ผ่าวิสัยทัศน์ S&J ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพ ที่มีจุดแข็งด้าน Supply Chain Management สู่การเป็นเส้นเลือดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร

SME in Focus
12/09/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1725 คน
ผ่าวิสัยทัศน์ S&J ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพ ที่มีจุดแข็งด้าน Supply Chain Management สู่การเป็นเส้นเลือดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร
banner
Bangkok Bank SME ชวนอ่านแนวคิดการทำธุรกิจของ ‘เอสแอนด์เจ โปรดักท์’ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จากวัตถุดิบคุณภาพดีในแหล่งเพาะปลูกท้องถิ่น ใช้ขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันตามมาตรฐานสากล พร้อมใส่ใจในการควบคุมคุณภาพและความสะอาดของสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นสำคัญ ตั้งแต่การจัดสรรวัตถุดิบ การแปรรูป ไปจนถึงการจัดส่งถึงมือลูกค้า

คุณสมเกียรติ โอวรารินท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสแอนด์เจ โปรดักท์ จำกัด เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจนี้ว่า ตนได้จัดตั้งบริษัทขึ้นในปี 2537 โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้าที่มีมักมีราคาผันผวนตามฤดูกาล จึงมีแนวคิดที่จะทำธุรกิจผลิตและแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศและโรงงานต่างประเทศ 


คุณสมเกียรติ โอวรารินท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสแอนด์เจ โปรดักท์ จำกัด

โดยได้เริ่มต้นจากสินค้าเกษตรแปรรูป อาทิ กระเทียมแปรรูป และพริกแปรรูป ซึ่งใช้ผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรในท้องถิ่นจังหวัดลำพูน รวมทั้งผู้รวบรวมพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยตระหนักถึงความสำคัญและคุณภาพของวัตถุดิบเบื้องต้นให้ตรงตามความต้องการของโรงงานหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารภายใต้ราคาที่สามารถแข่งขันได้ พร้อมทั้งมีการควบคุมคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากลรองรับแตกไลน์สินค้าเพิ่มเพื่อเติมเต็มความต้องการลูกค้า

ด้วยตนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารมาก่อนที่จะจัดตั้งเป็นบริษัท จึงได้มีการพัฒนาต่อยอดพัฒนาสินค้าให้สามารถจัดเก็บได้นานขึ้น อาทิ ลำไยอบแห้ง เพื่อส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้งยังเพิ่มแผนการผลิตสินค้าประเภทของดองให้มีความหลากหลายของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เช่น บ๊วยดอง แตงกวาดอง และแครอทดอง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีความพร้อมทั้งด้านกำลังการผลิตที่มีปริมาณเพียงพอต่อคำสั่งซื้อ หรือคุณภาพและมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด ที่สำคัญยังสามารถผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการกับลูกค้ากลุ่มที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารได้ครอบคลุมหลายประเภท ด้วยการปรับสูตรหรือส่วนผสมพิเศษตามที่ลูกค้าระบุมาได้ให้ Supply Chain Management เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ

สำหรับการจัดหาพืชผลทางการเกษตรมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูป บริษัทจะมี Contract Farming ซึ่งเป็นเครือข่ายเกษตรกรในภาคเหนือที่มีการผลิตและส่งมอบผลผลิตทางการเกษตรภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้า รวมทั้งยังมีผู้รวบรวมสินค้าเกษตร (คนกลาง) เพื่อความคล่องตัวในการจัดการช่วยให้บริษัทมีวัตถุดิบที่ได้คุณภาพใช้ผลิตสินค้าได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดปริมาณการรับซื้อในแต่ละช่วงให้มีความยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ซึ่งทำให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม แม้ผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นสินค้าที่มีมักมีราคาผันผวนตามฤดูกาล แต่ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมอาหาร จึงทำให้ตนสามารถวางแผนและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินและคาดการณ์ความต้องการของตลาดเพื่อจัดการสต็อกของผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปสินค้าของบริษัท 

รวมทั้ง การจัดหาผลผลิตทางการเกษตรจาก Outsource หรือซัพพลายเออร์คุณภาพที่บริษัทมีคอนเนคชั่นและคัดสรรมาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม หรือจีน ในกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศไทยเกิดภาวะขาดแคลน ตลอดจนมีการนำผลิตผลทางการเกษตรมาผ่านการถนอมและแปรรูปอาหารเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ ถือเป็นการช่วยให้ทั้งบริษัทและลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารมีการบริหารต้นทุนได้อย่างคงที่ตลอดทั้งปี จัดเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์

ขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร เพื่อสอบถามถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูกาลปลูก พร้อมทั้งยังมีการนำเอาข้อมูลจากผู้รวบรวมสินค้ามาว่าแต่ละฤดูกาลสามารถทำข้อตกลงกับเกษตรกรให้เป็นผู้จัดส่งผลผลิตทางการเกษตรมากน้อยเพียงใด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้าน Supply Chain ให้เพียงพอต่อความต้องการของคำสั่งซื้อเป็นไปตามแผนของบริษัทคุมเข้มมาตรฐานตั้งแต่การปลูกจนถึงโรงงาน

คุณสมเกียรติ เล่าต่อว่า ในการทำข้อตกลงทำ Contract Farming กับเครือข่ายเกษตรกร บริษัทจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของคุณภาพและมาตรฐานอย่างเข้มงวด และใช้แนวทางเดียวกันนี้ส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้ปลูกที่จัดส่งให้ผู้รวบรวม (คนกลาง) ตลอดจนมีสร้างการรับรู้ว่าหากสินค้ามีสารปนเปื้อนมากเกินไปอาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการรับจากโรงงานที่ต่างประเทศได้

โดยสิ่งเหล่านี้บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันหากพบว่าในบางฤดูกาลเกิดกรณีที่มีผลผลิตในประเทศไทยสูงเกินความต้องการของตลาด บริษัทยังมีแนวทางที่สามารถนำมาเข้าสู่กระบวนการถนอมอาหารก่อนนำไปแปรรูปส่งลูกค้าเมื่อลูกค้ามีความต้องการซื้อได้ ซึ่งแนวทางนี้ยังช่วยลดปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำได้อีกด้วยเตรียมขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น

สำหรับทิศทางในการพัฒนาธุรกิจ ขณะนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า Food Service ขนาดเล็ก อาทิ ผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนกลุ่มลูกค้าที่เป็น End Users เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทมีเพียงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประเภทซอส เครื่องปรุงรส และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก พร้อมกันนี้ยังมีการทำ Marketing สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเตรียมขยายตลาดเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืนปรับตัวให้สอดรับกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนเรื่องนี้ ตนพบว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ เริ่มมีเงื่อนไขและข้อจำกัดในด้านการนำเข้าสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในโซนยุโรปและอเมริกา บริษัทจึงได้สร้างการรับรู้ไปสู่เกษตรกรผู้ปลูกให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดรับกับความต้องการของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ยาฆ่าแมลงหรือลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และหันไปเพิ่งพากระบวนการทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทมีการทำไร่ตัวอย่างโดยใช้กระบวนการปลูกแบบควบคุมสารเคมี และไม่ใช้สารเคมีในช่วงเก็บผลผลิต ตลอดจนมีการปลูกในรูปแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต พร้อมกับส่งต่อองค์ความรู้และวิธีการดำเนินงาน เป็นแนวทางให้กับเกษตรกรเครือข่ายได้นำไปปรับใช้อีกด้วย จึงช่วยให้ Supply Chain ของบริษัทสอดรับกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดีใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนในการผลิต

ด้านการใช้เทคโนโลยี ขณะนี้บริษัทมีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานภายในโรงงาน เพื่อการบริหารต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการผลิตลง ทั้งยังลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานคนได้เป็นอย่างดี ขณะที่การปลูกพืชผลทางการเกษตรภายในไร่จะมีการวางระบบการจัดการให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นด้วย เช่น ใช้พลาสติกคลุมแปลงเพื่อลดการระเหยของน้ำในดินทำให้ดินชุ่มชื้น ช่วยควบคุมวัชพืชในแแปลงปลูกทำให้ต้นทุนในการผลิตต่อไรลดลง

รวมถึงมีการพัฒนากระบวนการปลูกให้มีประสิทธิภาพอย่างไม่หยุดยั้ง และยังนำองค์ความรู้จากการพัฒนาเหล่านี้ไปขยายผลส่งต่อให้เกษตรกรเครือข่ายของบริษัทนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชอีกด้วยหนุนเกษตรกรปรับตัวให้สอดรับกับตลาด

คุณสมเกียรติ กล่าวส่งท้ายว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเริ่มมีการนำเข้าพืชผลทางการเกษตรจากต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตัวเอง โดยอาจต้องปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ลักษณะต้านทานโรคหรือแมลงมากขึ้น ซึ่งจะเอื้อต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งในแง่ของผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น

หรือการใช้ต้นทุนด้านปุ๋ยและยาจำนวนน้อยลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้บริษัทได้ผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรนำมาพัฒนาเป็นแนวทางในการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อคาดหวังให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถรับมือกับสถานการณ์การเข้ามาของพืชผลทางการเกษตรจากต่างประเทศได้

สิ่งสำคัญนอกเหนือจาก Supply Chain Management ที่เป็นตัวแปรทำให้ ‘บริษัท เอสแอนด์เจ โปรดักท์ จำกัด’ ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจแล้ว วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ ‘คุณสมเกียรติ โอวรารินท์’ ที่อยากจะยกระดับให้บริการทั้งด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัย และเป็นแหล่งโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ก็ถือเป็นอีกสิ่งที่ช่วยการันตีในคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี


รู้จัก ‘เอสแอนด์เจ โปรดักท์’ เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.sjproducts.co.th/

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘มาม่อนเค้ก’ ขนมเค้ก นุ่ม ฟู ที่กินครั้งแรกก็ติดใจ จนกลายเป็นธุรกิจ ‘มิสมาม่อน’

‘มาม่อนเค้ก’ ขนมเค้ก นุ่ม ฟู ที่กินครั้งแรกก็ติดใจ จนกลายเป็นธุรกิจ ‘มิสมาม่อน’

การเป็น ‘เจ้าของธุรกิจ’ คือสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะได้ทำในสิ่งที่ชอบ บวกกับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ท้าทายความสามารถของตัวเองในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง…
pin
77 | 17/07/2024
เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’  เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’ เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

ในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปตลาดต่างประเทศ 8.7 ล้านตัน เป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวอาจลดลงเล็กน้อย…
pin
333 | 14/07/2024
ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

‘ภูเก็ต’ จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี…
pin
275 | 12/07/2024
ผ่าวิสัยทัศน์ S&J ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพ ที่มีจุดแข็งด้าน Supply Chain Management สู่การเป็นเส้นเลือดใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร