ฤดูกาลสร้างโอกาส! ศึกษาเทรนด์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดหน้าร้อนจีน สู่การพัฒนาสินค้าคว้าใจผู้บริโภคพญามังกร

SME Go Inter
06/07/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1760 คน
ฤดูกาลสร้างโอกาส! ศึกษาเทรนด์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดหน้าร้อนจีน สู่การพัฒนาสินค้าคว้าใจผู้บริโภคพญามังกร
banner
ช่วงนี้เป็นห้วงฤดูร้อนของประเทศจีน ซึ่งมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจ นำมาสู่โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและ SME ไทย เพื่อประสบความสำเร็จในการบุกตลาดแดนมังกร เป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ห้วงเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย

ด้วยอากาศที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมากเตรียมสรรหาผลิตภัณฑ์สำหรับกันแดด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดด เช่น ร่ม หมวก แว่นตากันแดด หน้ากาก ผ้าคลุมไหล่ ปลอกแขน และถุงมือ เป็นต้น ประกอบกับชาวจีนยุคใหม่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและรูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงการป้องกันริ้วรอยและผิวพรรณเพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดของจีนมีการเติบโตในทิศทางที่ดี โดยในปี 2016 ตลาดเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดของจีนมีมูลค่าถึง 45,900 ล้านหยวน

ขณะที่ปี 2021 มีมูลค่าสูงขึ้นเป็น 61,100 ล้านหยวน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.9 และคาดการณ์ว่าในปี 2022 ตลาดจะมีมูลค่าสูงขึ้นเป็น 67,500 ล้านหยวน และเมื่อพิจารณาช่องทางการค้าของสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดพบว่า ในปี 2021 ยอดขายเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดผ่านช่องทางออนไลน์มีมูลค่า 23,200 ล้านหยวน ส่วนยอดขายผ่านช่องทางออฟไลน์มีมูลค่า 37,800 ล้านหยวน นอกจากนี้ยังมีเทรนด์การเติบโตที่น่าสนใจในออนไลน์ประเทศจีนเมื่อดูจากข้อมูลยอดขายปี 2020 ของ Tmall Global แพลตฟอร์ม CBEC อันดับหนึ่งของจีนด้วยดังนี้..

- กลุ่มเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองสำหรับผู้ชาย (Male skincare and cosmetics) ที่เติบโตสูงถึง 187%  
- กลุ่มดูแลสุขภาพผิว (Skin care) รวมถึง สินค้าแม่และเด็ก เติบโตถึง 137%  
- กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ (Health care/supplement) เติบโตสูงถึง 199%  
- สุดท้ายที่น่าสนใจคือ กลุ่มอาหาร Snack สำหรับสัตว์เลี้ยงที่เติบโตสูงถึง 187%

สินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเติบโตขึ้นในช่วงปีที่แล้วเกือบสองเท่าตัว ปรากฏการณ์นี้ก็มีอานิสงส์จากการตระหนักในเรื่องสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์โควิด 19 โดยเฉพาะการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วย4 ปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดของจีนเติบโตต่อเนื่อง

1. ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการป้องกันแสงแดดและสุขภาพผิวพรรณมากขึ้น โดยเฉพาะชาวจีนเพศหญิงที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันแสงแดดเป็นประจำ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านริ้วรอย และ ปกป้องผิวพรรณไม่ให้หมองคล้ำจากแสงแดด

2. ผู้บริโภคมีความนิยมสวมใส่เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดด เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องสำอางกันแดดแล้วพบว่า เครื่องแต่งกายกับอุปกรณ์กันแดดสามารถป้องกันแสงแดดและปกป้องผิวพรรณได้ตลอดทั้งวัน โดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลต่อสารเคมีที่จะทำร้ายผิว ทำให้หลายปีที่ผ่านมานี้ผู้บริโภคชาวจีนเคยชินกับการสวมใส่เสื้อผ้ากันแดดมากขึ้น รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดและเสื้อผ้ากันแดดควบคู่กันเป็นประจำ

3. เทรนด์แฟชั่นและความสวยงามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการปรับปรุงวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าที่ทำให้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสามารถป้องกันแสงแดดและปกป้อง ผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถสวมใส่ได้อย่างสบาย จึงทำให้เสื้อผ้ากันแดดได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น ในขณะเดียวกันแบรนด์ผู้ผลิตเสื้อผ้าจำนวนมากยังเน้นการออกแบบรูปลักษณ์ของเสื้อผ้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย 

4. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายเสื้อผ้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่แบรนด์เสื้อผ้าเริ่มหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำ Marketing และประชาสัมพันธ์มากขึ้น จึงทำให้ผู้บริโภคชาวจีน สามารถเข้าถึงเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดได้มากขึ้น นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อคอนเทนต์ออนไลน์ก็ยังเป็นการสร้างการรับรู้ที่ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมากได้รู้จักแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดมากขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคหลักของจีนในการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแดดคือ ชาวจีนวัย Gen Z ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของผู้บริโภคทั้งหมด ในขณะที่ช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ ยังคงเป็นช่องทางที่มีโอกาสเติบโตได้สูงมากในตลาดจีน โดยในปี 2021 พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันแดดบนแพลตฟอร์ม Tmall มีมูลค่าสูงถึง 27,000 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 100% ผู้ประกอบการและ SME ไทย พัฒนาสินค้าอย่างไร? เพื่อคว้าใจผู้บริโภคแดนมังกร

ปัจจุบันชาวจีนตระหนักในเรื่องสุขภาพและดูแลผิวพรรณมากขึ้น ทำให้เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดเป็นอีกธุรกิจที่น่าจับตามองสำหรับผู้ประกอบการไทย เนื่องจากตลาดมีการเติบโตในทิศทางที่สดใส โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสื้อกันแดด ร่ม หมวก ผ้าคลุม และหน้ากาก เป็นต้น แต่ด้วยต้นทุนของจีนถูกกว่าบ้านเรา

ดังนั้นการจะทำให้สินค้าได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมจากชาวจีนจึงต้องมีการครีเอท เช่น การออกแบบให้ฉีกจากเดิม วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณภาพแต่ราคาจับต้องได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้องมีความโดดเด่น แตกต่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งใส่เอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับตลาด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคแดนมังกร

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนตาม ธุรกิจที่ยังการยึดติดอยู่กับการอยู่กับสิ่งเดิมๆ อาจจะถูกแทรกแซงจากธุรกิจที่ใหม่ที่ทันสมัยกว่า หรือธุรกิจที่กำลังปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เทรนด์การบริโภคของคนจีนบางพฤติกรรมอาจจะไม่ได้เพิ่งเริ่มเปลี่ยน แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วระยะหนึ่ง หลายๆ ธุรกิจก็กำลังเริ่มที่ปรับตัว การรับรู้เทรนด์ก่อนก็จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สินค้าไทยหลายชนิดได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคจีนในด้านคุณภาพและการผลิตที่ดี จึงเป็นโอกาสดีหากผู้ประกอบการและ SME ไทยที่ต้องการขยายช่องทางการค้ามายังตลาดจีน โดยศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของคนจีนที่เปลี่ยนแปลงไป

แล้วนำมาปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ Marketing สร้างผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ก็จะสร้างโอกาสในการเจาะตลาดจีนให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบลูกเล่นคำพูดในภาษาจีน ดึงจุดกระแทกใจมาเป็นพลัง อย่างกลุ่มคนโสด เป็นลูกเล่นกลยุทธ์การตลาดในยุค 2022 ซึ่งกลุ่ม Gen Z ได้ก้าวเข้ามาเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ทรงอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหาร ไลฟ์สไตล์ การแต่งกาย เครื่องดื่ม การเรียนรู้พฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจึงมีความสำคัญอย่างมาก

ขณะที่เทรนด์การดูแลสุขภาพจะยังคงเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง ความกดดันในการใช้ชีวิตทำให้ต้องการสินค้าที่แสดงถึงความเป็นตัวตน ตอบสนองด้านความรู้สึก ประสบการณ์ และความทรงจำ ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคล และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องสะดวกสบาย หยิบจับใช้งานง่าย ซื้อได้ในทุกที่ทุกเวลา เป็นแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคของโลก รวมถึง ชาว Gen Z ของจีนด้วยเช่นกัน

อ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ :
Sleep Economy จีนโตต่อเนื่อง SME ไทยเข้าใจตลาดสร้างโอกาสคว้าใจผู้บริโภคนอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่าน KOL (Key Opinion Leader) จีนชื่อดัง ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือการรีวิวผ่านแพลตฟอร์ม Xiaohongshu และ Weibo เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์สินค้าก่อน เนื่องจากปัจจุบันการทำตลาดสินค้าผ่าน KOL กำลังเป็นที่นิยมและมีอิทธิพลสูงมากต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคชาวจีน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมักจะเลือกซื้อสินค้าตาม KOL ที่ตนเองติดตามหรือเป็นกระแสในขณะนั้น

จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการและ SME ไทย ในการใช้วิธีดังกล่าวประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเมืองจีนได้อย่างกว้างขวาง และสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งสินค้าหน้าร้อนแดนมังกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


แหล่งอ้างอิง : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน
https://www.xinhuathai.com/china/256351_20220117 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1733250037546164560&wfr=spider&for=pc 
https://www.chinainternetwatch.com/31613/tmall-global/ 
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/781026/781026.pdf&title=781026&cate=592&d=0

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ตลาดอาหารวีแกน เทรนด์โลก โตแรง! โอกาสทองของผู้ส่งออกไทย ที่ต้องรีบคว้า

ตลาดอาหารวีแกน เทรนด์โลก โตแรง! โอกาสทองของผู้ส่งออกไทย ที่ต้องรีบคว้า

เทรนด์การรับประทานอาหารแบบเนื้อไร้เนื้อ ยังคงเป็นแนวโน้มการบริโภคที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  จากกระแสการหันมาดูแลสุขภาพ…
pin
6632 | 17/01/2023
ไทย หนึ่งในเป้าหมาย! จีนเล็งลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน ผู้ประกอบการ SME ปรับตัวไวได้ประโยชน์มหาศาล

ไทย หนึ่งในเป้าหมาย! จีนเล็งลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน ผู้ประกอบการ SME ปรับตัวไวได้ประโยชน์มหาศาล

ขณะนี้ โลกของเราได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy : DE) ซึ่งหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คน ส่งผลให้เศรษฐกิจดิจิทัลได้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย…
pin
2153 | 21/12/2022
โอกาสมาแล้ว! ดีมานด์มันสำปะหลังจีนโตแรง เกษตรกรไทยลุยรุกส่งออกแดนมังกร ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนยักษ์

โอกาสมาแล้ว! ดีมานด์มันสำปะหลังจีนโตแรง เกษตรกรไทยลุยรุกส่งออกแดนมังกร ชิงส่วนแบ่งตลาดก้อนยักษ์

อีกหนึ่งโอกาสเกษตรกรไทย! คาดการณ์ความต้องการมันสำปะหลังช่วง 6 เดือนหลังของปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดทั้งปีไทยส่งออกกว่า 11 ล้านตัน…
pin
5277 | 23/10/2022
ฤดูกาลสร้างโอกาส! ศึกษาเทรนด์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กันแดดหน้าร้อนจีน สู่การพัฒนาสินค้าคว้าใจผู้บริโภคพญามังกร