อินเดียมุ่งส่งเสริม Startup ด้าน ‘ผลิตภัณฑ์กัญชง’

SME Startup
17/03/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 505 คน
อินเดียมุ่งส่งเสริม Startup ด้าน ‘ผลิตภัณฑ์กัญชง’
banner

การหยุดชะงักของสายการผลิตในจีน ทำให้เกิดการหาแหล่งผลิตและวัตถุดิบทดแทน โดยหนึ่งในสินค้าที่ตลาดหันเหมาที่อินเดียคือ ผลิตภัณฑ์กัญชง โดยภาคเอกชนคาดการณ์ว่าปี 2563 พื้นที่เพาะปลูกและแปรรูปกัญชงในอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ภายหลังที่รัฐบาลของรัฐต่างๆ ทยอยอนุญาตให้มีการปลูกกัญชงได้ภายใต้การกำกับดูแลโดยรัฐบาลระดับรัฐ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ในขณะที่ผู้บริโภคในอินเดียเองก็มีความคุ้นเคยกับกัญชงมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการทดลองใช้และพัฒนาสินค้าได้อย่างหลากหลาย อีกปัจจัยที่จะผลักดันให้การผลิตสินค้าจากกัญชงในอินเดียอย่างก้าวกระโดด ในปี 2563 การสนับสนุนให้เกิด Startup และการร่วมลงทุนเพื่อขยายกิจการของ Startup ทั้งในด้านการคิดค้นสินค้าใหม่และการพัฒนาธุรกิจบริการ

ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท HempCann Solutions จากรัฐโอริสสา (Odisha) ได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาและบริการรักษาผู้ป่วย ด้วยการใช้ยาและน้ำมันที่ทำจากกัญชงเป็นแห่งแรกที่เมืองบังกาลอร์ ภายใต้แบรนด์ ‘Vedi Herbals’ ซึ่งจะให้บริการทั้งด้านการรักษาและการสร้างเสริมสุขภาพ (Wellness Centre) โดยอ้างอิงสูตรยาแผนโบราณของอายุรเวทในอินเดีย โดยเฉพาะการรักษาโรคปวดขา เอวและหลัง รวมถึงปัญหาสุขภาพทางเพศด้วย

นอกจากนี้ผลการสำรวจของ All India Institutes of Medical Sciences ยังสะท้อนถึงปัจจัยบวกในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่สะท้อนว่า ตลาดภายในประเทศน่าจะให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กัญชงได้อย่างรวดเร็ว โดยพบว่ามีคนอินเดียจำนวนไม่น้อยกว่า 7.2 ล้านคน ที่เคยใช้กัญชงมาแล้วโดยการซื้อมาใช้เอง

ซึ่งราคาขายปลีกของกัญชงในอินเดียอยู่ที่ประมาณ 4.38 เหรียญสหรัฐต่อกรัม แม้ว่าการผลิตและซื้อขายกัญชงในอินเดียเป็นการกระทำผิดกฎหมายตาม พรบ.The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act

อย่างไรก็ตามกฎหมายได้ให้อำนาจแก่รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละรัฐ พิจารณาอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากใบและเมล็ดของกัญชงได้ ภายใต้การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบและส่งเสริมโดยกระทรวงการแพทย์ แผนโบราณของอินเดียด้วย (Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy: AYUSH)


4 ประเด็นกัญชงอินเดียที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

1. ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า อินเดียจะสามารถเพาะปลูกกัญชงได้เพียงพอต่อความต้องการ แม้ว่าในปัจจุบันมีเพียงสามรัฐที่อนุญาตให้มีการปลูกกัญชงได้ ได้แก่ อุตตรข่าน อุตตรประเทศ และ มัธยประเทศ แต่พื้นที่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2020 โดยรัฐถัดไปที่น่าจะอนุญาตให้มีการปลูกและแปรรูปกัญชงเพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรมได้ ก็คือรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะรัฐมณีปุระ ที่มีชื่อเสียงว่าสภาพอากาศเหมาะสมและมีทักษะในการปลูกกัญชงได้ดี มีคุณภาพที่สุดในอินเดีย

2.  อินเดียจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญในการพัฒนาสินค้ากัญชง เนื่องจากคนอินเดียคุ้นเคยกับกัญชงมาตั้งแต่โบราณ โดย นำมาใช้เป็นเครื่องเทศทำอาหาร เส้นใย/เสื้อผ้า และทำเชือก ภูมิปัญญาเหล่านี้ทำให้มุมมองของคนอินเดียต่อกัญชงค่อนข้างหลากหลาย โดยภาคเอกชนของอินเดียและสถาบันวิจัยกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ โพลิเอสเตอร์ผสมกัญชง เครื่องสำอาง กระดาษรีไซเคิล พลาสติกชีวภาพ พลังงานชีวภาพ อาหารสัตว์ และวัสดุเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

3. แนวโน้มตลาด จากสถิติของ Cannabis Price Index Report ปี 2561 มีการใช้พืชประเภท Cannabis ในเมืองนิวเดลีประมาณ 38.2 ตัน ตามด้วยเมืองมุมไบ 32.3 ตัน โดย Cannabis ของอินเดียมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและราคาไม่แพง สำหรับช่องทางการจำหน่ายกัญชงในประเทศ ยังคงจำกัดอยู่ในเครือข่ายการทำการเกษตร พันธสัญญาระหว่างเกษตรกรและโรงงานแปรรูปที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อนำไปผลิตเป็นยาหรือสินค้าอื่นๆ

ในด้านการส่งออกของอินเดียไปยังตลาดโลก อินเดียนับว่าเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพสูง โดยมูลค่าการส่งออกกัญชงในปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค. 62) อยู่ที่ 3,877 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 33.25%

4. ผู้ประกอบการไทยอาจเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพและความงามที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชง ทั้งนี้ควรจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไว้ล่วงหน้า ทั้งในไทยและอินเดียก่อนเข้ามาทำธุรกิจในอินเดีย นอกจากนี้ยังอาจเข้ามาคัดเลือกและร่วมลงทุนใน Startup ของอินเดียได้ด้วย ซึ่งธุรกิจท้องถิ่นมักเข้าใจความต้องการของตลาดและสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว

 

แหล่งอ้างอิง :

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

 https://economictimes.indiatimes.com


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<  


จับตาการปลดล็อกกัญชงมุ่งพัฒนาเพื่อการส่งออก 

ความท้าทายตลาดส่งออก “กัญชาทางการแพทย์”Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
55049 | 12/06/2019
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
29627 | 12/12/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
21889 | 04/01/2020
banner