“ฟาร์มแนวตั้ง” เกษตรโมเดลใหม่

SME Startup
24/02/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 15706 คน
“ฟาร์มแนวตั้ง” เกษตรโมเดลใหม่
banner

พูดถึง “ฟาร์มแนวตั้ง” คนส่วนใหญ่อาจนึกถึง “สวนแนวตั้ง” หรือการจัดตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับในแนวตั้ง ที่ประดับประดาอยู่ตามอาคารสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม บ้านพักอาศัยกลางเมืองหรือในเมือง แม้กระทั่งพื้นที่สาธารณะ การตกแต่งถนนหนทาง ฯลฯ

สาเหตุที่สวนแนวตั้งได้รับความนิยมเป็นเพราะสร้างได้ในพื้นที่ที่มีอยู่จำกัด ต้องใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็ได้พื้นที่สีเขียว ความเป็นธรรมชาติ ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ส่วนชานเมือง หรือนอกเมืองส่วนใหญ่จะประดับตกแต่งสวนในแนวราบ เพราะนอกจากจะทำได้สะดวกรวดเร็วกว่าแล้ว ยังประหยัดค่าใช้จ่ายและดูแลรักษาได้ง่ายกว่าอีกด้วย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


แต่ “ฟาร์มแนวตั้ง” ที่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง เป็นการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ในลักษณะการทำฟาร์มเพาะปลูกพืชเชิงธุรกิจการค้าประเทศออสเตรเลีย ส่วนประเทศไทยนั้น มีข้อมูลว่าหน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคยศึกษาวิจัยพัฒนา โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพาะปลูกพืช พร้อมสนับสนุนแนะนำให้ผู้ที่สนใจทั้งวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไปนำไปใช้ ขณะที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ศึกษาพัฒนาการทำฟาร์มแนวดิ่ง หรือ Vertical Farm เช่นเดียวกัน

 

ประยุกต์ให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคเกษตร

การทำฟาร์มแนวตั้งเป็นที่นิยมในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะออสเตรเลียซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการทำการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย จนกล่าวได้ว่าภาคการเกษตรของออสเตรียเลีย เป็นกรณีตัวอย่างของการการเกษตรสมัยใหม่ หรือเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farmer ที่เกษตรกรไทยอาจใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการพัฒนายกระดับคุณภาพ รายได้ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในเชิงพาณิชย์

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์ร่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ฟาร์แนวตั้ง หรือ Stacked Farm ที่ปฏิบัติการโดยหุ่นยนต์เต็มรูปแบบในออสเตรเลีย กำลังได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในขณะนี้ ปัจจุบันมีหลายบริษัทดำเนินการในเชิงธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมาก

อาทิ Bowery Farming ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ของ Google นอกนั้นมี Square Roots ของน้องชายอีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้ง เทสลา มอเตอร์ส ผู้บุกเบิกการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้ง InFarm ที่ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรม และบริการติดตั้งระบบปลูกผักสดในซูเปอร์มาร์เก็ต

โดยฟาร์มเกษตรแนวตั้งเหล่านี้ใช้วิธีเพาะปลูกพืชโดยระบบอัตโนมัติทั้งหมด เมื่อได้ผลผลิตก็จะเก็บผลผลิตพืชผักจากฟาร์มให้กับผู้ค้าส่งระดับประเทศ กระจายให้กับลูกค้าที่มีทั้งธุรกิจคาสิโน สายการบิน ร้านค้าปลีกทั่วออสเตรเลีย

 

พัฒนาคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

สาเหตุที่ออสเตรเลียให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรอย่างมาก ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากที่สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย หรือออสเทรดระบุว่า ภาคธุรกิจเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของออสเตรเลียทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุน ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับซัพพลายเชนด้านการเกษตรในออสเตรเลียจำนวนมากเช่นเดียวกัน

ประกอบความหลากหลายของสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน รวมทั้งชนิดของดินที่มีหลากหลาย ทำให้ออสเตรเลียมีการทำการเกษตรหลายประเภทด้วย อาทิ การปลูกผักผลไม้ในเขตอากาศอบอุ่น เขตร้อน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์น้ำจืด การทำปศุสัตว์ การทำป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้อได้เปรียบที่มีอยู่

ประกอบกับรัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรเป็นพิเศษ ภาคธุรกิจการเกษตรในออสเตรเลียมีการพัฒนาก้าวหน้า จนสามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง บวกกับระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรมีความเข้มงวดสูงมาก ผลผลิตจากออสเตรเลียจึงมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

 

Stacked Farm อนาคตใหม่ ของภาคการเกษตรทั่วโลก

Conrad Smith ซีอีโอ บริษัท Stacked Farm ผู้ประกอบการฟาร์มแนวตั้งที่ประสบความสำเร็จรายหนึ่ง ให้ข้อมูลว่า ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ทำให้ผลผลิตจากฟาร์มแนวตั้งของบริษัมีผลผลิตที่ดี โดยไม่ต้องพึ่งพาสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ ไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งหรือขาดน้ำ รวมถึงสามารถควบคุมแวดล้อมได้

เนื่องจากการระบบการผลิตภายในฟาร์มใช้เทคโนโลยีเกือบทั้งหมด อย่างระบบน้ำแบบอัตโนมัติใช้น้ำน้อย ทำให้ฟาร์มประหยัดการใช้น้ำกว่าการทำฟาร์มแบบทั่วไปถึง 95% ปราศจากศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ เพราะสามารถควบคุมและบริหารจัดการในฟาร์มได้เป็นอย่างดีภายในพื้นที่อันจำกัด

นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์มเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถนำผลผลิตที่ได้จากฟาร์มจัดใส่บรรจุภัณฑ์ได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังการเก็บเกี่ยว ผลที่ตามมาคือช่วยยืดอายุผลผลิตทางการเกษตร ที่สำคัญการทำฟาร์มแนวตั้งสามารถเพาะปลูกพืชได้ในเขตเมือง มีความได้เปรียบเรื่องระยะทางในการขนส่ง ความสด และคุณภาพของผลผลิต


ฟาร์มแนวตั้งจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกใหม่ แต่เป็นอนาคตใหม่ของภาคการเกษตรทั่วโลกก็ว่าได้ ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรแห่งสำคัญของอาเซียนและของโลก มีความได้เปรียบเรื่องทำเลที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ แถมภาคการเกษตรเปรียบเสมือนวิถีชีวิตคนไทย และเกษตรเป็นฐานรากสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ฟาร์มแนวตั้งซึ่งนำเทคโนโลยียุคใหม่มาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ จึงอาจเป็นคำตอบสำหรับภาคเกษตรไทย ที่กำลังเร่งพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็น Smart Farmer ในอนาคตอันใกล้


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


เกษตรในเมืองเพื่อคนยุคใหม่ใจรักเกษตร

เกษตรก้าวหน้า สานแนวคิดเกษตรไทยสู่ยุค 4.0


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

4 สตาร์ทอัพไทย ที่ใช้ Model Innovation เปลี่ยนโลกใบนี้เป็นสีเขียว

4 สตาร์ทอัพไทย ที่ใช้ Model Innovation เปลี่ยนโลกใบนี้เป็นสีเขียว

อย่างที่ทราบดีว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก ที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ และกลายมาเป็นโจทย์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ…
pin
2743 | 14/02/2023
ไม่ดูตอนนี้ รู้อีกทีปีหน้า! ส่องเทรนด์ธุรกิจมาแรง ที่ SME ห้ามพลาดใน ปี 66

ไม่ดูตอนนี้ รู้อีกทีปีหน้า! ส่องเทรนด์ธุรกิจมาแรง ที่ SME ห้ามพลาดใน ปี 66

หลังจากไทยเผชิญการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต หลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าต่างออกมาวิเคราะห์เทรนด์ธุรกิจที่มาแรงในปี…
pin
4926 | 19/01/2023
ตอบโจทย์ Aging Society! นักวิจัยไทยคิดค้น ‘MONICA’ เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ ที่ผู้ประกอบการต่อยอดไอเดียได้

ตอบโจทย์ Aging Society! นักวิจัยไทยคิดค้น ‘MONICA’ เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ ที่ผู้ประกอบการต่อยอดไอเดียได้

‘ไทย’ ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว คิดเป็นประมาณ 18.3% ของประชากรทั้งหมด และไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีประชากรอายุ…
pin
2594 | 22/12/2022
“ฟาร์มแนวตั้ง” เกษตรโมเดลใหม่