ส่องโอกาสธุรกิจ Car Sharing เยอรมนี

SME Go Inter
24/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1042 คน
ส่องโอกาสธุรกิจ Car Sharing เยอรมนี
banner

สังคมดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้น จากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้สะดวก และรวดเร็วกว่าอดีต ภาคธุรกิจก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ธุรกิจในรูปแบบ "เศรษฐกิจแบ่งปัน" หรือ Sharing Economy  จึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนกว่า รูปแบบธุรกิจ Sharing Economy นี้ จะแตกต่างไปจากการทำธุรกิจแบบเดิม เพราะเป็นการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ โดยไม่ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของทรัพยากร เมื่อมีการถือครองทรัพยากรมากๆก็จะแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนให้กับผู้ที่มีความต้องการในทรัพยากรนั้นๆ เช่นกัน ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันนั้นจะดำเนินการผ่านตัวกลางที่เป็นแพลตฟอร์มในระบบดิจิทัลหรือออนไลน์

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ธุรกิจรูปแบบนี้ขยายวงกว้างออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะสหภาพยุโรปได้มีความนิยมธุรกิจนี้อย่างแพร่หลาย ซึ่งจากข้อมูลของ "Pricewaterhouse Cooper" ระบุว่าประเทศเยอรมนีเป็นตลาด Sharing Economy ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป ซึ่งไม่น่าแปลก เพราะเยอรมนีเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักของสหภาพยุโรปมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ทำให้ตลาดนี้ขยายวงกว้างมาก โดยเมื่อ 2 ปี ก่อน หรือราวปี 2560 มูลค่า Sharing Economy มีมูลค่าร่วมเท่ากับ 22,900 ล้านยูโร หรือประมาณ 767,150 ล้านบาท (คิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.50 บาทต่อยูโร) ซึ่งจะแบ่งเป็นหลายประเภท ทั้งการเงิน ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง และธุรกิจเครื่องจักร


สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี วิเคราะห์ว่า เทรนด์ของธุรกิจ Sharing Economy  ในมุมมองของชาวเยอรมันเห็นว่าจะเป็นธุรกิจแห่งอนาคต ช่วยทำให้ชาวเยอรมันมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะมีข้อดีจากการลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้มูลค่าตลาดของธุรกิจนี้ จึงเพิ่มขึ้นอีก 5.3% ในปี 2561 หรือคิดเป็นมูลค่า 24,100 ล้านยูโร หรือ 807,350 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ประเภทธุรกิจ 'Car Sharing' ถือว่าเป็นธุรกิจดาวรุ่งประเภทหนึ่งที่มาแรงไม่น้อยในเยอรมัน เพราะเป็นธุรกิจที่ปรับตัวสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่มีรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยน แม้ว่าเยอรมันจะเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ แต่การเป็นเจ้าของรถยนต์ลดลง จึงนำมาสู่ธุรกิจจัดหารถขนส่งผู้ตามความต้องการซึ่งผู้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นสูง โดยไม่จำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ์หรือรับภาระในสินค้า ส่งผลให้ธุรกิจกำลังถูกพูดถึงและได้ความสนใจอย่างมาก ในกลุ่มนักลงทุนทั้งตัวผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ให้บริการรถเช่า มีผู้ประกอบการกระโดดเข้าร่วมธุรกิจนี้ 16 ราย และมีบัญชีผู้ใช้งานประมาณ 2 ล้านคนครองสัดส่วน 50% ของตลาดคาร์แชร์ริ่งทั่วโลก


บริการ Car Sharing ขณะนี้มี 3 รูปแบบ

1) Stationary Model คือ ผู้ใช้ทำธุรกรรมเช่ารถผ่านแอพพลิเคชั่้น จากนั้นเดินทางมารับรถที่สถานี และนำมาคืนกลับที่สถานีเช่นเดิม ระบบนี้อาจไม่ยืดหยุ่นมากนัก แต่สะดวกต่อผู้ให้บริการในการตรวจสอบรถ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตหากใช้วิธีการนี้จะทำให้สะดวกในการชาร์จเป็นต้น

2) Free Floating Model คือ ระบบที่ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบข้อมูลและเลือกใช้บริการรถยนต์ที่อยู่ระยะใกล้ที่สุด ไม่จำเป็นต้องไปรับและส่งคืนที่สถานี ทำให้ความยืดหยุ่นสูงสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการแบบวันเวย์ทริป และยังเป็นการลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ

3) Peer to Peer Model คือ รูปแบบนี้ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการรถยนต์ของบริษัท แต่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น และรับกุญแจจากเข้าของรถยนต์โดยตรง และไม่ต้องนำกลับมาคืนที่สถานี แต่ทั้งนี้ระบบปฏิบัติต้องมีความน่าเชื่อถือสำหรับเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลที่จะเข้ามาร่วมให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ตลาดนี้จึงมีแนวโน้มเติบโตสูงมาก โดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะเพิ่มอย่างก้าวกระโดดเป็น 15 ล้านคนในปี 2563 เนื่องจากผู้บริโภคจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง มีต้นทุนภาระลดลงหากเทียบกับการครอบครองรถยนต์ ซึ่งจะต้องเสียทั้งค่ารถยนต์​ ค่าประกันภัยและค่าบำรุงรักษา

ไม่เพียงเท่านี้ อีกด้านหนึ่งข้อดีของการดำเนินธุรกิจให้บริการ Car Sharing ไม่เพียงสะดวก รวดเร็ว และยืดหยุ่นตามเทคโนโลยีเท่านั้น ช่วยลดภาระผู้บริโภคเท่านั้น แต่ธุรกิจนี้ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดปัญหาการจราจรอีกด้วย

 

เทคโนโลยี AR - VR กับการใช้งานในธุรกิจ 

วิถีผู้นำ ต้องก้าวสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230392 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
81736 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
35247 | 21/01/2020
ส่องโอกาสธุรกิจ Car Sharing เยอรมนี