เทคนิค ‘ต้องรอด’ ธุรกิจโรงแรม ช่วง Social Distancing

SME in Focus
14/05/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1411 คน
เทคนิค ‘ต้องรอด’ ธุรกิจโรงแรม ช่วง Social Distancing
banner

หลายท่านอาจมีคำถามว่า ...ผลจาก COVID-19 จะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจโรงแรมในอนาคต และจะหาทางรับมืออย่างไร? โดยการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19 กับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจได้สร้างความไม่แน่นอนให้กับกิจการโรงแรมในปัจจุบันที่อัตราการเข้าพักลดลงอย่างมาก โรงแรมส่วนใหญ่แทบไม่มีผู้เข้าพัก ยกเว้นโรงแรมที่มีผู้เข้าพักในระยะยาว

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้รัฐบาลได้มีมาตรการ คลายล็อคดาวน์เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ปกติอีกครั้ง แต่การสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกที่ยังไม่สงบ ทั้งมาตรการด้าน Social Distancing ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และปรับตัวสู่ความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่ส่งผลให้ธุรกิจอาจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รับมืออย่างเหมาะสม

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ดังนั้นธุรกิจโรงแรมจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อความ อยู่รอด โดยเน้นการลดรายจ่ายให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้พร้อมเดินหน้าหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สิ้นสุดลง

ทั้งนี้อาจจะต้องอาศัยการวางแผนและความมุ่งมั่น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งที่เห็นได้ภายนอกและภายในองค์กร รวมทั้งการความสำคัญกับหัวใจบริการ โดยสิ่งที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- การปรับปรุงซ่อมแซมโรงแรม : แน่นอนว่าภายหลังจากที่ต้องหยุดกิจการไปนานนับเดือน ภายในโรงแรมหลายๆด้านจำต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข และดูแลรักษาให้กลับเป็นปกติ รวมทั้งมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้าพัก ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงมาตรการด้านการคัดกรองผู้เข้าพักด้วย เช่น หากเป็นลูกค้าต่างชาติ อาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์และการตรวจวัดไข้ด้วย

- การพัฒนาบุคลากร : คนยังเป็นปัจจัยสำคัญในด้านการบริการ ขณะเดียวกันการมุ่งเน้นอบรมพนักงานในด้านที่จำเป็นตามลักษณะงาน เช่น ภาษา การแก้ปัญหา ประสบการณ์ด้านไอที รวมทั้งอาจจะพัฒนาในด้านที่นอกเหนือจากความสามารถพื้นฐานด้านบริการ แต่จะทำให้พนักงานมีคุณค่าและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

- กลยุทธ์ Work from Hotel : สังเกตว่าโรงแรมหลายๆ ที่ต่างใช้กลยุทธ์ ‘Work from Hotel’ เพื่อลดผลกระทบจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่หายไป ดังนั้นภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย แต่จะมีความปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal มาแทนที่ ดังนั้นการจัดสรรพื้นที่ Co-working space แม้จะเป็นกลยุทธ์ที่ดี แต่ควรคำนึงถึงด้าน Social Distancing ด้วย

- การทบทวนอัตราค่าตอบแทน : เชื่อว่าปัจจุบันหลายธุรกิจดำเนินการในส่วนนี้ไปแล้ว เป็นมาตรการเบื้องต้นที่จะทำให้ธุรกิจมีรายจ่ายที่ต่ำลงในด้านบุคลากร แต่สำหรับธุรกิจโรงแรม พนักงานถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษามาตรฐานการบริการและมัดใจลูกค้าได้ ดังนั้นการจะทบทวนหรือปรับลดค่าจ้างพลังงานในแต่ละส่วน อาจจะต้องมีการทำความเข้าใจเบื้องต้น เช่น ระบุเป็นแนวทางระยะสั้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ เพื่อไม่ให้พนักงานรู้สึกถูกทอดทิ้งหรือไม่พอใจจนอาจจะส่งผลต่อมาตรฐานในการบริการ

- การคำนึงถึงสัดส่วนของพนักงานและผลิตภาพ : ที่ควรลดก็ต้องลด ในช่วงที่ปริมาณแขกที่เข้าพักในโรงแรมอาจไม่ได้มีจำนวนมากมายนัก พนักงานในบางส่วนอาจจะต้องลดลงเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้ต่อและคุ้มค่า แต่ต้องไม่ส่งผลต่อผลิตภาพการให้บริการ เช่น พนักงานต้อนรับที่มีมากเกินความจำเป็นในขณะนั้นหรือไม่ งานในส่วนครัวมีคนเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เจ้าของโรงแรมจะต้องลงมาดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนตัดสินใจ

- เพิ่มช่องทางการจองผ่าน Online Travel Agents (OTAs) : เอเจนท์ออนไลน์เป็นหนึ่งในช่องทางการขายห้องของโรงแรม แบบ B2C ซึ่งไปถึงลูกค้าโดยตรง โรงแรมส่วนใหญ่ก็สมัครใช้บริการกับ OTAs เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปจองได้สะดวกยิ่งขึ้น แม้นี่ไม่ใช่มาตรการระยะยาวนัก เพราะการทำการตลาดเองจะเป็นรูปแบบที่ยั่งยืนมากกว่า แต่ในช่วงที่ต้องอยู่ให้รอดทุกช่องทางรายได้ย่อมมีความหมาย

- จ้าง Outsource : เจ้าของโรงแรมสามารถจ้างบริษัทจากภายนอก มาช่วยจัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน และจัดทำประวัติการเข้าพักของแขกในทุกสัปดาห์ได้ การขายล่วงหน้า โดยใช้บัตรกำนัลหรือแต้มสะสมเพื่อช่วยเรื่องเงินหมุนเวียนของโรงแรม

- ปรับโครงสร้างองค์กรเป็นแบบราบ (flat organizational structure) : รูปแบบการบริหารงานสมัยใหม่ ที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ที่เดิมมีผู้จัดการแผนกที่เป็นตัวกลาง อาจลดลงหรือไม่ต้องไม่มีเลย เพื่อลดการควบคุมแบบลำดับขั้นให้น้อยที่สุด และอาจจะมอบการตัดสินใจให้แก่พนักงานสำหรับตัวงานที่พวกเขากำลังทำอยู่ ช่วยให้พนักงานตั้งใจกับเนื้องานที่ทำมากกว่าการสร้างผลงานเพื่อให้ผู้บริหารพอใจ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานและสร้างความรับผิดชอบของพนักงานได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยให้มีการตัดสินใจแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น


กลยุทธ์เหล่านี้สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เพราะไม่มีหรอกคำตอบประเภท ถูกทุกข้อ ในการบริหาร จึงต้องปรับใช้ และเข้าใจสถานการณ์ ที่สำคัญต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอตามสถานการณ์ แต่ก็เหมือนจะย้อนแย้งไปในตัว ซึ่งถ้าสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง ต้องทำ แต่ยังไม่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ในเวลาอันสั้น ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะเชื่อตัวเองหรือเชื่อสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า

เพราะบางขณะผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เหมือนการสอบที่มีแค่ถูกหรือผิด!


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


COVID-19 แรงกระตุ้นให้ธุรกิจต้องปรับตัวครั้งใหญ่

เทรนด์เปลี่ยน! ดัชนีอุตสาหกรรมบางกลุ่มโตสวนกระแส


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
147326 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33581 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20574 | 14/06/2019
เทคนิค ‘ต้องรอด’ ธุรกิจโรงแรม ช่วง Social Distancing