‘โกลเด้น โรบอท’ ยืนหนึ่งด้าน High Quality ยกระดับอุตสาหกรรม Robotic ไทยสู่ระดับโลก

SME in Focus
20/05/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 106131 คน
‘โกลเด้น โรบอท’ ยืนหนึ่งด้าน High Quality ยกระดับอุตสาหกรรม Robotic ไทยสู่ระดับโลก
banner
ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยได้มีการนำ ‘นวัตกรรมหุ่นยนต์’ มาใช้ในการทำงานมากขึ้น แต่การจะทำให้ระบบหุ่นยนต์สัญชาติไทยได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่นในเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการไทยไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นที่ โกลเด้น โรบอท เราจึงออกแบบและสร้างระบบหุ่นยนต์ที่ดีมีคุณภาพด้วยความภูมิใจโดยวิศวกรไทยที่มีจรรยาบรรณ

เพื่อที่จะสร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และการไว้วางใจจากผู้ประกอบการไทย เพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีความต้องการที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาเสริมสร้างศักยภาพในธุรกิจ SME ให้มีโอกาสแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แทนการใช้ระบบหุ่นยนต์ราคาสูงจากต่างชาติ

ดร.กิตติ สุวรรณรัชตมณี (วศ.ด.) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น โรบอท จำกัด วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างระบบหุ่นยนต์ เล่าให้ฟังว่า ตนเองมีความสนใจด้านหุ่นยนต์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มาตั้งแต่เด็ก จึงเป็นที่มาของการจุดประกายแนวความคิด โดยเดินตามความฝันของตัวเองด้วยการเริ่มเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์แมคคานิกส์ EM33(ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ) (สหวิทยาการเชิงประยุกต์ ที่นำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมอัตโนมัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อการออกแบบและสร้างงานนวัตกรรม)

จากนั้นจบ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม(ม.พระจอมเกล้าธนบุรี) ต่อด้วย ปริญญาโท ด้านเดียวกันที่ RMIT University เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานทางด้านหุ่นยนต์ ก่อนต่อยอดสูงสุด ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ(วิทยาการหุ่นยนต์) เพื่อให้รู้ลึก รู้จริง ในด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ ที่ WASEDA University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งเป็นนักวิจัยรับเชิญที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกด้วย‘โกลเด้น โรบอท’ ทำอะไร?

ดร.กิตติ ขยายความว่า ‘โกลเด้น โรบอท’ เป็นองค์กรผู้ให้บริการด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ รวบรวม สร้างระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรอบข้าง (Expert Robot System Integrator) และเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของสินค้าแบรนด์คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากมาย ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มีความรู้ และเชี่ยวชาญขั้นสูงในงานด้านวิศวกรรมระบบหุ่นยนต์ทั้งหมด อาทิเช่น Robotics, Electronic, Electrical, Logic, Mechanical, Program and Simulation


ดร.กิตติ สุวรรณรัชตมณี (วศ.ด.) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น โรบอท จำกัด

ซึ่งในฐานะองค์กรผู้ให้บริการด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบครบวงจร ‘โกลเด้น โรบอท’ จึงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ ที่ทางเราเคยออกแบบและสร้างขึ้น อาทิ ระบบหุ่นยนต์รางเลื่อนขนาดใหญ่แบบคู่(10m x 2), หุ่นยนต์เชื่อม 7แกนพร้อมตัวจับหมุนชิ้นงานแบบซิงโครไนซ์, ระบบหุ่นยนต์เชื่อมราวบันไดเหล็ก, ระบบหุ่นยนต์พ่นสี(กันระเบิด), ระบบหุ่นยนต์รางเลื่อนขนาดใหญ่สามตัว(10m x 3), ระบบเซลล์หุ่นยนต์เชื่อมแบบสมบูรณ์, ระบบหุ่นยนต์หยิบชิ้นงาน, ระบบหุ่นยนต์ติดเทปอะลูมิเนียมที่เปลือกนอกตู้เย็น เป็นต้น

“บริษัทเราไม่ได้ขายหุ่นยนต์เป็นตัวๆ แต่จะนำมาประกอบรวมกับอุปกรณ์อื่นขึ้นเป็นระบบ” เรียกงานของเราว่า Robot System Integrator โดยผลิตภัณฑ์เราเน้นการขายแบบ Turn-key Solution คือการแก้ปัญหาให้ลูกค้า โดยเราจะรับฟังโจทย์ของลูกค้าว่าคืออะไร แล้วนำมารวบรวมเป็นไอเดีย และออกแบบเป็นระบบหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงกับปัญหา และความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายอย่างตรงจุด การบูรณาการพัฒนาระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรอบข้างให้เหมาะสมกับงาน

ดร.กิตติ เผยถึงคอนเซปต์ในการบูรณาการพัฒนาระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรอบข้าง(Robot System Integrator) ของ โกลเด้น โรบอท ว่า เราให้ความสำคัญกับขั้นตอนการออกแบบให้เป็นไปตามหลักการทางด้านวิศวกรรม อีกทั้งคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยี และฟังก์ชันที่เหมาะสมในแต่ละงาน โดยอุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องมีมาตรฐาน เช่น มาตรฐานยุโรป และญี่ปุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าของเราว่า ระบบที่เราสร้างขึ้นล้วนประกอบด้วยอุปกรณ์คุณภาพ โดยระบบที่สร้างขึ้นใหม่นี้ จะได้รับการออกแบบ

โดยจัดรูปแบบขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์ ให้สอดคล้องกับการนำไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อสนับสนุนการผลิตที่มีความยืดหยุ่นได้ในหลายรูปแบบ เช่น
1.สามารถติดตั้งขึ้นเป็นระบบใหม่ เพื่อเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยตรงได้ทันที
2.นำไปแทนที่การทำงานในรูปแบบเดิมๆ โดยเข้าไปลดการใช้แรงงานคนจำนวนมาก หรือไปแทนเครื่องจักรเก่า
3.นำไปบูรณาการประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบเดิมของลูกค้าที่มีอยู่ก่อน เพื่อยกระดับการผลิตให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยเช่นกัน Key Success ของ ‘โกลเด้น โรบอท’ คืออะไร?

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น โรบอท จำกัด เผยถึงจุดเด่นที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จว่า “คุณภาพและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า” เป็นสิ่งสำคัญที่ โกลเด้น โรบอท ยึดถือเป็นหลักการในการดำเนินงานมาโดยตลอด เราเป็นองค์กรผู้ให้บริการด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบครบวงจรโดยเราเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ รวบรวม สร้างระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Expert Robot System Integrator)

โดยบริษัทจะวิเคราะห์ปัญหาในการทำงาน และรับความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงจัดหาสิ่งที่เหมาะสมเพื่อนำมาสร้างระบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการระบบเป็นกระบวนการในการรวบรวมไอเทมต่างๆ เพื่อนำมาสร้างระบบหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติรอบข้าง พร้อมให้คำแนะนำ และดูแลหลังส่งมอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


   
 ดร.กิตติ เผยว่า จุดแข็งของบริษัทคือ เรามีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และที่สำคัญคือ ชิ้นส่วนที่ใช้ในระบบนั้น จะต้องมีคุณภาพและเป็นของแท้เท่านั้น โดยทางเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของสินค้าแบรนด์คุณภาพที่เกี่ยวข้องมากมาย โดย Partner ของเรา เป็นบริษัทจากประเทศชั้นนำของโลกในด้านนี้ เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น จึงการันตีได้ว่า ชิ้นส่วนในระบบทั้งหมดของ ‘โกลเด้น โรบอท’ ล้วนมีคุณภาพสูง ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความทนทานอย่างแน่นอน!
    
 ดร.กิตติ อธิบายอีกว่า สำหรับระบบหุ่นยนต์ที่ทีมงาน โกลเด้น โรบอท ออกแบบและพัฒนาขึ้นนั้น จะสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพและผลผลิตที่สูง อาทิ งานเชื่อมโครงสร้างเฟรมรถบรรทุก โดยก่อนใช้หุ่นยนต์ช่วยงานนั้นผลิตได้เพียงวันละ 1 คัน แต่พอใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ของบริษัท สามารถผลิตเพิ่มเป็นวันละ 10 คัน ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มผลผลิต โดยสามารถสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพให้เสร็จอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งลดต้นทุนลงได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบหุ่นยนต์ที่เราสร้างนั้นสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและต่อเนื่อง เป็นผลจากการออกแบบตามหลักวิศวกรรม และการเอาใจใส่ของเราที่เลือกใช้อุปกรณ์ Hardware ที่มีคุณภาพทั้งหมด จึงทำให้ลูกค้าผู้ใช้งาน หมดปัญหาเรื่องซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
  
“สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องภูมิใจรักในอาชีพและงานที่ทำ ใช้คุณภาพและความซื่อสัตย์มัดใจลูกค้า ไม่ใช้ผลกำไรเป็นที่ตั้ง เป็นสิ่งที่ โกลเด้น โรบอท ยึดถือเป็นหลักการในการทำงานมาโดยตลอด”อุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทย

ดร.กิตติ ฉายภาพในเรื่องนี้ว่า ปัญหาหนึ่งที่สำคัญของวงการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทย คือ การไม่เน้นสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพ เน้นแต่เพียงผลประโยชน์ ไม่จริงใจกับลูกค้า และไม่จริงใจกับผู้ร่วมอาชีพ อีกทั้งไม่อยู่บนหลักเศรษฐศาสตร์ของความพอเพียง จนส่งผลทำให้คนไทยด้วยกันไม่มั่นใจที่จะใช้เทคโนโลยีที่ผลิตโดยคนไทยด้วยกันเอง ดร.กิตติ จึงอยากเป็นผู้นำที่จะสร้างองค์กรทางด้านวิศวกรรมที่ดีมีธรรมาภิบาล ที่สามารถสร้างระบบหุ่นยนต์ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ดีเพื่อคนไทยได้ใช้ด้วยกันเอง จึงพยายามจะสร้างวัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมของบุคลากรทางด้านวิศวกรรมที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนให้กับวิศวกรไทยรุ่นใหม่ต่อไปแนวโน้มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทยในอนาคต

ดร.กิตติ สะท้อนมุมมองเรื่องนี้ว่า โดยปกติเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนประมาณทุก 10 ปี ดังนั้นจึงไม่ได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้มากนัก ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการจะตามเทคโนโลยีไม่ทัน ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเข้าใจลักษณะของการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจของตัวเองก่อนว่าควรใช้เทคโนโลยีระดับไหนถึงจะเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

และด้วยสถานการณ์โควิด 19 เป็นตัวเร่งเทคโนโลยีให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง บวกกับปัญหาค่าแรงและการขาดแคลนพนักงานในปัจจุบัน จะทำให้เกิดการ Business Transformation กระบวนการผลิตในภาคธุรกิจไทย น่าจะทำให้หุ่นยนต์เป็นที่สนใจของอุตสาหกรรมเมืองไทยในอนาคต ที่องค์กรธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ และ SME ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ สามารถยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยี ให้ผลิตชิ้นงานได้จำนวนมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้นได้เช่นกัน

“ผมวางเป้าหมายในอนาคตไว้ว่า จะสร้างหุ่นยนต์ที่ดีมีคุณภาพของคนไทยเอง เพื่อช่วยธุรกิจคนตัวเล็กๆ อย่าง SME ไทย ให้สามารถจับต้องได้ และโตได้ไปพร้อมๆกัน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศของเรา”
 
SME ที่ต้องการยกระดับการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์

ดร.กิตติ กล่าวถึงผู้ประกอบการ และ SME ที่ต้องการยกระดับการผลิตด้วยการบูรณาการระบบหุ่นยนต์เข้ากับองค์กรของตนเอง (Robot System Integration) หรือการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้ ว่า ก่อนอื่นต้องเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาในองค์กร เพราะยังไงเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่เช่นนั้นเราจะสูญเสียการแข่งขันทางธุรกิจในที่สุด “ใครปรับตัวก่อนไปก่อน” เนื่องจากเทรนด์ในอนาคต การทำธุรกิจจะต้องมีธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น

ดังนั้นทุกท่านจึงควรพยายามมองให้เห็นปัญหาและความต้องการของตนเองก่อน พร้อมทั้งทำความเข้าใจในประสิทธิภาพและข้อจำกัดของเทคโนโลยีใหม่อย่างรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ของการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจ จึงควรเรียนรู้ สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วประสบความสำเร็จมาก่อน เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป

‘โกลเด้น โรบอท’ เป็นตัวอย่างที่ดี ที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเรานั้น ยังมีองค์กรที่มีศักยภาพมากพอที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถจะแข่งขันกับต่างประเทศได้ เช่นการสร้างระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมก็สามารถทำได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับธุรกิจของบริษัทตนเองแล้ว ยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ และ SME รายอื่นได้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่ทันสมัยภายในงบประมาณที่เหมาะสมคุ้มค่าต่อธุรกิจอีกด้วย!

รู้จัก บริษัท โกลเด้น โรบอท จำกัด เพิ่มเติมได้ที่

รู้จัก ดร.กิตติ สุวรรณรัชตมณี เพิ่มเติมได้ที่

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

เมื่อโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่จากการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนจากปัจจุบันที่มีอยู่ราว…
pin
156 | 20/06/2024
แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

หากใครกำลังสนใจอยากเริ่มธุรกิจอาหารทะเลสด ห้ามพลาดกับการแชร์เรื่องราวจากประสบการณ์จริง ของแบรนด์ปูไข่ดอง ยอดขายหลักล้าน โดย คุณตรีชาวัชร์…
pin
197 | 18/06/2024
‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

การก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบของ ‘ธุรกิจครอบครัว’ มักจะมีคำกล่าวว่า “ธุรกิจครอบครัว อยู่รอดได้ไม่เกิน 3 ชั่วอายุคน” กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่เริ่มสร้างกิจการ…
pin
539 | 14/06/2024
‘โกลเด้น โรบอท’ ยืนหนึ่งด้าน High Quality ยกระดับอุตสาหกรรม Robotic ไทยสู่ระดับโลก