ธุรกิจเพื่อสังคม ‘ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี’ ช่วยลดการนำเข้า บุกเบิกผลิตอุปกรณ์และบริการฟอกไตครบวงจร

SME in Focus
28/10/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 2299 คน
ธุรกิจเพื่อสังคม ‘ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี’ ช่วยลดการนำเข้า บุกเบิกผลิตอุปกรณ์และบริการฟอกไตครบวงจร
banner
“ไม่ต้องกำไรมาก แต่ขอให้ช่วยผู้ป่วยได้มากที่สุด” แนวคิดทำธุรกิจเพื่อสังคมตั้งแต่เมื่อ 40 ปีที่แล้ว หรือที่ปัจจุบันรู้จักกันในแนวคิด Social Enterprise ของบริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด ผู้บุกเบิกในการผลิตอุปกรณ์และบริการฟอกไตครบวงจรของเมืองไทย เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศช่วยเซฟภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนไข้

เปิดมุมมองการดำเนินธุรกิจซึ่งมีวิธีคิดไม่เหมือนใคร พร้อมยืนเคียงข้างผู้ป่วยไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อย่ารอช้า! คุณจำลอง เจริญวัฒนากุล CEO และคุณแสงจันทร์ ปาสาณพันธุ์ Sales Director พร้อมเผย Insight แบบเจาะลึก ให้ผู้ประกอบการและ SME บ้านเรา ได้ศึกษาแล้วนำไปปรับใช้กับกิจการตนเอง รวมถึงการมองแนวโน้มธุรกิจในอนาคตเพื่อประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจยุคดิจิทัลตามรอยแนวคิด ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’ ลดการนำเข้า

คุณแสงจันทร์ เล่าถึงการทำธุรกิจของ ‘ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี’ ว่า เริ่มต้นบริษัทเป็นผู้ผลิต - จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เฉพาะเจาะจงก็คือ กลุ่มโรคไต ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งต้องมีการรักษาด้วยการฟอกเลือดไตเทียม โดยบริษัทผลิตสินค้าชื่อทางการที่ อย. ระบุก็คือ ‘ผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม’

ซึ่งจะใช้ร่วมกับเครื่องฟอกไต ส่วนอีกหนึ่งโปรดักส์ก็คือ Spring Bloodline Set หรือสายสำหรับฟอกเลือดใช้กับเครื่องฟอกไตเทียม โดยเป็นสายท่อพลาสติกทางการแพทย์ ซึ่งเดิมเมืองไทยต้องนำเข้าอุปกรณ์และวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ กลายเป็นไอเดียให้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เอง เพื่อลดการนำเข้าช่วยให้ราคาถูกลง และผลิตเพื่อใช้ในทางการแพทย์เมืองไทยเป็นหลัก 


คุณจำลอง เจริญวัฒนากุล (ซ้าย) CEO และคุณพีราวุฒิ เลิศพิทักษ์สุนทร (ขวา) ผู้บริหารส่วนโรงงาน บจก. ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี

คุณจำลอง กล่าวสำทับว่า โรงพยาบาลศิริราชได้นำเครื่องฟอกไตเทียมเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2505 นำมาสู่แนวคิดให้กับตนเองในการก่อตั้งธุรกิจเพื่อช่วยผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคไตในปี 2525 เนื่องจากสมัยนั้นบ้านเราต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก สินค้ามีราคาสูง

จึงมีความต้องการทำให้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟอกไตราคาถูกลง คนไทยเข้าถึงได้ นำมาสู่การผลิตเครื่องฟอกไตเทียม น้ำยาไตเทียม (นำเข้าจากสหรัฐฯ ก่อนผลิตเองในภายหลัง) รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกไตเทียม เช่น เครื่องล้างตัวกรองไตเทียม สายต่างๆ

ซึ่งในอดีตมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นมาตั้งฐานผลิตในเมืองไทย ‘ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี’ จึงได้ศึกษาเรียนรู้ ก่อนผลิตทั้ง 2 สินค้ามาจนถึงปัจจุบันก็คือ Spring Bloodline Set และน้ำยาฟอกไต นอกจากนี้บริษัทยังมีศูนย์บริการฟอกไตเทียมมากกว่า 10 แห่ง รวมถึงมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วย

“ตนเองและคุณแสงจันทร์เรียนจบเทคนิคการแพทย์ จึงรู้จักเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอย่างดี ก่อนนำความรู้ที่มีมาประยุกต์สร้างธุรกิจเนื่องจากอยากช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกับมองว่าในอนาคตอีก 10 - 20 ปีข้างหน้า อาจนำเข้าลำบากมากขึ้นเนื่องจากสินค้าจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ” 

สำหรับการทำธุรกิจของ ‘ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี’ นั้น คุณจำลอง อธิบายลักษณะธุรกิจที่ไม่เหมือนกับกิจการอื่นให้ฟังเพิ่มเติมว่า สินค้าที่ผลิตต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี Product Life Cycle สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ปัจจุบันบริษัทยังมีการคิดค้นสินค้าใหม่ ๆ ออกมา โดยอยู่ในกรอบของเราไม่สะเปะสะปะ

เนื่องจากบริษัทผ่านมาทั้งวิกฤตลดค่าเงินบาท ปี 2527, วิกฤตต้มยำกุ้ง และวิกฤตโควิด 19 สร้างประสบการณ์เรียนรู้ในการเอาตัวให้รอดในทุกวิกฤต การเติบโตต้องค่อยเป็นค่อยไปก้าวช้า ๆ แต่มั่นคง ตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนก็คือ เพื่อนที่ทำธุรกิจเดียวกันช่วงเวลาไล่เรียงกัน ล้มหายไปค่อนข้างเยอะในช่วงปี 2540 เปลี่ยนไปทำกิจการอื่นเพราะสู้กับวิกฤตไม่ไหว แต่บริษัทยังคงยืนหยัดในธุรกิจและรู้ว่าธุรกิจของเราเป็นแบบน้ำซึมบ่อทราย ไม่สามารถมุ่งหวังกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวได้ ต้องนึกถึงคนไข้รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้บริษัทต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

ดังนั้นจึงต้องมีการวางกลยุทธ์ให้ถูกวางแผนให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงิน ต้องเข้าใจกระบวนการซึ่งกว่าจะสร้างรายได้ที่ได้มาเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน ทำอย่างไร? ให้สินค้าคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ

คุณแสงจันทร์ ให้ความรู้ว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ ‘ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี’ มีทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อให้คุณภาพสินค้าทัดเทียมประเทศชั้นนำ เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น ด้วยนโยบายที่บริษัทได้วางเอาไว้ก็คือ ชูธงในเรื่องคุณภาพสินค้า บริษัทผ่าน ISO 13485 มาตรฐาน QMS ระดับสากลสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์, ISO 9001 รวมถึงมาตรฐาน GMP

สิ่งที่ทำให้บริษัทอยู่ได้ยาวนานก็คือสินค้ามากคุณภาพ และเนื่องจากเป็นธุรกิจน้ำซึมบ่อทรายไม่ได้คาดหวังกำไรสูงสุด ซึ่งบางคนอาจมองว่าทำธุรกิจขาดทุนไม่น่าอยู่ได้ แต่บริษัทก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้ถึง 40 ปี โดยสิ่งที่ต้องมีก็คือการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทใช้กับคนไข้หรือผู้ป่วย ซึ่งเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งผู้ป่วยอาจจะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวของพวกเรา บริษัทจึงอยากให้คนไข้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดี


คุณแสงจันทร์ ปาสาณพันธุ์ Sales Director บจก. ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี

อธิบายให้เห็นภาพ เช่น บุคคลทั่วไปอาจเห็นน้ำยาฟอกไตเป็นสีใสเหมือน ๆ กัน แต่อยากจะบอกว่าสีใสที่เห็นนั้นมีความแตกต่างซ่อนอยู่ ซึ่งในส่วนของวัตถุดิบเชิงการแพทย์จะแบ่งออกเป็นหลายเกรด เช่น แคลเซียมคลอไรด์ (เกลือ) จะมีเกรดเภสัชฯ ตำรับ, เกรดทำอาหารทั่วไป ซึ่งราคามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก หากเป็นเกรดเชิงการแพทย์ราคาจะสูงมาก ซึ่งข้อดีก็คือไม่มีสิ่งปลอมปน คุณภาพดี ดังนั้นบริษัทจึงนำวัตถุดิบเกรดดีมาใช้เพื่อส่งผลดีกับตัวผู้ป่วยมากที่สุดส่วน Spring Bloodline Set หรือสายสำหรับฟอกเลือดใช้กับเครื่องฟอกไตเทียม ทางบริษัทมีการวิจัยเพิ่มเติมว่า จะทำอย่างไรให้ใช้เลือดในร่างกายน้อยลง เลือดออกมาน้อยแต่การฟอกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อคนไข้ (เกิดภาวะแทรกซ้อน - อัตราการติดเชื้อต่ำ) เนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่อายุมากและจะมีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ ฉะนั้นการใช้เลือดปริมาณน้อยลงหรือใช้เทคนิคการฟอกที่ดียิ่งขึ้น จะส่งผลดีต่อคนไข้ช่วยลดอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

“ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี เป็นโชว์เคสของโครงการ THAI SME-GP ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อร่วมกันผลักดันผู้ประกอบการและ SME รายอื่น ๆ ในบ้านเราให้เติบโต นอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ที่จะทำต่อไปก็คือสินค้า Product of Thailand (Made in Thailand) พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นเป็นนวัตกรรม”

เป็นการทำให้ต่างประเทศรู้จักแบรนด์สินค้าของบริษัท (Made in Thailand) ซึ่งจะช่วยให้ตลาดใหญ่และโตขึ้น เพื่อให้ไปไกลในระดับอาเซียน เอเชีย รวมถึงยุโรป ปัจจุบันน้ำยาฟอกไตของบริษัทผลิตในรูปแบบน้ำ ก็มีการวิจัยเป็นรูปแบบผง เป็นต้น

รวมถึงการผลิตน้ำยาฟอกไตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะช่วยให้การรักษาดีขึ้น อย่างเช่น ในอดีตใช้เครื่องฟอกแบบปกติ ปัจจุบันจะใช้เครื่องฟอกแบบพิเศษมีออปชันเพิ่มขึ้น ช่วยให้การฟอกไตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยปล่อย (กำจัด) ของเสียออกจากร่างกายคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้คนไข้สบายขึ้น ขณะนี้น้ำยาฟอกไตมีการส่งออกไปยังประเทศ CLMV ส่วน Spring Bloodline Set มีการส่งออกไปยังกลุ่มชาติอาหรับ ไต้หวัน และเวียดนามช่วยคนไข้ลดภาระค่าใช้จ่าย คือความสำเร็จในการทำธุรกิจ

ท้ายบทสัมภาษณ์คุณจำลองได้อธิบายเน้นย้ำให้เห็นภาพชัดแจ้งยิ่งขึ้นว่า ธุรกิจนี้ต้องมีความเข้าใจคนไข้ เข้าใจลักษณะธุรกิจของตัวเอง ต้องค่อยเป็นค่อยไป เช่น การตั้งศูนย์ฟอกไตเทียม 1 ศูนย์ หลังจากตกแต่งเสร็จทุกอย่างแล้วยังต้องขอใบอนุญาตจาก 4 หน่วยงาน เพื่อเปิดคลินิก ขออนุญาตฟอกไต ทำเรื่องรับผู้ป่วยจากประกันสังคมและสิทธิบัตรทอง กว่าจะเปิดบริการได้ใช้เวลา 1 ปีครึ่งถึง 2 ปี

ซึ่งต้องเสียค่าเช่าเปล่า ๆ ไปประมาณ 2 ปีโดยยังไม่สามารถเริ่มธุรกิจได้ ดังนั้นต้องมีการบริหารต้นทุนให้ดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องคิดหาวิธีเพื่อช่วยให้คนไข้เมื่อเข้ารับการรักษาในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายน้อยลง สิ่งที่บริษัทกำลังทำไม่ได้เป็นการทำเพื่อหวังกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

“เมื่อปี 2542 - 2543 ตนเองเห็นญาติคนไข้พามารับการฟอกไตแล้วมีค่าใช้จ่ายที่สูง ต้องฟอกหลายครั้งต่อเดือน ช่วงหลังเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมืองไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างหนัก แต่ญาติคนไข้ก็ไม่ย่อท้อในการพาคนไข้มาเข้ารับการฟอกไต กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ตนเองว่าหากช่วยอะไรได้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่ในการลดภาระด้านค่าใช้จ่าย นำมาสู่แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคมตั้งราคาการฟอกไตไม่สูง กำไรไม่ต้องมาก เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยผู้ป่วย สู่ Mindset การให้บริการที่ไม่แพงเกินไปเราพออยู่ได้ แต่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการฟอกไตได้ง่ายขึ้น” 


ข้อมูลเครื่องฟอกไตเครื่องแรกของเมืองไทย :
https://www2.si.mahidol.ac.th/siriraj130years/media/timeline/1618/2521-Hemodialysis-Machine.pdf 

รู้จัก ‘บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด’ เพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/cvpmed/ 
https://www.facebook.com/cvpmed.gateway 
http://cvpmed.com/

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

เมื่อโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่จากการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนจากปัจจุบันที่มีอยู่ราว…
pin
165 | 20/06/2024
แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

หากใครกำลังสนใจอยากเริ่มธุรกิจอาหารทะเลสด ห้ามพลาดกับการแชร์เรื่องราวจากประสบการณ์จริง ของแบรนด์ปูไข่ดอง ยอดขายหลักล้าน โดย คุณตรีชาวัชร์…
pin
259 | 18/06/2024
‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

การก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบของ ‘ธุรกิจครอบครัว’ มักจะมีคำกล่าวว่า “ธุรกิจครอบครัว อยู่รอดได้ไม่เกิน 3 ชั่วอายุคน” กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่เริ่มสร้างกิจการ…
pin
543 | 14/06/2024
ธุรกิจเพื่อสังคม ‘ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี’ ช่วยลดการนำเข้า บุกเบิกผลิตอุปกรณ์และบริการฟอกไตครบวงจร