เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

SME Startup
12/12/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 36561 คน
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563
banner

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ตลอดทั้งความสามารถของหุ่นยนต์ที่มีความสามารถทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ความทันสมัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยกำลังพูดถึงและตั้งคำถามว่า "อาชีพ" ใดบ้างที่ยังเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

ความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีดังกล่าว อาจทำลายทั้งอาชีพดังเดิมและก่อให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ บริษัท แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเชิงนวัตกรรมด้านแรงงานระดับโลก และบริษัทจัดหาแรงงานเอาต์ซอร์ซ สัญชาติอเมริกา ระบุว่ามีอาชีพ 10 ดาวรุ่งเกิดขึ้นในปี 2563 นี้ ซึ่งประกอบด้วย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


1. กลุ่มที่เข้ามาส่งเสริมการขาย กระตุ้นการขาย

2. เจ้าหน้าที่การเงิน/การบัญชี เจ้าหน้าที่ด้านนี้มีความจำเป็นและมีความต้องการต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

3. พนักงานธุรการ เป็นกลุ่มผู้ประสานงาน

4. เจ้าหน้าที่การตลาดและการตลาดดิจิทัล จะเข้ามาตอบโจทย์ธุรกิจในยุคที่ถูกหล่อหลอมด้วยเทคโนโลยี IOT และในยุคออนไลน์ โปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาระบบ ทุกบริษัทต้องมีเพื่อรองรับการตื่นตัวในระบบออโตเมชั่น

5. พนักงานชั่วคราวและสัญญาจ้าง  ซึ่งการทำงานในกลุ่มนี้จะมี 2 กลุ่มหลักคือกลุ่มที่มีทักษะ เช่น นักกฏหมาย นักบัญชี และกลุ่มที่ไม่มีทักษะ เช่น พนักงานขายรายวัน หรือขายของตามบูท

6. เจ้าหน้าที่ขนส่งและคลังสินค้า  เป็นเทรนที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกในยุคการค้าขายทางออนไลน์ที่มีมากขึ้น

7. วิศวกรโรงงาน อุตสาหกรรมที่ไฮเทคขึ้น มีการปรับตัวพัฒนาเทคโนโลยีจำเป็นต้องมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

8. ช่างและพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานกลุ่มนี้จะรองรับการปรับตัวของเครื่องจักรที่ต้องมีการบำรุงรักษา หลังจากที่ใช้ระบบออโตเมชั่นมากขึ้น

9. พนักงานช่างและพนักงานฝ่ายผลิตซึ่งทุกบริษัทจำเป็นต้องการแผนกนี้

10. พนักงานคอลล์เซ็นเตอร์ กลุ่มนี้ยังติดอันดับเนื่องจากคนไทยต้องการความสะดวกสบาย ถามแล้วได้คำตอบ

 

ดิจิทัลดิสรัปชั่น 10 อาชีพเสี่ยงตกงานสูง

ขณะเดียวกัน ผลพวงจาก ดิจิทัล ดิสรัปชั่นเข้ามาสั่นคลอนองค์กรธุรกิจตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปี 2562 ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) รายงาน ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ก.ค.2562 พบว่า มีทั้งสิ้น 4.36 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน  หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 จากจำนวนผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน เดือน ก.ค.2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 38.09 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน

สอดคล้องกับจากการคาดการณ์ของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ย้ำว่าดิจิทัลดิสรัปชั่น ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและสั่นคลอนองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กหาก ใครหนีไม่ทัน ใครรับไม่อยู่ ใครไม่แข็งแกร่งจริงอยู่ไม่ได้ ซึ่งจากความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้หลายบริษัทต้องล้มหายตายโลกธุรกิจเพราะปรับตัวไม่ทัน และนั่นยังหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณหลายคนที่อาจถูกปลดระวาง หรือจ้างออกจากงาน


10 อาชีพเสี่ยงตกงานสูงในปี 2563  ประกอบด้วย

1. กลุ่มธุรกิจสื่อที่เป็นเอกสาร เพราะมีคนจำนวนมากไม่ใช้เอกสารแล้ว

2. กลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง วิทยุ นิตยสาร โทรทัศน์ เนื่องจากประชาชนมีช่องทางใหม่ในการติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะสื่อที่ไม่ปรับตัว

3. กลุ่มโปรดักส์ที่ตกยุค เช่น CD, VCD หรืออุตสาหกรรมที่ไม่ได้ล้อไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

4. อาชีพที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน จะมีพนักงานจำนวนมากตกงาน เพราะธุรกรรมทางการเงินสามารถทำจากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตัวเอง 

5. อาชีพขายประกันภัย

6. อาชีพขายตรง เพราะขณะนี้สามารถปรับตัวหันหน้าไปสู่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และมีคลิปแนะนำสินค้าได้เอง

7. ธุรกิจกลุ่มยานยนต์เครื่องยนต์สันดาป จากที่เคยใช้ชิ้นส่วนจำนวนมากจะหายไป ทำให้แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะตกงานมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการหันหน้าเข้าสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยรถยนต์ 1 คัน จะใช้ชิ้นส่วนประกอบเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น

8. งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะหายไป เพราะจะผ่านกลไกดิจิตอลแทน

9. อาชีพอาจารย์ที่เคยสอนในบางสาขาจะตกงาน เพราะเด็กไม่เรียนในบางสาขาแล้ว

10. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จะหายไปจำนวนหนึ่ง เพราะเด็กเกิดใหม่มีน้อยลง เนื่องจากมีคนโสดมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานคาดการณ์แค่ข้อมูลนี้เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน ซึ่งยังไม่รวมผลกระทบกลุ่มอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรม ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งมีผลกระทบหนักอย่างยิ่งยวด ไม่เพียงแค่นี้ยังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ที่มีแนวโน้มลากยาวไปถึงปี 2563 จากสารพัดปัจจัยลบดังกล่าว เชื่อว่าหลากหลายอาชีพจะยังได้ส่งผลกระทบเป็นแบบ โดมิโน่เลยทีเดียว

 

3 อาวุธลับฝ่าวิกฤติดิจิทัลดิสรัปชั่น

แม้ว่าสารพัดปัจจัยลบรุมเร้าจากดิจิทัล ดิสรัปชั่น แต่ คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน บอกว่า เป็นทั้งสิ่งที่น่ากลัวและเพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ อย่ามัวแต่กลัวสิ่งที่เกิดขึ้น ต้องมีสติตั้งมั่นและตั้งรับให้เป็น ที่สำคัญต้องกล้าในการสร้างธุรกิจใหม่ๆให้เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่เข้ามา  ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ต้องกล้าเดินออกจากกรอบเดิมๆ หรือออกจากพื้นที่ปลอดภัย (Comfort Zone) แล้วเข้าไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่รู้ลึกรู้แจ้ง

เพราะถึงแม้ว่าทุกวันนี้ธุรกิจจะประสบความสำเร็จมั่นคง แต่ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า เพราะความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา หากไม่ปรับตัวค้นคว้าหาความรู้และเปิดใจสิ่งรับรู้ใหม่ๆ ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลย การทำธุรกิจก็จะเจ๊งตามไปด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทยักษ์ใหญ่ ยักษ์เล็กล้มหายตายจากไปมากมายเพราะไม่ยอมปรับตัว


การอยู่รอดในยุคดิจิทัลโหมกระหน่ำธุรกิจรอบด้าน คุณอริญญา มีข้อคิดแนะนำที่เป็นอาวุธลับฝ่ากระแสของดิจิทัล ดิสรัปชั่่น 3 ขั้นตอน “Design Thinking” ประกอบด้วย

1. Leading Innovation การทำให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง เข้าใจในภาพเดียวกันก่อนว่า Design Thinking คืออะไร ทำให้ทุกคนมี Mindset เดียวกัน เพื่อจะได้ไม่คุยกันคนละภาษา ที่สำคัญคือ สร้างความเข้าใจว่า ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องผิด แต่จะนำไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาให้ดีกว่าเดิม

2. Business Case and Storytelling เรียนรู้จากแนวคิดแบบใหม่กับการนำไปใช้ในธุรกิจจริง พร้อมฝึกฝนทักษะ Storytelling หรือการ “ขายไอเดีย” ช่วยค้นหาและดึงจุดเด่น-จุดขายออกมา พร้อมทั้งออกแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถจูงใจผู้บริหารได้

3. Innovation Execution เมื่อมีสิ่งที่อยากทำ มีช่องทางที่พร้อมจะทำตลาด ก็ถึงเวลาของการลงมือ ทำจริง ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้รู้ว่าจะนำนวัตกรรมหรือไอเดียของตนไป execute และนำออกสู่ตลาด อย่างรวดเร็วได้อย่างไร

ผู้นำ คือ ส่วนสำคัญที่สุดในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เมื่อผู้นำกล้าเปลี่ยนตัวเอง และเริ่มต้นลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆ อีกครั้ง การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้จะไม่ใช่การเรียนรู้ ในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนรู้กับลูกน้อง หรือลูกค้าผ่านกระบวนการ Design Thinking นั่นเอง ”ยุคดิจิทัล” มอบทั้งโอกาสธุรกิจใหม่แจ้งเกิดและทำลายธุรกิจแบบดั้งเดิม


Startup ปรับตัวเมื่อธุรกิจขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่

เทคโนโลยี 5G กับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป

 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

4 สตาร์ทอัพไทย ที่ใช้ Model Innovation เปลี่ยนโลกใบนี้เป็นสีเขียว

4 สตาร์ทอัพไทย ที่ใช้ Model Innovation เปลี่ยนโลกใบนี้เป็นสีเขียว

อย่างที่ทราบดีว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก ที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ และกลายมาเป็นโจทย์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ…
pin
2743 | 14/02/2023
ไม่ดูตอนนี้ รู้อีกทีปีหน้า! ส่องเทรนด์ธุรกิจมาแรง ที่ SME ห้ามพลาดใน ปี 66

ไม่ดูตอนนี้ รู้อีกทีปีหน้า! ส่องเทรนด์ธุรกิจมาแรง ที่ SME ห้ามพลาดใน ปี 66

หลังจากไทยเผชิญการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต หลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าต่างออกมาวิเคราะห์เทรนด์ธุรกิจที่มาแรงในปี…
pin
4926 | 19/01/2023
ตอบโจทย์ Aging Society! นักวิจัยไทยคิดค้น ‘MONICA’ เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ ที่ผู้ประกอบการต่อยอดไอเดียได้

ตอบโจทย์ Aging Society! นักวิจัยไทยคิดค้น ‘MONICA’ เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ ที่ผู้ประกอบการต่อยอดไอเดียได้

‘ไทย’ ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว คิดเป็นประมาณ 18.3% ของประชากรทั้งหมด และไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีประชากรอายุ…
pin
2594 | 22/12/2022
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563