แอบส่องเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน

SME Go Inter
02/09/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2164 คน
แอบส่องเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
banner

ประเทศในอาเซียนต่างกำหนดทิศทางประเทศในด้านการค้า การลงทุน ที่คล้ายคลึงกันนั่นคือการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระตุ้นการลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่อาเซียนเป็นฐานการผลิตของโลกทำเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เติบโตสวนกระแสการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม

ในที่นี้เลยถือโอกาสไปส่องการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว ซึ่งมีน่าสนใจหลายที่ แต่ที่ดูร้อนแรงและนักลงทุนไทยให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของ สปป.ลาว ตั้งอยู่ที่แขวงสะหวันนะเขต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 หรือก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ในปีนี้ แบ่งพื้นที่การลงทุนด้านต่าง ๆ ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


โซน A กำหนดให้เป็นเขตศูนย์กลางทางการค้าและการบริการ เช่น ร้านค้าปลอดภาษี โรงพยาบาล ร้านอาหาร ศูนย์การประชุม และสวนสนุก มีพื้นที่ 1,906.25 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตนครไกสอนพมวิหาน

โซน B กำหนดให้เป็นเขตศูนย์บริการขนส่งและกระจายสินค้า (Logistics) มีพื้นที่ 125 ไร่ ต่อมามีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมในเขต B1 มีพื้นที่ 2,206.25 ไร่ ตั้งอยู่ที่เมืองอุทุมพอน รวมมีพื้นที่ 2,331.25 ไร่

โซน C กำหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมและการค้า มีเนื้อที่ 1,462.5 ไร่ ปัจจุบันมีบริษัทต่าง ๆ เข้ามาลงทุนในเขตแล้ว จำนวน 55 บริษัท อาทิ บริษัท Aeroworks Co., Ltd (เนเธอร์แลนด์ – ชิ้นส่วนตกแต่งภายในอากาศยาน) บริษัท Toyota Boshoku Lao Co., Ltd (ญี่ปุ่น – ที่คลุมเบาะรถยนต์) บริษัท Celestica Lao Co., Ltd. (แคนาดา – ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) และบริษัท Urai Paints Lao Co., Ltd (ไทย – สีทาบ้าน)

โซน D กำหนดให้เป็นเขตที่อยู่อาศัยและบ้านจัดสรร เพื่อรองรับนักลงทุน แรงงานที่เข้ามาทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน และเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ในเขตโซน A มีเนื้อที่ 550 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตนครไกสอนพมวิหาน

ปัจจุบันมีบริษัทต่าง ๆ เข้ามาลงทุนแล้ว 97 บริษัท มูลค่าการลงทุนกว่า 10,540 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน 4,528 ล้านบาท คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในปี 2561 จะมากกว่า 13,440 ล้านบาท 


สิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการลงทุน

- การยกเว้นภาษีนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ผลิตภายในโครงการ

- นักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนได้ร้อยละ 100 โดยไม่ต้องร่วมทุน

- สิทธิการเช่าที่ดิน 75 ปี และสามารถต่อได้

- สิทธิการยกเว้นค่าเช่าที่ดินสูงสุด 12 ปี

- การยกเว้นภาษีกำไร 2-10 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ) จากนั้นภาษีจะถูกกำหนดไว้ที่ร้อยละ 8 -10

- ภาษีบุคคลธรรมดาเสียในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ ร้อยละ 5 จากทั่วไปที่จะเสียอยู่ที่อัตราร้อยละ 10)

- มีศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (One Stop Service)

นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้า อาทิ สิทธิพิเศษทั่วไป (Generalized System of Preferences – GSP) จาก 38 ประเทศ สิทธิพิเศษของประเทศกำลังพัฒนาที่สมัครใจให้สิทธิพิเศษแบบฝ่ายเดียวแก่ประเทศด้อยพัฒนา สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี (Free trade areas – FTAs) ดังนั้นนักลงทุนที่เข้ามาดำเนินกิจการในเขตจึงได้สิทธิประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางด้านการค้าของ สปป.ลาว

แขวงสะหวันนะเขตได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เพราะนอกจากจะดึงดูดการลงทุนแล้ว ยังเพิ่มการจ้างงานให้กับชาวลาวได้มากขึ้น ปัจจุบันมีแรงงานที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 4,236 คน เป็นแรงงานชาติ 119 คน และแรงงานลาว 4,117 คน แขวงสะหวันนะเขตจึงพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในเขตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่ผู้ลงทุน

เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน จึงเป็นอีกช่องทางการลงทุนของนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะสร้างโอกาสจากสิทธิประโยชน์และนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนของรัฐ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ลงทุนและสปป.ลาว หรือ win-win ทั้งสองฝ่าย


อีกประเด็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทย

ในช่วงหลังของปี 2562 จะมีเขื่อนไฟฟ้ากว่า 20 แห่งในลาว ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมกำลังการผลิตติดตั้งไม่ต่ำกว่า 2,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเขื่อนไฟฟ้าเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ สปป. ลาว ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.7 ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่สภาแห่งชาติลาวรับรอง ภายหลังมีการปรับลดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม 5 ปี (2559 – 2563) ของรัฐบาล สปป. ลาว จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 6.7 และอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวได้ในระดับร้อยละ 7 ในช่วงหลังของปี 2562 – 2563

ทั้งการส่งเสริมการลงทุนโครงการใหญ่ๆ ให้มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานล่าสุด เช่น การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางของโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง โครงการก่อสร้างทางด่วนศูนย์การค้า Lao-ITECC – ดงหมากคาย และโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าร้อยละ 80 – 90 และจะให้สำเร็จตามแผนงานพร้อมเปิดใช้งานในปี 2564

ไม่ธรรมดาสำหรับเศรษฐกิจของ สปป.ลาว หลังจากนี้ เพราะเปิดรับเต็มที่เน้นพัฒนาในทุกด้าน ตัวเลขจีดีพีปีนี้หรูแน่นอน !!!

อ้างอิง :  สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

3 ดาวเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจลาวปี 62

4 กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมียนมา


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230392 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
81737 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
35250 | 21/01/2020
แอบส่องเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน