ตราบที่ไม่มีวัคซีนป้องกันโควิค-19 การค้าโลกจะไม่ดีขึ้น

SME in Focus
29/04/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2816 คน
ตราบที่ไม่มีวัคซีนป้องกันโควิค-19 การค้าโลกจะไม่ดีขึ้น
banner

ข้อมูลจากองค์การการค้าโลก (WTO) ที่เผยแพร่รายงานการศึกษาการค้าสินค้าทางการแพทย์กับวิกฤตโควิด-19 แสดงสถิติการส่งออก นำเข้า และการเก็บภาษีศุลกากรสินค้าทางการแพทย์ของประเทศต่างๆ ระบุทั่วโลกมีการนำเข้าและส่งออกยามากที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจีนครองแชมป์ส่งออกหน้ากากอนามัย สิงคโปร์แชมป์ส่งออกเครื่องช่วยหายใจ ส่วนไทยเก็บภาษีสินค้าทางการแพทย์เฉลี่ย 7.2% แต่ล่าสุดรัฐบาลได้ยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยแล้ว และปรับลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นการชั่วคราว

อย่างไรก็ตามแม้ดีมานด์ด้านยาและเวชภัณฑ์จะเพิ่ม ทว่าเศรษฐกิจโลกที่โดนทุบจนกิจกรรมทุกอย่างแทบหยุดชะงัด ทำให้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะถดถอยอย่างรุนแรง

เบาสุดการค้าโลกจะลดลง 13% หนักสุดลด 32% หรือมากกว่า นี่คือการคาดการณ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) และระบุอีกว่า ปัจจัยที่มีผลกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก คือความรวดเร็วในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และนโยบายหรือมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจที่ประเทศต่างๆ นำมาใช้ และหากทุกประเทศร่วมมือกันจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วกว่าการที่แต่ละประเทศดำเนินมาตรการเอง แต่การคาดการณ์ดังกล่าวอาจยังไม่แน่นอน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ อาทิเช่น สภาวะตึงเครียดของตลาดสินเชื่อ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ด้านผลกระทบของวิกฤตไวรัสโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจต่างๆ พบว่า มาตรการปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในหลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ทำให้มีการปิดโรงงานชั่วคราว ส่งผลให้ห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งกระทบต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่มูลค่าซับซ้อนโดยตรง เช่น อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์

สำหรับภาคการค้าบริการส่งผลให้การใช้บริการคมนาคมขนส่ง ท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและบริการต่างๆ ลดลง หรือต้องปิดตัวในบางธุรกิจ เนื่องจากประเทศต่างๆ มีมาตรการจำกัดการขนส่งและการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส แต่ก็ยังมีสาขาบริการที่ได้ประโยชน์จากวิกฤต เช่น การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากสามารถใช้บริการในที่พักอาศัยได้ และมีพฤติกรรมการใช้มากขึ้น

อย่างที่ระบุในข้างต้นปัจจัยเร่งให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเร็ว คือมาตรการที่สามารถหยุดยั้งไวรัสโควิดได้อย่างถาวร นั่นคือต้องมีวัคซีนในการรักษาหรือป้องกัน ซึ่งประมาณการณ์ว่าคงต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 18 เดือนในการค้นคว้าและวิจัยได้สำเร็จ

ดังนั้นมองในทางร้ายไว้ก่อนว่า ปีนี้และปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะไม่ดีขึ้น และถึงแม้หมดโควิด ก็ไม่แน่ว่าทุกอย่างจะกลับมาสู่ภาวะปกติ เพราเศรษฐกิจโลก การค้า และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในยุคหลังโควิด


อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควรใช้ช่วงเวลานี้ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังภายหลังวิกฤต โดยต้องวางแผนอย่างรอบคอบ ประเมินความเสี่ยงและทางเลือกใหม่ๆ รวมถึงปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาพันธมิตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มแนวร่วมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะมีผลต่อพฤติกรรมของตลาดและผู้บริโภคในอนาคต เช่น ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


ฉายภาพประเทศไทย 4 ระยะหลังเผชิญวิกฤตการณ์โควิด-19

10 ข้อเท็จจริงที่ผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญหลังโควิด-19Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

อาชีพเกษตรกรยุคดิจิทัล เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเป็นเพียงผู้ผลิต มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ผสมผสานความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่…
pin
219 | 17/05/2024
‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมถึงยังแทรกซึมเข้ามาในระบบการศึกษาไทย ทำให้ปัจจุบัน…
pin
257 | 16/05/2024
จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

‘ESG’ กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่ผู้ประกอบการทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญ และเริ่มนำมาปรับใช้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีธุรกิจ SME…
pin
655 | 13/05/2024
ตราบที่ไม่มีวัคซีนป้องกันโควิค-19 การค้าโลกจะไม่ดีขึ้น