เมียนมาแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ

SME Go Inter
26/08/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 885 คน
เมียนมาแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ
banner

ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้านับเป็นอุปสรรคหลักที่ฉุดรั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมามาอย่างยาวนาน ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาประกาศบังคับใช้อัตราราคาค่าไฟฟ้าใหม่ ทั้งในส่วนของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลพรรค NLD ที่มุ่งมั่นผลักดันนโยบาย "Myanmar Sustainable development Plan" หรือ MSDP มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


การประกาศปรับขึ้นอัตราราคาค่าไฟฟ้าใหม่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย MSDP  ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่รัฐบาลต้องการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับประเทศ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจออกนโยบายดังกล่าวถือเป็นความท้าทายและเป็นความเสี่ยงต่อรัฐบาลพรรค NLD ที่อาจต้องสูญเสียความนิยมและคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี 2563 

ย้อนกลับไปในอดีตรัฐบาลเมียนมามีการอุดหนุนค่าไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลานาน ไม่เพียงส่งผลกระทบต่องบประมาณและขาดแคลนการลงทุนภาคพลังงานไฟฟ้า และเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทาให้ประเทศเมียนมามีพลังงานไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ถึงแม้ว่าประเทศเมียนมาจะความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการผลิตไฟฟ้า ทั้งในด้านของที่ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 

แต่ภาครัฐก็ไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ รวมทั้งไม่สามารถเชื่อมโยงระบบสายส่งและกระจายการเข้าถึงไฟฟ้าไปสู่ประชาชนในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง โดยระบบสายส่งไฟฟ้า National Grid สามารถครอบคลุมพื้นที่เพียงแค่ร้อยละ 40 ของประเทศเท่านั้น ผู้ที่มีไฟฟ้าใช้จะกระจุกตัวเพียงแค่ในบริเวณเขตเมืองสำคัญ ส่งผลเชื่อมโยงต่อการการพัฒนาประเทศในพื้นที่อื่นเป็นไปอย่างขาดสมดุลและเกิดความเหลื่อมล้า ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจอื่นๆ ตามมาด้วย

ดังนั้นการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าครั้งนี้ รัฐบาลมุ่งหวังว่าจะลดการอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลเมียนมามีงบประมาณในการลงทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทางด้านไฟฟ้า อีกทั้งจะช่วยดึงดูดให้นักลงทุนทางชาติมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุนทั้งในภาคพลังงาน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น นอกจากนั้นการขึ้นค่าไฟฟ้าจะทำให้ประชาชนเมียนมาปรับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น


โอกาสสำหรับนักลงทุนไทย

ประเด็นนี้กลายเป็นช่องทางโอกาสสำคัญของนักลงทุนไทย ซึ่งล่าสุดตามข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงย่างกุ้ง ระบุว่า บริษัท GEP Myanmar Company Limited ในเครือบริษัท Green Earth Power จากประเทศไทย ได้เปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ที่เมืองซากุ (Saku Township) เขตมินบู (Minbu) ภาคมะกวย (Magway) ซึ่งอยู่ทางบริเวณภาคกลางของประเทศเมียนมา

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าดังกล่าวมีกำลังการผลิต 170 เมกะวัตต์ แบ่งการผลิตเป็น 4 ระยะ คือ เฟสที่ 1-3 มีกำลังผลิต 40 เมกะวัตต์ และเฟสที่ 4 กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ โดยเฟสที่ 1 โดยมีการยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมาธิการการลงทุน หรือ MIC (Myanmar Investment Commission) ในเดือนมีนาคม 2560 และได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 350,000,000 kilowatts hours/ปี และจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชานมากกว่า 200,000 ครัวเรือน ที่สำคัญโรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาง่ายกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ช่วยประหยัดต้นทุนดำเนินการในระยะยาว

นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP แล้ว ในเมียนมายังมีโรงไฟฟ้า Sembcorp Myiangyan Independent Power Plant ตั้งอยู่ที่เมือง Myiangyan Township ภาคมัณฑะเลย์ ซึ่งลงทุนโดย กลุ่ม Sembcorp Industries จากประเทศสิงคโปร์ โดยมีมูลค่าโครงการ 310 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กาลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 225 เมกะวัตต์

ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า โอกาสการลงทุนพลังงานในเมียนมากำลังมาถึงแล้ว 


กรณี(น่า)ศึกษาการตอบโต้ของ EU ต่อข้าวกัมพูชาและเมียนมา

เข้าใจการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเมียนมา


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230132 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
80883 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
34176 | 21/01/2020
banner