‘อินโดนีเซีย’ ตลาดบริโภคที่น่าสนใจ โอกาสส่งออกไทย

SME Go Inter
26/08/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 12573 คน
‘อินโดนีเซีย’ ตลาดบริโภคที่น่าสนใจ โอกาสส่งออกไทย
banner

ตลาดอินโดนีเซียไม่ได้เพิ่งหอมหวาน แต่หวานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว จากการเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของไทยในโลก เรื่องราวการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างไทย-อินโดนีเซีย จึงเป็นสัมพันธภาพที่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้าอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2562 ไทยและอินโดนีเซียมีมูลค่าการค้ารวม 16,330 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปอินโดนีเซียมูลค่า 9,098 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้ามูลค่า 7,232 ล้านเหรียญสหรัฐ

ประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรกว่า 267 ล้านคน เป็นกลุ่มผู้บริโภคชั้นกลางสูงถึง 50% และ 15% เป็นประชากรที่มีฐานะดีมีกำลังซื้อสูง ตลาดมีความต้องการสินค้าระดับ high end สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยธุรกิจค้าปลีกอินโดนีเซียมีมูลค่าสูงถึง 3.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 11.6 ล้านล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7% ต่อปี 

ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้ตลาดอินโดนีเซียเป็นที่หมายตาทางการค้าจากนานาประเทศ ก็คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก เป็นขนาดใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน และมีการคาดการณ์ว่าในอีก 31 ปีข้างหน้าหรือในปี 2593 เศรษฐกิจอินโดนีเซียจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากประเทศจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

โอกาสของสินค้าและธุรกิจไทยในตลาดอินโดนีเซีย

ชาวอินโดนีเซียมีความนิยมสินค้าและบริการจากประเทศไทยอยู่แล้ว ทำให้โอกาสในการส่งสินค้า Made In Thailand ไปขายในตลาดอินโดนีเซียมีโอกาสมาก ภายใต้การใช้ประโยชน์จากการปลอดภาษีนำเข้าในกรอบข้อตกลงอาเซียน (CEPT/AFTA) โดยกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย ได้แก่

1. สินค้ากลุ่มผลไม้

เป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง เช่น ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ ฝรั่ง ชมพู่ จากรสชาติความอร่อยที่แปลกต่างไปจากผลไม้พื้นเมืองของอินโดนีเซีย จึงทำให้ตลาดผลไม้มีโอกาสมาในตลาดอินโดนีเซีย

2. สินค้าอาหารทุกประเภท

ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส อาหารกระป๋อง น้ำผลไม้ ของขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ล้วนมีโอกาสในตลาดอินโดนีเซีย หากแต่ต้องผลิตตามมาตรฐานอาหารฮาลาล มีตราฮาลาลรับรอง เนื่องจากเป็นประเทศมุสลิม

3. ร้านอาหารไทย

เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจจากคนอินโดนีเซีย ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความใช้บริการร้านอาหารนอกบ้าน หรือบริการจัดส่งอาหารของคนอินโดนีเซียที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ท่ามกลางการเติบโตของชนชั้นกลางและร่ำรวยที่มีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

4. ร้านเครื่องดื่มไทย

กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะเครื่องดื่มประเภท ชาเขียว ชาวเย็น กาแฟเย็น แฟรนไชส์เครื่องดื่มแบรนด์ไทย กำลังบูมในตลาดอินโดนีเซีย รวมถึงร้านเครื่องดื่มอินโดนีเซีย ที่ใช้วัตถุดิบจากไทยก็ได้รับความนิยมด้วยเช่นกัน

5. สินค้าไทยในตลาดออนไลน์

กำลังมาหลังจากระบบการขนส่งของอินโดนีเซียได้รับการพัฒนาให้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งถูกลง ซึ่งตลาดอินโดนีเซียเป็นตลาดที่เติบโตเร็วและใหญ่สุดในภูมิภาค ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียใช้ตลาดค้าปลีกออนไลน์ รวม 43.9 ล้านคนหรือเติบโตเท่ากับ 8 เท่าจากปี 2560 จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเข้าถึงสื่อออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

6. บริการด้านโลจิสติกส์ 

ด้วยประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ การกระจายสินค้า และขนส่งด้านโลจิสติกส์ จึงยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้สินค้ามีต้นทุนด้านการจัดการขนส่งมากขึ้น และสินค้าเข้าถึงผู้คนได้น้อยหรือช้าลง และเพื่อเป็นการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกแพคเกจนโยบายฉบับใหม่ฉบับที่ 15 โดยมีสาระสำคัญในการเปิดโอกาสทางธุรกิจของบริษัทโลจิสติกส์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยลดความซับซ้อนของกฎระเบียบ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และจำนวนสินค้าที่ถูกกักที่ท่าเรือลง ซึ่งในอนาคตมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด รวมถึงช่วยในการพัฒนาบริษัทในประเทศ และปรับปรุงบรรยากาศในการลงทุนให้มีการลงทุนมากยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่านโยบายการลงทุนของอินโดนีเซียจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ 100% ในเกือบทุกธุรกิจ ทุกพื้นที่ และรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ แต่การจะเข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลในเชิงลึกประกอบการลงทุน เนื่องจากกฎหมายและกฎระเบียบบางอย่างของอินโดนีเซียไม่มีความชัดเจนโปร่งใส มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ระบบราชการมีกระบวนการซับซ้อน และระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์

อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีพื้นที่เป็นหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะ บนความหลากหลายของชาติพันธุ์ การเข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียจึงจำเป็นต้องเข้าใจข้อกำหนด กฎระเบียบ วิธีการ และความแตกต่างของประชากรและวัฒนธรรมด้วย จึงจะคว้าโอกาสอันหอมหวานในตลาดที่ใหญ่สุดในอาเซียน ที่กำลังขยายตัวต่อเนื่องแห่งนี้ได้.

 

แหล่งอ้างอิง

http://www.thaibizindonesia.com/

http://www.thaifta.com/ 

https://www.ismed.or.th/

https://www.prachachat.net/

https://ditp.go.th/ สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


เวียดนาม-อินโดนีเซีย สองประเทศน่าลงทุน

จับตา! อินโดนีเซียผ่อนปรนข้อจำกัดนำเข้าสินค้าเกษตร


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ตลาดอาหารวีแกน เทรนด์โลก โตแรง! โอกาสทองของผู้ส่งออกไทย ที่ต้องรีบคว้า

ตลาดอาหารวีแกน เทรนด์โลก โตแรง! โอกาสทองของผู้ส่งออกไทย ที่ต้องรีบคว้า

เทรนด์การรับประทานอาหารแบบเนื้อไร้เนื้อ ยังคงเป็นแนวโน้มการบริโภคที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  จากกระแสการหันมาดูแลสุขภาพ…
pin
4228 | 17/01/2023
ไทย หนึ่งในเป้าหมาย! จีนเล็งลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน ผู้ประกอบการ SME ปรับตัวไวได้ประโยชน์มหาศาล

ไทย หนึ่งในเป้าหมาย! จีนเล็งลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน ผู้ประกอบการ SME ปรับตัวไวได้ประโยชน์มหาศาล

ขณะนี้ โลกของเราได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy : DE) ซึ่งหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คน ส่งผลให้เศรษฐกิจดิจิทัลได้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย…
pin
1610 | 21/12/2022
โอกาสมาแล้ว! ดีมานด์มันสำปะหลังจีนโตแรง เกษตรกรไทยลุยรุกส่งออกแดนมังกร ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนยักษ์

โอกาสมาแล้ว! ดีมานด์มันสำปะหลังจีนโตแรง เกษตรกรไทยลุยรุกส่งออกแดนมังกร ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนยักษ์

อีกหนึ่งโอกาสเกษตรกรไทย! คาดการณ์ความต้องการมันสำปะหลังช่วง 6 เดือนหลังของปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดทั้งปีไทยส่งออกกว่า 11 ล้านตัน…
pin
4183 | 23/10/2022
‘อินโดนีเซีย’ ตลาดบริโภคที่น่าสนใจ โอกาสส่งออกไทย