‘ศรีราชา’ เมืองหลวงอุตสาหกรรมใน EEC

SME in Focus
22/04/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 3438 คน
‘ศรีราชา’ เมืองหลวงอุตสาหกรรมใน EEC
banner

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความได้เปรียบในการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง พร้อมเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและหลากหลาย โดยเฉพาะเส้นทางทางน้ำมีท่าเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งถูกพัฒนาให้เหมาะแก่การขนส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งเป็นเทศบาลรูปแบบพิเศษ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ศรีราชา มีเนื้อที่กว่าหกพันไร่ จัดตั้งขึ้นรองรับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่าพาณิชย์ ซึ่งจากการจัดอันดับ พบว่าท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือสำคัญอันดับที่ 16 ของโลก นอกจากนี้มีเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี สามารถเดินทางสู่กรุงเทพมหานครเพียง 105 กิโลเมตร รวมถึงเส้นทางทางอากาศอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเพียง 68 กิโลเมตร หรือจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ไกลนัก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

ที่ผ่านมา ศรีราชา ถูกนำไปผนวกกับพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยพยายามผลักดันตามแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีจุดมุ่งหมายพัฒนาตลาดและฐานการผลิตของไทย สู่การกระจายสินค้า การบริการ รวมถึงการลงทุน และแรงงานได้อย่างเสรี

โดยตั้งเป้าให้เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสต์ติก และการคมนาคมในระดับภูมิภาค ASEAN สามารถดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster จากต่างชาติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมหลายโครงการด้วยกันในแถบภาคตะวันออก นำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้จากแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ ทั้งการพัฒนาคมนาคมระบบรางด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง และรถไฟรางคู่สายชายฝั่งทะเลตะวันออก โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน อู่ตะเภา –สุวรรณภูมิ และดอนเมือง

นอกจากนี้ยังก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตาพุด พร้อมพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเฟส 3 เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสต์ติก ส่วนการคมนาคมทางอากาศ มีแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพื่อการพาณิชย์เต็มรูปแบบ ซึ่งแผนพัฒนาทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จไล่เรียงกันในปี 2560 – 2568 หากโครงการสำเร็จลุล่วงตามแผน ศรีราชา จะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของภาคตะวันออกของไทย

จากสถิติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560 จำนวนแรงงานเฉพาะในเขตอำเภอศรีราชา พบว่ามีจำนวนกว่า 180,000 ราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนแรงงานสูงที่สุดในจังหวัดชลบุรี มีโรงงานในศรีราชากว่า 1,300 แห่ง

จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่พื้นที่นี้เอง ที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ หลายราย เริ่มพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ตอบรับดีมานด์ที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มดีมานด์ที่มีกำลังซื้อสูง ได้แก่ แรงงานผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในบริษัทแม่ ซึ่งมีฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

โดยจำนวนแรงงานชาวญี่ปุ่นที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย พื้นที่ศรีราชาอยู่ที่ราว 8,000 คน หากรวมจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ย้ายมาอยู่ด้วย จะอยู่ที่ราว 10,000 – 15,000 คน นับว่าเป็นสถิติที่สูงมาก โดยลักษณะการพำนักนั้นเป็นแบบระยะสั้นและระยะยาว จนที่ผ่านมาศรีราชาถูกขนานนามว่า ‘Little Osaka’ เนื่องจากมีทั้งร้านอาหาร คอมมูนิตี้มอลล์ โรงพยาบาล และโรงเรียนสอนภาษาที่รองรับความต้องการพื้นฐาน และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ


สำหรับ ศรีราชา ในมุมของ EEC อาจถูกเรียกว่าเมืองหลวงของอุตสาหกรรมใน EEC เพราะสภาพปัจจุบันเป็นศูนย์การลงทุนด้านพาณิชยกรรม ค้าปลีก โรงแรม ที่อยู่อาศัยแนวตั้ง และกิจกรรมเศรษฐกิจสนับสนุนหน่วยกระจายสินค้าของแหลมฉบังและการพาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกของพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่แล้ว ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นับเป็นฐานทางกายภาพและฐานทางเศรษฐกิจสำคัญ ที่จะทำให้ศรีราชาเป็นศูนย์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตระดับสูงในอนาคต

ด้วยเหตุนี้จากศักยภาพของศรีราชา ภายใต้การเกิดขึ้นของการลงทุนใน EEC ศรีราชาจะกลายเป็นเมืองที่มีขีดความสามารถในทุกด้าน ดังนั้นสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มที่กำลังมองหาทำเลทองสำหรับทำธุรกิจในชลบุรี เป็นไปได้ที่จะมองข้าม อ.พนัสนิคม มองข้ามบ้านบึง หรือแม้แต่พัทยา แต่จะมองข้ามโอกาสในศรีราชาอีกไม่ได้อีกต่อไป 

 

อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

           : DDproperty

 

สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


ส่องแผนบริหารจัดการน้ำ ‘อีอีซี’

การส่งเสริมยานยนต์ EV โอกาสของ SMEs อยู่ตรงไหน?Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
pin
152551 | 09/06/2020
ซีเอส ฟาร์ม 'บริหารยืดหยุ่น' ความจัดเจนของฟาร์มปลาเมืองสุพรรณ

ซีเอส ฟาร์ม 'บริหารยืดหยุ่น' ความจัดเจนของฟาร์มปลาเมืองสุพรรณ

"บางระกำ ลำพระยา บางปลา สองพี่น้อง บางปลาม้า เก้าห้อง ลอยละล่องขึ้นสุพรรณ" แว่วเสียงร้องของคนเรือเมล์ วรรคทองจากวรรณกรรมเรื่อง ‘เจ้าพ่อ–เจ้าเมือง’…
pin
64261 | 13/06/2021
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร…
pin
49322 | 21/01/2021
‘ศรีราชา’ เมืองหลวงอุตสาหกรรมใน EEC