ความบันเทิงออนไลน์ โอกาสของสตาร์ทอัพไทยขยายตลาดไปจีน

SME Startup
23/09/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 3066 คน
ความบันเทิงออนไลน์ โอกาสของสตาร์ทอัพไทยขยายตลาดไปจีน
banner

โควิดดันธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ในตลาดจีนขยายตัวเติบโตต่อเนื่อง ทั้งหนังสั้น วิดีโอ นิยาย เพลง และเกม ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนมากกว่าความบันเทิงอย่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ ตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2562-มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการแพร่ระบาดหนักของโรคโควิด 19 ที่พบว่า คนจีนมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงในแขนงต่างๆ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นี่จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ที่จะศึกษาตลาดและวางแผนเข้าไปเจาะตลาดจีน พลิกวิกฤติเป็นโอกาสให้สตาร์ทอัพสายดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รุกหน้าศึกษาตลาดและวางแผนเข้าไปเจาะตลาดจีน เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงออนไลน์ไทยให้เข้าไปทำตลาดบันเทิงออนไลน์ในจีน

จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 ตลาดความบันเทิงออนไลน์จีนมีมูลค่าถึง 102,630 ล้านหยวน หรือประมาณ 461,835 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสแรกของปี 2020 ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 มีความต้องการบริโภคความบันเทิงออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดความบันเทิงโดยรวม ซึ่งคาดว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 113,310 ล้านหยวน หรือประมาณ 509,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

การขยายตัวของสื่อบันเทิงออนไลน์ในจีน

นางสาวชนิดา อินปา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ได้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมบันเทิงออนไลน์ในจีนยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง ผู้บริโภคในจีนจะยังคงเคยชินกับการใช้ความบันเทิงทางออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดความบันเทิงออนไลน์ของจีนยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่อายุ 20-29 ปี และอายุ 10-19 ปี ที่มีสัดส่วนการใช้บริการความบันเทิงออนไลน์มากที่สุด และยังพบว่าตลาดชนบทจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคใหม่ที่สำคัญของแพลตฟอร์มความบันเทิงออนไลน์ของจีนด้วย

โดยความบันเทิงออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยม ได้แก่ วิดีโอสั้น การไลฟ์สด การ์ตูนแอนิเมชัน เกม เพลง โดยขณะนี้ผู้ให้บริการได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลาย และมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกำลังมีการพัฒนาความบันเทิงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ การศึกษา และการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะมีรูปแบบใหม่ของความบันเทิงออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดเป็นความเคยชินในการใช้ความบันเทิงออนไลน์ในชีวิตประจำวัน

นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยและผู้พัฒนาคอนเทนต์เกี่ยวกับความบันเทิงออนไลน์ ที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการความบันเทิงออนไลน์ที่มีคุณภาพและมีความสร้างสรรค์เข้าสู่ตลาดจีน และยิ่งมีการสอดแทรกความเป็นไทย แต่ยังมีความทันสมัยและตรงกับรสนิยมชาวจีน ก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การตลาดของจีนในรููปแบบใหม่ จะมีการดำเนินธุรกิจปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน รวมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ ซึ่งตลาดโฆษณาออนไลน์ของจีนในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2019 มีมูลค่า 180,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 810,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 (YoY) เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้การเผยแพร่โฆษณาลดลง

โดยคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ตลาดโฆษณาออนไลน์จะมีมูลค่า 121,210 ล้านหยวน หรือประมาณ 545,445 ล้านบาท อัตราการขยายตัวลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2019 อย่างไรก็ดี การศึกษาออนไลน์ เกมออนไลน์ จะทำให้ความต้องการเผยแพร่โฆษณาเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมทุกช่องทางโซเชียลนั้นพบว่า มีรายได้ 19,160 ล้านหยวน หรือประมาณ 88,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 (QoQ) ขณะที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 (YoY) และคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสแรกปี 2020 จะมีรายได้ 15,990 ล้านหยวน หรือประมาณ 71,955 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 (YoY)

เมื่อพิจารณาเฉพาะธุรกิจโฆษณาทางโซเชียลบนมือถือ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2019 พบว่า มีรายได้ 16,380 ล้านหยวน หรือประมาณ 73,710 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 (YoY) และคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 จะมีรายได้ 13,650 ล้านหยวน หรือประมาณ 61,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0 (YoY)

ตลาด Video Online มีมูลค่า 29,790 ล้านหยวน หรือประมาณ 134,055 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 (YoY) และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 (QoQ) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ซึ่งผลกระทบจากการระบาดของโรค ทำให้เนื้อหาการบริโภคโดยรวมค่อนข้างเป็นอิสระ วิธีการผลิตเนื้อหา และแพลตฟอร์มผู้ให้บริการมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย สำหรับการผลิตเนื้อหาของวิดีโอที่มีความยาวขึ้น

ตลาด Short Video หรือวิดีโอสั้นมีมูลค่าถึง 41,090 ล้านหยวน หรือประมาณ 184,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเดิมเคยคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ตลาดวิดีโอสั้นของจีนจะชะลอตัวลงอย่างมาก แต่ผลจากการระบาดของโรค กลับส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความต้องการบริโภควิดีโอสั้นเพิ่มขึ้น ทำให้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นมีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 47,500 ล้านหยวน หรือประมาณ 213,750 ล้านบาท

ตลาดวรรณกรรมออนไลน์ มีมูลค่า 5,130 ล้านหยวน หรือประมาณ 23,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมาวรรณกรรมออนไลน์ได้ขยายช่องทางการเผยแพร่เนื้อหามาโดยตลอด โดยช่วงครึ่งปีหลังได้ทำการเผยแพร่เนื้อหาบน Wechat หรือภาษาจีนเรียกว่า Weixin (เว่ยซิน) เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการอ่านออนไลน์ ประกอบกับในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 ผลจากการระบาดของโรค และเป็นช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลตรุษจีน ทำให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการอ่านวรรณกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งจำนวนและค่าธรรมเนียมของผู้อ่านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งให้รายได้ของอุตสาหกรรมวรรณกรรมออนไลน์ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

การขยายตัวของตลาดความบันเทิงออนไลน์ในจีน ยังคงมีทิศทางแนวโน้มไปในทางบวก ซึ่งมีเรื่องของรายได้จากการโฆษณา และจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียมของผู้ใช้บริการและการไลฟ์สดเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดการบริโภคขึ้นในตลาดความบันเทิง  และกลายเป็นช่องทางที่สำคัญในการส่งข้อมูล ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ใช้บริการที่หลากหลายให้เข้ามาสู่แพลตฟอร์มต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

กรณีตัวอย่าง #จอยล่ม บอกทิศทางตลาดบันเทิงออนไลน์ในไทย

ด้วยความหลากหลายของตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในจีน ที่อาศัยระบบอินเตอร์เน็ตในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาศัยข้อจำกัดและวิกฤติของช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของโรคโควิด19 ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

สอดคล้องกับพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคในแบบ Consumer Insight ที่ จอยลดา (Joylada) แพล็ตฟอร์มนิยายที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น วัยเรียนของไทยในขณะนี้ ได้ตีโจทย์แตกเข้าถึงผู้บริโภคกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มนิยายแชทเจ้าแรกของประเทศไทย มีการเติบโตเร็วและมาแรงสุดใน​ Ookbee Ecosystem  ด้วยระยะเวลาในการเปิดดำเนินการเพียง 2 ปีกว่า แต่กลับสร้าง Comunity ที่ใหญ่ที่สุดของ Ookbee ได้ ด้วยยอดการเข้าใช้บริการกว่า 2 ล้านคนต่อเดือน และมีจำนวนนิยายเข้ามาทุกเดือนมากกว่า 1 ล้านตอน จากหลายหมื่นเรื่อง และมีตัวเลขในการกดเข้าไปอ่านที่สูงมากเกิน 2 พันล้านครั้งในแต่ละวัน ซึ่งคาดว่าน่าจะมี Active Daily Users เฉลี่ยที่ราว 7-8 หมื่นคน

สำหรับปัจจัยที่เอื้อให้ จอยลดา (Joylada) เป็นแพล็ตฟอร์มอ่านนิยายน้องใหม่ยอดนิยมที่น่าจับตาที่สุดในยุคนี้ มาจากการที่เป็นแพล็ตฟอร์มคอนเทนต์ที่มีจำนวนคอนเทนต์หลากหลาย ใช้งานง่าย สะดวก รูปแบบการใช้งานที่แปลกใหม่ของแพลตฟอร์ม ที่เป็นนิยายแชทรายแรกในประเทศไทยนั้นตรงกับ Consumer Insight กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความง่าย และสะดวก รวมทั้งสามารถเลือกอ่านได้เฉพาะในตอนที่ต้องการ

หากแต่มีข้อเสียตรงที่ “ล่มบ่อย” จนเกิดกระแสฮิตบนแฮชแท็ก #joylada หรือ #จอยลดา ติดอยู่ใน Thailand Trend ของทวีตเตอร์ทุกครั้งที่ระบบล่ม จากทราฟฟิกที่มีผู้ใช้บริการเข้ามาค่อนข้างมาก อันเป็นจุดด้อยของระบบบนจุดเด่นมากมาย เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจให้ผู้ประกอบการมีการนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตบริการบันเทิงออนไลน์ ที่จะเข้าไปตีตลาดในจีนได้เข้าถึง Insights และ Consumer Behaviors ของบริโภคชาวจีนได้ตรงจุดโดนใจ

ภายใต้ความเสถียรของระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากศักยภาพที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีในการผลิตคอนเทนต์ และพัฒนาระบบให้บริการออนไลน์ที่เป็นจุดแข็งให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัว สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนได้ ก็จะสามารถเจาะตลาดและเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์และบริการทางเลือกที่น่าสนใจจากผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างแน่นอน.

 

แหล่งอ้างอิง :

https://www.brandbuffet.in.th/

https://www.thansettakij.com/

ส่องสถานการณ์ “ตลาดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของจีน” บทสรุปสาหรับผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

 

จริงหรือ? สังคมสูงอายุทำให้เศรษฐกิจโตช้า

สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน รอบใหม่ไทยอาจได้ประโยชน์


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

4 สตาร์ทอัพไทย ที่ใช้ Model Innovation เปลี่ยนโลกใบนี้เป็นสีเขียว

4 สตาร์ทอัพไทย ที่ใช้ Model Innovation เปลี่ยนโลกใบนี้เป็นสีเขียว

อย่างที่ทราบดีว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก ที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ และกลายมาเป็นโจทย์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ…
pin
2757 | 14/02/2023
ไม่ดูตอนนี้ รู้อีกทีปีหน้า! ส่องเทรนด์ธุรกิจมาแรง ที่ SME ห้ามพลาดใน ปี 66

ไม่ดูตอนนี้ รู้อีกทีปีหน้า! ส่องเทรนด์ธุรกิจมาแรง ที่ SME ห้ามพลาดใน ปี 66

หลังจากไทยเผชิญการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต หลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าต่างออกมาวิเคราะห์เทรนด์ธุรกิจที่มาแรงในปี…
pin
4934 | 19/01/2023
ตอบโจทย์ Aging Society! นักวิจัยไทยคิดค้น ‘MONICA’ เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ ที่ผู้ประกอบการต่อยอดไอเดียได้

ตอบโจทย์ Aging Society! นักวิจัยไทยคิดค้น ‘MONICA’ เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ ที่ผู้ประกอบการต่อยอดไอเดียได้

‘ไทย’ ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว คิดเป็นประมาณ 18.3% ของประชากรทั้งหมด และไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีประชากรอายุ…
pin
2602 | 22/12/2022
ความบันเทิงออนไลน์ โอกาสของสตาร์ทอัพไทยขยายตลาดไปจีน