จดทะเบียนพาณิชย์นั้น สำคัญไฉน

SME in Focus
18/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1867 คน
จดทะเบียนพาณิชย์นั้น สำคัญไฉน
banner

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ร้านค้าปลีก หรือว่าธุรกิจออนไลน์ ต่างเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ การมีหลายธุรกิจที่เปิดขึ้นโดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทำธุรกิจ เพราะถ้ามีการตรวจสอบอาจจะโดนค่าปรับย้อนหลังและมีปัญหาตามมาด้วย ดังนั้นแนะนำว่าทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ดีที่สุด

ทะเบียนพาณิชย์ คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ

สำหรับทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนการค้า คนที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนการค้าได้นั้นก็เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ทำธุรกิจทุกประเภท ยกเว้นพ่อค้า แม่ค้าแผงลอย ธุรกิจเพื่อการกุศลและศาสนา รวมถึงกิจการของกระทรวง ทบวง กรม มูลนิธิ สมาคม และสหกรณ์

ทะเบียนพาณิชย์เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กิจการว่า กิจการมีตัวตนและมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง กฎหมายกำหนดให้กิจการบางประเภทต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีข้อบังคับประเภท กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ที่แตกต่างกัน เช่น บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการ ค้าขายทั่วไปต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่สำหรับนิติบุคคล เนื่องจากได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอยู่แล้ว หากได้ระบุการค้าขายไว้ในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลก็ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์แต่อย่างใด

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับบุคคลธรรมดา

กิจการขายสินค้า ซึ่งคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้น ไป หรือมีสินค้าไว้เพื่อขายมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

กิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม  และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้ง สิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

กิจการที่ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ อีคอมเมิร์ซ

 

จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับนิติบุคคล

กิจการที่ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่น วีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

กิจการที่ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

กิจการที่ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต

การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

ทั้งนี้ ประเภทกิจการใดที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรม พัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดตามลิงค์ https://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=373  โดยกำหนดเวลากิจการต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

บทลงโทษสำหรับธุรกิจหากไม่จดทะเบียน

ประกอบพาณิชย์ที่ไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผลกระทำการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริตปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่

กรณีถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนต่อไปมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจำ

 

ผู้ประกอบธุรกิจ Online ต้องจดทะเบียนอะไรบ้าง?

เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ก้าวหน้าในปัจจุบันช่วยให้การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ช่องทางการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตทั้ง website และ social media เช่น Facebook, Instagram เป็นช่องทางที่ลงทุนต่ำและเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง  ทำให้คนจำนวนมากหันมาประกอบกิจการผ่านช่องทางออนไลน์

ดังนั้น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ การเลือกรูปแบบธุรกิจก็มีความสำคัญไม่ต่างจากผู้ที่ทำธุรกิจแบบมีหน้าร้านปกติ เพราะผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ก็มีสิทธิเช่น เดียวกันกับผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านทั่วไป และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจ online จึงต้องเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจของตน หากต้องการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลก็ต้องดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เรียบร้อย และหากทำธุรกิจคนเดียวก็ต้องนำรายได้จากการทำธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต มาคำนวณรวมในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีด้วย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการผ่านอินเตอร์เน็ตยังมีหน้าที่ต้องจดทะเบียน ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อจดทะเบียนแล้วผู้ประกอบการจะได้รับเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำเครื่องหมาย Registered แสดงไว้ บน Web Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว


ข้อดีของการจดทะเบียนจะช่วยให้กิจการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อผู้ซื้อเห็นเครื่องหมาย Registered แล้ว จะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทั้งเรื่องความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญบนโลกออนไลน์ ซึ่งการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยคุ้มครองเว็บไซต์ของเราอีกด้วย

ดังนั้น จดเถอะ ค่าธรรมเนียนก็นิดเดียวเอง 

คู่มือ SMEs กับความรู้เรื่องงบการเงิน 

ารเลือกรูปแบบธุรกิจและพื้นฐานภาษี


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32551 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19640 | 14/06/2019
คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
13395 | 08/12/2019
banner