ปัจจัยความสำเร็จธุรกิจสตาร์ทอัพใน‘ฮ่องกง’

SME in Focus
12/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 541 คน
ปัจจัยความสำเร็จธุรกิจสตาร์ทอัพใน‘ฮ่องกง’
banner

ฮ่องกง เมืองที่อันดับการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นอันดับ 5 ของโลก วัดจากดัชนีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจสตาร์ทอัพ นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพในช่วงตั้งต้นของธุรกิจสตาร์ทอัพก่อนขยายไปตลาดที่ใหญ่ขึ้น เพราะหนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญของธุรกิจสตาร์ทอัพคือ การโตอย่างรวดเร็ว เมื่อธุรกิจโตในระดับหนึ่ง ฮ่องกงจะกลายเป็นตลาดที่เล็กไปเลยเมื่อเทียบกับความต้องการขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศ ทั้งเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเพียงตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงตลาดเดียว

ถึงตรงนี้เราเลยเริ่มมองถึงบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพในฮ่องกงมากขึ้น โดย Forbes ได้จัดให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่น่าลงทุนด้านธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพในฮ่องกงเป็นไปอย่างคึกคักและมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต่างแข่งขันกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดผู้บริโภค อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้ ฮ่องกงเป็นสังคมแห่งผู้ประกอบการ โดยมีปัจจัยที่น่าสนใจดังนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ผู้บริโภค

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด ด้วยกำลังซื้อ ไลฟ์สไตล์ และความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพในฮ่องกงเติบโตขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน  โดยลักษณะนิสัยการบริโภคของคนฮ่องกงนั้น ชอบลอง โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่เพิ่งปล่อยสู่ตลาด อาทิเช่น ร้านอาหารเปิดใหม่ที่ผู้คนต่างต่อคิวเพื่อลิ้มลองรสชาติอาหาร นอกจากนี้ ผู้บริโภคฮ่องกงยังมีกำลังซื้อมาก อีกทั้งยังไม่เกี่ยงราคาหากสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมีคุณภาพจริง ด้วยองค์ประกอบความชอบลองและกำลังซื้อที่มีอยู่ในมือ ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพต่างขยันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนฮ่องกง 

ขณะเดียวกันไลฟ์สไตล์คนฮ่องกงเป็นไปในลักษณะที่รีบเร่ง และรวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจจึงตระหนักต่อข้อบ่งชี้นี้ ดังเช่น ผู้บริโภคสามารถใช้บริการ Mobile Order เพื่อสั่งเครื่องดื่มและอาหารที่ Starbucks สาขาในฮ่องกงได้ เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น จากนั้นกดสั่งและชำระเงิน และเดินมารับเองที่สาขา ทำให้ไม่เสียเวลาต่อคิว ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว


ความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี 

ในปี 1997 มีรายงานว่าคนฮ่องกงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี จำกัด เนื่องจากโรงเรียนมักเน้นสอนเน้นหาที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบมากกว่า แต่เมื่อเวลาผ่านมา 20 ปี การศึกษาเรื่องเทคโนโลยีถูกบรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรบังคับที่นักเรียนต้องศึกษา อีกทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามาตั้งบริษัทของบริษัทข้ามชาติหลายๆแห่ง รวมถึงการศึกษาต่อต่างประเทศของคนท้องถิ่นที่มีมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีๆ เหล่านี้ทำให้คนฮ่องกงมีความคุ้นเคย เข้าถึงและเชื่อถือเทคโนโลยีมากกว่าในอดีต

ธุรกิจสตาร์ทอัพ ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นการทำให้คนเปิดใจและเชื่อใจในการใช้ เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลต่อธุรกิจอย่างมาก ปัจจัยนี้จึงทำให้วงการสตาร์ทอัพในฮ่องกงเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากผู้บริโภค 


การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ 

ฮ่องกงถูกขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางการเงินหรือ Financial Hub ของเอเชีย ที่ดึงดูดบริษัทใหญ่ๆมากมายทั่วโลกเข้ามาลงทุน ดังนั้นภาคการเงินและการลงทุนของฮ่องกงจึงคึกคักเป็นอย่างมาก มาตรการทางเศรษฐกิจและการค้าเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุนอย่างมาก โดยฮ่องกงเป็นตลาดเปิดที่มีนโยบายเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมา อัตราการคอร์รัปชั่นต่ำ อีกทั้งภาษียังต่ำในระดับที่เป็นมิตรต่อภาคธุรกิจ และปัจจัยด้านอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้ผู้ประกอบการทั้งจากในและต่างประเทศสนใจมาลงทุนที่ฮ่องกง 

นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่มีการจัดตั้งหน่วยงานที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือผู้ ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันวงการธุรกิจสตาร์ทอัพในฮ่องกงให้เป็นไปอย่างคึกคัก


ภาครัฐบาล

Hong Kong Science and Technology Parks Cooperation (HKSTP) องค์กรรัฐที่มีพันธกิจเพื่อบ่มเพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยประกอบไปด้วยเทคโนโลยีบนหน้าเว็บและโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีทั่วไป และเทคโนโลยีชีวภาพ การบริการหลักของ HKSTP ประกอบไปด้วยการจัดหาพื้นที่ว่างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการจัดการชุดความช่วยเหลือด้านเงินทุน 

HKPC เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รัฐบาลฮ่องกงก่อตั้งเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเน้นการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการ โดยได้ให้คำปรึกษามากกว่า 3,000 บริษัท อีกทั้งยังขยายสำนักงานไปยังเซินเจิ้น เพื่อให้บริการบริษัทฮ่องกงที่ไปประกอบการที่จีนอีกด้วย

Cyberport รัฐบาลฮ่องกงจัดตั้งโครงการ Cyberport เหมือนซิลิคอนวัลเลย์ของสหรัฐฯ เป็นชุมชนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจท้องถิ่น โดยการช่วยอำนวยความสะดวกให้ เหล่าสตาร์ทอัพเข้าถึงโครงการผู้ประกอบการต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยจัดหาบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี การจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาด 

[email protected] รัฐบาลจัดตั้งโครงการ [email protected] เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่เหล่าผู้ประกอบการได้มาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน ข้อมูลกัน โดยมีสมาชิกแล้วกว่า 900 ธุรกิจ รัฐบาลตระหนักว่า ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพคือ เงินทุนและการตลาด จึงได้พัฒนา [email protected] เพื่อช่วยให้เหล่าธุรกิจสามารถเข้าถึงนักลงทุนและตลาดที่มีศักยภาพได้  

กลุ่มมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลและแผนสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อกลุ่มมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาจึงได้จัดตั้งสำนักงานส่งผ่านความรู้และสำนักงานส่งผ่านเทคโนโลยีขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจอันจะเป็นประโยชน์แก่การริเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพต่อไป อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งที่ปรึกษาเต็มเวลาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพดำเนินไปได้ดี  ทั้งจัดหาพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมกันกับการจัดกิจกรรมฝึกอบรม แลกเปลี่ยนการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพ  -อาทิ The Hong Kong Federation of Youth Group  ในปี 2005 HKFYG ได้จัดตั้ง Youth Business Hong Kong เพื่อให้บริการ one-stop service แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ทั้งการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และเครือข่ายธุรกิจ โดยเป้าหมายสูงสุดเป็นไปเพื่อให้เหล่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มีทางเลือกในการทำงานในอนาคต  

ภาคเอกชน  

Corporate incubators and accelerators เรียกให้เข้าใจง่ายคือกลุ่มองค์กรหรือบริษัทที่ บ่มเพาะ” เหล่าธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่วงการสตาร์ทอัพ โดยช่วยเหลือผ่านการศึกษา การให้คำปรึกษา เงินลงทุน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เชื่อมต่อกับผู้ประกอบการที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วย 

Angels and Venture Capitalists: VC  ช่วยจัดหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจ แม้ฮ่องกงจะมีตัวเลขกองทุนเงินลงทุนที่สูงมาก แต่ตัวเลขการลงทุนจากสถาบันด้านการลงทุนที่มีต่อธุรกิจสตาร์ทอัพค่อนข้างน้อย เนื่องจากผู้ลงทุนมักไม่ลงทุนกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ดังนั้น Angel investor และ VC จึงเข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้

Co-working space  ธุรกิจ Co-working space ได้เติบโตขึ้นพร้อมๆกับการเติบโตขึ้นของวงการสตาร์ทอัพในฮ่องกง ในปี 2013 มี ธุรกิจ Co-working space เพียงไม่กี่เจ้าในฮ่องกง แต่ในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 60 กิจการที่เสนอตัวเลือกที่ยืดหยุ่นได้ให้แก่ธุรกิจสตาร์ทอัพ  โดย Co-working space จะเสนอดีลดีๆให้เหล่าธุรกิจสตาร์ทอัพได้ดีกว่าการเช่าออฟฟิศทั่วไป นอกเหนือจากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและห้องประชุมแล้ว ยังจัดบริการหากมีการเปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ อีกทั้งยังบริการให้เช่าแบบระยะสั้น ซึ่งเป็นผลดีกับธุรกิจสตาร์ทอัพที่เพิ่งลงทุนอีกด้วย 

ภาคประชาชน

StartupsHK ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 โดยกลุ่มผู้ประกอบการหกรายที่ได้พบปะและพูดคุยกัน ณ งานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นโดย Cyberport ที่ผ่านความยากลำบากในการติดต่อกลุ่มเพื่อนเมื่อต้องการความช่วยเหลือ จึงเกิดความคิดริเริ่มขึ้น โดย การพบปะแรกๆ เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟเท่านั้น ในปีต่อมา ได้เกิดกระแสบอกต่อกันแบบปากต่อปาก ทำให้คนเราร่วมมาก ขึ้นเรื่อยๆ เกิด Startup Saturday ที่มีคนผู้เข้าร่วมกว่า 550 ราย ต่อมาจึงเกิดเป็นการพบปะประจำปีขึ้นที่ประกอบ ด้วยการหารือ การจัดแสดงสินค้าและบริการ การเจรจาเพื่อเงินลงทุน  

จุดประสงค์หลักของ StartupsHK เป็นไปเพื่อสร้างสังคมผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านการประชุม เครือ ข่าย และผ่านทางเว็บไซต์ที่ได้สร้างขึ้น  

Youth Entrepreneur Warrior  เครือข่ายนี้จะเน้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นหลัก โดยมีสมาชิกมากกว่า 6,000 รายที่สนใจเข้าร่วม โดยมีจุดประสงค์เปิดโอกาสให้เหล่าผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนไอเดียและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 


ด้วยระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เป็นมิตรต่อการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของฮ่องกง นับเป็นกรณีที่น่าศึกษาสำหรับการพัฒนาสตาร์ทอัพไทย ซึ่งจะเป็นพลังของเศรษฐกิจสมัยใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตข้างหน้าต่อไป 


จับตา FinTech ในประเทศเวียดนาม 

รู้จัก Maker เทรนด์ใหม่กำลังมา


 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
31328 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18691 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
11502 | 08/07/2019
banner
banner