ที่เก็บล่วงหน้าจากการส่งออกอัตราร้อยละ 2 จะได้รับการยกเว้นไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2019-2020

 

การค้าชายแดนเริ่มกลับมาฟื้น

โอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในเมียนมายังพอมีความหวังมากสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการค้าผ่านชายแดน ซึ่งรัฐบาลเมียนมายังคงอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง คือ จุดท่าขี้เหล็ก-อ.แม่สาย จ.เชียงราย สามารถขนส่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 โดยอนุญาตบรรทุกพร้อมคนขับ 1 คน จุดผ่านแดนเมียวดี-แม่สอด จ.ตาก สามารถขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 โดยอนุญาตการเข้า-ออก รถทั้งคนขับ และคนประจำรถรวม 2 คนต่อคัน ผ่านด่านภายใน 14.00 น.และจุดผ่านแดนเกาะสอง-จ.ระนอง สามารถนำเข้าและส่งออกผ่านแดนได้เช่นกัน ทั้งหมดจะต้องมีการตรวจสอบตามระบบการคัดกรอง

ทั้งนี้ผลจากการระบาดขอโควิด-19 ทำให้เมียนมาต้องนำเข้าสินค้าเวชภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพเพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าเงินจ๊าตแข็งค่าสูงสุดในรอบ 1 ปี 6 เดือน จึงทำให้ยอดการค้าระหว่างประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019-2020 (ต.ค.2019- มี.ค. 2020) มีมูลค่า 18,684.71 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 โดยเป็นการนำเข้า 10,021 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 และส่งออก 8,663 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9

ขณะที่มูลค่าการชายแดนไทย-เมียนมา 2 เดือนแรก (ม.ค.- ก.พ.) 2020 มีมูลค่า 1,241 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.39 โดยไทยส่งออก 475.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.75 และนำเข้า 766 ล้านเหรียญสหรัฐ​ ลดลงร้อยละ 5.69 จากการมาตรตรวจสอบการแพร่ระบาดโควิด-19 เข้มข้น ทำให้การส่งออกและนำเข้าต้องล่าช้า


การลงทุนยังชะลอตัว

ด้านสถานการณ์การลงทุนนั้น กระบวนการพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการขนาดต่ำกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐในย่างกุ้งยังเป็นปกติ และโรงงานผลิตส่วนใหญ่ยังคงเดินเครื่องผลิตได้เป็นปกติ ยกเว้นโรงงานที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น สิ่งทอ จะมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบบ้าง และสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่กว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ต้องใช้เวลาเตรียมการลงทุน 6-12 เดือน

ภาพรวมการขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2019-2020 (ต.ค.2019- ก.พ.2020) โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมา (MIC) มีมูลค่า 2,635 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในจำนวนนี้ไทยถือเป็นนักลงทุนอันดับ 6 ที่เข้าไปลงทุนในเมียนมา มีมูลค่าการลงทุน 34.1 ล้านเหรียญสหรัฐ รองจาก ฮ่องกง สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร จีน และเกาหลีใต้ (ตามลำดับ) และมูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ณ วันที่ 31 มี.ค. 2020 ไทยลงทุนอยู่ที่ 180.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานที่ดูแลด้านการลงทุนในเมียนมา (DICA) ยอมรับว่าผลจากการระบาดของโควิด-19 อาจจะทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเมียนมาชะลอตัวลง เพราะโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเมียนมาสมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


มิงกะลาบา...เมียนมา ตลาดใหม่ E-Commerce

อาเซียนแถลงการณ์ รับมือ COVID-19Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230719 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
82658 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
36095 | 21/01/2020
เช็คอุณหภูมิเศรษฐกิจเมียนมา หลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย