การปรับตัวเพื่อรักษาสภาพคล่องของโรงเรียนในช่วง Covid-19

SME in Focus
15/06/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1579 คน
การปรับตัวเพื่อรักษาสภาพคล่องของโรงเรียนในช่วง Covid-19
banner

อย่างที่เราทราบกันว่าชลบุรีนอกจากจะเป็นแหล่งเมืองอุตสาหกรรม ศูนย์กลางของ EEC ที่มีความเพียบพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ชลบุรียังเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งหมดนี้จึงเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงให้ประชากรในชลบุรีมีรายได้สูง แม้แต่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในชลบุรีก็ต่างได้อานิสงส์จากความเพียบพร้อมของเศรษฐกิจ

ทว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งทุบทุกระบบเศรษฐกิจ อันนำไปสู่มาตรการล็อกดาวน์ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่ได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉินนับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ก็เหมือนสายฟ้าที่ฟาดกระหน่ำย่ำใจกลางเศรษฐกิจเมืองชลให้ชะงักงัน

สถานบันเทิงปิดกิจกรรมทุกอย่าง ท่องเที่ยวหยุด โรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากซัพพลายเชนและออเดอร์ที่หายไปจนต้องลดการผลิต ปลดพนักงาน หรือแม้แต่การพับฐานการผลิตกลับบ้านเกิด ทำให้เมืองที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของไทย กลายเป็นเมืองที่ถูกมรสุมโควิด-19 ปกคลุมจนหม่นมัว ธุรกิจในพื้นที่เริ่มไร้ทิศทาง รายได้หาย รายจ่ายคงที่ ส่งผลต่อสภาพคล่องและกระแสเงินสด ผ่านพ้นมา กว่า 2 เดือน แม้สถานการณ์โควิด-19 ในไทยส่อเค้าดีขึ้น แต่ดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมามรสุมโควิดได้ถาโถมกระหน่ำเศรษฐกิจเมืองชลจนน่วมเสียแล้ว

เพราะแม้แต่โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งปกติจะเป็นกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังทรัพย์และกำลังจ่ายสูง ก็พลอยได้รับผลกระทบจนต้องลดเงินเดือนครูและบุคลากร เพื่อพยุงธุรกิจให้รอด เพราะมีเหตุจำเป็นต้องลดและเลื่อนเก็บค่าเทอม อันเนื่องจากผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ดร.วิราวรรณ มูลตรีภักดี เจ้าของและผู้จัดการ โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี ตั้งอยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บอกว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี ต้องทำการเรียนการสอนออนไลน์แทน ขณะที่ผู้ปกครองก็ได้รับผลกระทบไม่สามารถชำระค่าเทอมได้ตามกำหนด ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยการเลื่อนเก็บค่าเทอม และลดการเก็บค่าเทอมร้อยละ 20 - 40 และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้ เพราะสถานการณ์ปัจจุบันผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยกำลังได้รับผลกระทบหนักมาก โรงเรียนจึงอยากช่วยเหลือให้สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้

อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 14 ล้านบาทต่อเดือน โดยเฉพาะรายจ่ายประจำอันได้แก่ เงินเดือนครูและบุคลากรที่มีอยู่กว่า 218 คน รวมถึงต้นทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดรับกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน

“โรงเรียนขาดรายได้ไปเยอะมากในช่วงโควิด-19 ค่าบริการต่างๆ ที่เคยเก็บ ทางโรงเรียนไม่เก็บเลยในช่วงนี้ รวมทั้งในส่วนของรายจ่ายด้านบุคลากร และเงินเดือนครู โดยที่ผ่านมาแม้เผชิญวิกฤติทางโรงเรียนไม่เคยลดเงินเดือนครู และพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะบริหารจัดการรายจ่ายให้ได้โดยไม่กระทบต่อเงินเดือนครู แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับมากมายและรายได้ที่ลดลง ทำให้โรงเรียนเริ่มส่อเค้าขาดสภาพคล่อง ทำให้มีความจำเป็นต้องลดเงินเดือนครูในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนต่อไปได้”


ดร.วิราวรรณ บอกอีกว่า โควิด-19 ครั้งนี้เป็นวิกฤตหนักในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาโรงเรียนได้พยายามปรับตัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทั้งชะลอแผนการพัฒนาต่างๆ ที่ยังไม่เร่งด่วนออกไปก่อน และขอความร่วมมือจากครูและบุคลากรในโรงเรียนด้วยการปรับลดค่าจ้างสอนลง ทุกคนก็เข้าใจถึงความจำเป็น แต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและเสริมความรู้ต่างๆ ของเด็กคงไม่สามารถหยุดหรือชะลอได้ ซึ่งต้องหาทางออกโดยขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่อง และช่วยเหลือให้โรงเรียนยังสามารถรักษามาตรฐานในการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็ก รวมทั้งการดูแลบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมตามปกติ

ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ปรับรูปแบบเป็นการเรียนการสอนจากเดิมเป็นรูปแบบผ่านช่องทางออนไลน์แทน แต่ก็มีปัญหาพอสมควร อีกทั้งเมื่อสำรวจปัญหาของผู้ปกครอง ยังพบว่าพ่อแม่หลายคนประสบปัญหาไม่สามารถดูแลให้บุตรหลานของตนเองนั่งเรียนออนไลน์หน้าคอมพิวเตอร์ได้ดีเท่าที่ควร ขณะที่ผู้ปกครองหลายรายก็ไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในระดับสูงเพียงพอที่จะสอนเนื้อหาวิชาเรียนให้กับบุตรหลานของตน จึงเป็นที่มาของโครงการที่ทางโรงเรียนต้องคอยส่งครูไปตามบ้าน (teacher on delivery) เพื่อช่วยเหลือในการจัดระบบการเรียนและแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยโรงเรียนไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด แต่ก็นับเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจัดการหลังจากนี้จึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบ 

ดร.วิราวรรณ ประเมินว่า สภาพคล่องในช่วง Covid-19 ไม่ดีนัก ค่าจ้างบุคลากรที่แม้จะปรับลดลงมาแล้วก็ตาม ก็ยังมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับรายจ่ายอื่นๆ รวมทั้งรายรับจากค่าเทอมก็ยังเข้ามาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ในฐานะคนทำธุรกิจ เห็นว่าการบริหารจัดการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยก่อนหน้าที่จะมีวิกฤตโควิด-19 โรงเรียนเพิ่งสร้างตึกเรียนใหม่และห้องเรียนเฉพาะทางเพื่อการศึกษาวิชาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นการลงทุนที่ยังไม่สร้างรายได้ในขณะนี้แต่สำหรับการบริหารในช่วงนี้ตลอดจนในอนาคต ได้เน้นเทคนิคการโยกเงินจากแผนที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนมาร่วมกับการปรับลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นอื่นๆ ลง เพื่อรักษาสภาพคล่อง

ในฐานะเจ้าของโรงเรียนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายไม่ใหญ่มากในภาคธุรกิจเดียวกันกล่าวว่า การจะรอดจากวิกฤตนี้ก็ต้องรอดกันครบทุกองคาพยพ ซึ่งในกรณีของเธอคือ โรงเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน โดยต้องไม่ลืมที่จะรักษาคุณภาพของธุรกิจตนเองไว้ให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกัน ดร.วิราวรรณ กล่าวทิ้งท้าย 

ตัวอย่างของโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองพัทยา นับเป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจ ซึ่งหากมองกลุ่มเป้าหมาย (หรือกลุ่มลูกค้า) ก็นับว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงพอสมควร แถมความเจริญในทุกด้านของชลบุรีก็เปรียบได้ว่าการทำธุรกิจในพื้นที่นี้มีโอกาสที่ดีกว่าหลายๆ พื้นที่

แต่เจอมรสุมโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มีวัคซีนรักษา ส่งผลให้ธุรกิจ ผู้คน ไม่ว่ารวย-จน ต่างได้รับผลกระทบ โรงเรียนนานาชาติที่เดิมผู้ปกครองมีกำลังจ่ายก็ประสบปัญหาการค้างชำระและเลื่อนชำระ ทำให้รายได้หดหายเช่นกัน ดังนั้นการรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ การลดรายจ่าย และการวางแผนการลงทุนที่รอบคอบ น่าจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในอนาคต

เพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติอะไรขึ้นอีกจนทำให้เศรษฐกิจชะงักงัน สภาพคล่องทางการเงิน การวางแผนขอสินเชื่ออย่างเพียงพอ รวมถึงการบริหารจัดการเงิน ลดรายจ่าย และจัดการหนี้สินอย่างเป็นระบบ นับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจได้อย่างดีทีเดียว 

ภาพ : facebook Mooltripakdee International School  


แหล่งที่มา :

https://www.youtube.com/watch?v=vVs34z8jpmw&feature=youtu.be&app=desktop 

https://voicetv.co.th/read/_g8N-RZG9 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<  


พัทยา ศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD)

‘ศรีราชา’ เมืองหลวงอุตสาหกรรมใน EEC
Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
pin
152066 | 09/06/2020
ซีเอส ฟาร์ม 'บริหารยืดหยุ่น' ความจัดเจนของฟาร์มปลาเมืองสุพรรณ

ซีเอส ฟาร์ม 'บริหารยืดหยุ่น' ความจัดเจนของฟาร์มปลาเมืองสุพรรณ

"บางระกำ ลำพระยา บางปลา สองพี่น้อง บางปลาม้า เก้าห้อง ลอยละล่องขึ้นสุพรรณ" แว่วเสียงร้องของคนเรือเมล์ วรรคทองจากวรรณกรรมเรื่อง ‘เจ้าพ่อ–เจ้าเมือง’…
pin
63672 | 13/06/2021
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร…
pin
39208 | 21/01/2021
การปรับตัวเพื่อรักษาสภาพคล่องของโรงเรียนในช่วง Covid-19